ארצות הברית

כדורגל - ארצות הברית - MLS

290. הסתיים מונטריאול - פורטלנד S,D 1.40 3.30 4.20 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  פורטלנד במשחק חוץ שווה כוחות מול מונטריאול , למרות שמונטריאול מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של פורטלנד טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד במשחק חוץ שווה כוחות מול מונטריאול , למרות שמונטריאול מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של פורטלנד טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר ממונטריאול , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ממונטריאול , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מפורטלנד , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד במשחק חוץ יחסית לא קל מול מונטריאול , על פי מדד העוצמה כללית פורטלנד אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד במשחק חוץ יחסית לא קל מול מונטריאול , על פי מדד העוצמה ממוצע פורטלנד אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מפורטלנד , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונטריאול מארחת את פורטלנד במסגרת MLS. מונטריאול עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום חמישי, תאריך 27 יוני 2019. משחק בין מונטריאול לפורטלנד במסגרת הMLS.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים מונטריאול ניצחה פעמיים (נגד סיאטל, ריאל סולט לייק), הפסידה פעמיים (נגד אורלנדו סיטי, לוס אנג'לס) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד ניו אינגלנד) כאשר מנגד פורטלנד עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד יוסטון,לוס אנג'לס,סיאטל).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה מונטריאול ניצחה 3 פעמים ומנגד פורטלנד ניצחה פעמיים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.67 -3.33
סיכום כללי מונטריאול (10), פורטלנד (10) -2 -1.60
סיכום בית חוץ מונטריאול (5), פורטלנד (5) -1 -1.20
ראש בראש כללי מונטריאול (7) נגד פורטלנד (7) 2 0.57
ראש בראש בית חוץ מונטריאול (4) נגד פורטלנד (4) 2 0.75

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מונטריאול פורטלנד
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 2.00
סיכום כללי מונטריאול (10), פורטלנד (10) 1 3
סיכום בית חוץ מונטריאול (5), פורטלנד (5) 1 2
ראש בראש כללי מונטריאול (7) נגד פורטלנד (7) 1 -1
ראש בראש בית חוץ מונטריאול (4) נגד פורטלנד (4) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
18 11 7 מספר משחקים 1 12 13
8 4 4 נצחונות 0 4 4
3 2 1 תיקו 0 2 2
7 5 2 הפסדים 1 6 7
21 15 6 שערים שהבקיעו 2 17 19
28 21 7 שערים שספגו 3 23 26
6 3 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
6 3 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 3 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.4 0.9 ממוצע שערים למשחק 2.0 1.4 1.5
1.6 1.9 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 3.0 1.9 2.0
0.3 0.3 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.3 0.3 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.3 0.2
60" 58" 64" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 46" 40" 41"
32" 26" 45" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 6" 29" 27"
התפלגות זמני הבקעה
4.8%
0-15
0.0%
9.5%
15-30
15.8%
9.5%
30-45
31.6%
9.5%
45-60
10.5%
19.0%
60-75
21.1%
47.6%
75-90
21.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי מונטריאול (10), פורטלנד (10) 2.90 3.5
סיכום בית חוץ מונטריאול (5), פורטלנד (5) 2.40 3
ראש בראש כללי מונטריאול (7) נגד פורטלנד (7) 3.43 4
ראש בראש בית חוץ מונטריאול (4) נגד פורטלנד (4) 3.75 5
תאריך שעה 1 X 2
24/06/201916:052.052.852.40
25/06/201909:502.102.902.35
26/06/201917:352.102.902.30
26/06/201919:402.152.902.25
26/06/201921:052.202.902.20
26/06/201922:552.102.902.30
26/06/201923:102.102.902.35
27/06/201901:451.503.153.65
27/06/201901:501.553.103.50
27/06/201902:001.553.153.60
27/06/201902:051.453.304.05
27/06/201902:201.453.254.15
27/06/201902:301.403.304.20

MLS 27/06/2019 16:11

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פילדלפיה1794420 - 311131
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
2מונטריאול1883728 - 21-727
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
3די.סי. יונייטד1776418 - 23527
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
4אטלנטה יונייטד1582511 - 19826
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
5ניו יורק רד בולס1673619 - 27824
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
6ניו יורק סיטי1458117 - 23623
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
7טורונטו1654728 - 26-219
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
8שיקגו1747624 - 25119
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
9אורלנדו סיטי1553721 - 22118
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
10קולומבוס17521025 - 16-917
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
11ניו אינגלנד1644833 - 17-1616
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
12סינסינטי17321235 - 14-2111
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לוס אנג'לס16114113 - 392637
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2לוס אנג'לס17101619 - 24531
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
3סיאטל1675421 - 26526
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
4דאלאס1774622 - 25325
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
5יוסטון1473418 - 21324
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
6מינסוטה יונייטד1663725 - 23-221
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
7ריאל סולט לייק1662828 - 22-620
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
8סן חוזה ארת'קווייק1554627 - 23-419
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
9קנזס סיטי1647527 - 27019
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
10Vancouver Whitecaps1747622 - 19-319
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
11פורטלנד1452726 - 23-317
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
12קולורדו1744936 - 27-916
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ

מונטריאול

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/06/2019 מונטריאול נגד סיאטל נצחון 2 : 1
01/06/2019 מונטריאול נגד אורלנדו סיטי הפסד 0 : 3
29/05/2019 מונטריאול נגד ריאל סולט לייק נצחון 2 : 1
25/05/2019 לוס אנג'לס נגד מונטריאול הפסד 4 : 2
18/05/2019 מונטריאול נגד ניו אינגלנד תיקו 0 : 0
11/05/2019 סינסינטי נגד מונטריאול הפסד 2 : 1
09/05/2019 ניו יורק רד בולס נגד מונטריאול ניצחון 1 : 2
04/05/2019 מונטריאול נגד ניו יורק סיטי הפסד 0 : 2
24/04/2019 ניו אינגלנד נגד מונטריאול ניצחון 0 : 3
20/04/2019 פילדלפיה נגד מונטריאול הפסד 3 : 0

פורטלנד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/06/2019 פורטלנד נגד יוסטון פלייאוף MLS נצחון 4 : 0
20/06/2019 פורטלנד נגד לוס אנג'לס גביע ארה"ב נצחון 4 : 0
13/06/2019 סיאטל נגד פורטלנד גביע ארה"ב ניצחון 1 : 2
02/06/2019 פורטלנד נגד לוס אנג'לס פלייאוף MLS הפסד 2 : 3
25/05/2019 פילדלפיה נגד פורטלנד פלייאוף MLS ניצחון 1 : 3
16/05/2019 יוסטון נגד פורטלנד פלייאוף MLS תיקו 1 : 1
11/05/2019 Vancouver Whitecaps נגד פורטלנד פלייאוף MLS הפסד 1 : 0
05/05/2019 ריאל סולט לייק נגד פורטלנד פלייאוף MLS ניצחון 1 : 2
26/11/2018 פורטלנד נגד קנזס סיטי פלייאוף MLS תיקו 0 : 0
04/11/2018 פורטלנד נגד סיאטל פלייאוף MLS נצחון 2 : 1

מונטריאול נגד פורטלנד

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
22/07/2018 פלייאוף MLS פורטלנד נגד מונטריאול תיקו 2 : 2
20/05/2017 פלייאוף MLS מונטריאול נגד פורטלנד מונטריאול 4 : 1
14/07/2016 פלייאוף MLS פורטלנד נגד מונטריאול תיקו 1 : 1
09/05/2015 פלייאוף MLS מונטריאול נגד פורטלנד פורטלנד 1 : 2
28/07/2014 פלייאוף MLS מונטריאול נגד פורטלנד פורטלנד 2 : 3
10/03/2013 פלייאוף MLS פורטלנד נגד מונטריאול מונטריאול 1 : 2
28/04/2012 פלייאוף MLS מונטריאול נגד פורטלנד מונטריאול 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

291. הסתיים מונטריאול - פורטלנד (1+) 3.75 3.55 1.45 2 - 1 מידע נוסף
292. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מונטריאול - פורטלנד 1.55 1.80 3 מידע נוסף
293. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 מונטריאול - פורטלנד S,D 1.80 2.35 3.30 מידע נוסף
294. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 מונטריאול - פורטלנד (מחצית ראשונה) S,D 1.50 2.70 4.10 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס