שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית, דרום

153. הסתיים לייפציג - ורנאמו S,D 2.95 2.85 1.80 3 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של ורנאמו לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג במשחק שבו יחסי הכוחות מול ורנאמו נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ ורנאמו נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג במשחק שבו יחסי הכוחות מול ורנאמו נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע ורנאמו נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שורנאמו נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מלייפציג ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , ורנאמו צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ורנאמו שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ורנאמו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ורנאמו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ורנאמו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ורנאמו שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ורנאמו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ורנאמו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ורנאמו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מלייפציג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו במשחק חוץ שווה כוחות מול לייפציג , למרות שלייפציג מארחת את המשחק , כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של ורנאמו טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו במשחק חוץ יחסית לא קל מול לייפציג , על פי מדד המומנטום הממוצע ורנאמו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו במשחק חוץ שווה כוחות מול לייפציג , למרות שלייפציג מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של ורנאמו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מלייפציג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מלייפציג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו במשחק חוץ שווה כוחות מול לייפציג , למרות שלייפציג מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של ורנאמו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ורנאמו במשחק חוץ יחסית לא קל מול לייפציג , על פי מדד העוצמה בית חוץ ורנאמו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לייפציג מארחת את ורנאמו במסגרת שבדית שלישית, דרום. ורנאמו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 24 יוני 2019. משחק בין לייפציג לורנאמו במסגרת השבדית שלישית, דרום.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
לייפציג נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 5 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד אטבידאברגס,טרולהטן,אסיריסקה,קריסטיאנסטדס,אוטסיקטנס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ורנאמו ניצחה פעם אחת (נגד אקילסמינה), הפסידה פעמיים (נגד ליונסקילה, קריסטיאנסטדס) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אוטסיקטנס, תורנס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ורנאמו ניצחה פעמיים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4 -1.67
סיכום כללי לייפציג (10), ורנאמו (10) -6 -0.40
סיכום בית חוץ לייפציג (5), ורנאמו (5) -3 -0.60
ראש בראש כללי לייפציג (2) נגד ורנאמו (2) -4 -1.50
ראש בראש בית חוץ לייפציג (1) נגד ורנאמו (1) -2 -1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לייפציג ורנאמו
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.00 0.00
סיכום כללי לייפציג (10), ורנאמו (10) -5 1
סיכום בית חוץ לייפציג (5), ורנאמו (5) -2 1
ראש בראש כללי לייפציג (2) נגד ורנאמו (2) -2 2
ראש בראש בית חוץ לייפציג (1) נגד ורנאמו (1) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
12 6 6 מספר משחקים 7 4 11
3 2 1 נצחונות 0 2 2
2 1 1 תיקו 5 0 5
7 3 4 הפסדים 2 2 4
13 4 9 שערים שהבקיעו 6 7 13
17 6 11 שערים שספגו 10 7 17
3 3 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 1 3
6 3 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 1 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.7 1.5 ממוצע שערים למשחק 0.9 1.8 1.2
1.4 1.0 1.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.4 1.8 1.6
0.3 0.5 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.5 0.5 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.3 0.4
30" 43" 17" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 43" 9" 28"
39" 43" 37" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 32" 56" 41"
התפלגות זמני הבקעה
23.1%
0-15
23.1%
7.7%
15-30
15.4%
23.1%
30-45
15.4%
15.4%
45-60
0.0%
0.0%
60-75
15.4%
30.8%
75-90
30.8%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לייפציג (10), ורנאמו (10) 2.90 4
סיכום בית חוץ לייפציג (5), ורנאמו (5) 3.50 2.5
ראש בראש כללי לייפציג (2) נגד ורנאמו (2) 1.50 2
ראש בראש בית חוץ לייפציג (1) נגד ורנאמו (1) 1.00 1
תאריך שעה 1 X 2
23/06/201916:052.402.852.05
24/06/201909:352.352.802.15
24/06/201909:402.452.802.05
24/06/201909:552.502.802.05
24/06/201910:202.502.852.00
24/06/201911:402.552.851.95
24/06/201912:002.602.851.95
24/06/201912:152.652.751.95
24/06/201913:302.702.751.95
24/06/201914:252.752.801.90
24/06/201914:502.702.801.90
24/06/201915:102.752.801.90
24/06/201915:302.802.801.85
24/06/201916:202.852.851.85
24/06/201919:452.952.851.80

שבדית שלישית, דרום 24/06/2019 07:14

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אקרופוליס14104011 - 392834
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אומאה14100416 - 261030
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3לינקופינג סיטי1465318 - 281023
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
4קרלסטד יונייטד1465315 - 22723
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
5קרלסטאד1465313 - 20723
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
6סנדויקנס1464418 - 24622
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
7קרלסלונדס1448215 - 17220
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
8ואסאלונדס1447320 - 25519
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
9סילביה1451835 - 27-816
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
10סולנטונה1436518 - 18015
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
11טים טי.ג'יי.1443723 - 17-615
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
12גפלה1443718 - 12-615
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
13פורוורד1442826 - 18-814
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
14רינינגה1442836 - 26-1014
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
15נייקופינגס1434732 - 17-1513
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
16בודן1423931 - 9-229
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1טרולהטן1492312 - 231129
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2סקובדה1485111 - 211029
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
3ליונסקילה1483315 - 301527
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
4אוטסיקטנס1483322 - 26427
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
5תורנס1464417 - 18122
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
6אטבידאברגס1462624 - 19-520
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
7אסיריסקה1454517 - 17019
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
8לנדסקרונה1346310 - 13318
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
9אוסקרהמנס1445522 - 27517
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
10טבאקרס1437420 - 18-216
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
11לינדום1444619 - 17-216
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
12ורנאמו1336420 - 17-315
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
13קריסטיאנסטדס1442829 - 15-1414
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
14לייפציג1332820 - 14-611
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
15אקילסמינה1324721 - 15-610
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
16לונד1423924 - 13-119
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

לייפציג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/06/2019 אטבידאברגס נגד לייפציג הפסד 3 : 1
09/06/2019 לייפציג נגד טרולהטן הפסד 0 : 2
02/06/2019 אסיריסקה נגד לייפציג הפסד 3 : 1
30/05/2019 לייפציג נגד קריסטיאנסטדס הפסד 2 : 3
25/05/2019 אוטסיקטנס נגד לייפציג הפסד 1 : 0
18/05/2019 לונד נגד לייפציג ניצחון 0 : 2
12/05/2019 לייפציג נגד אוסקרהמנס תיקו 3 : 3
05/05/2019 טבאקרס נגד לייפציג תיקו 0 : 0
01/05/2019 לייפציג נגד אקילסמינה נצחון 4 : 1
22/04/2019 לייפציג נגד לינדום הפסד 0 : 1

ורנאמו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/06/2019 ורנאמו נגד אוטסיקטנס שבדית שלישית תיקו 2 : 2
08/06/2019 אקילסמינה נגד ורנאמו שבדית שלישית ניצחון 1 : 2
02/06/2019 ורנאמו נגד ליונסקילה שבדית שלישית הפסד 0 : 2
29/05/2019 ורנאמו נגד תורנס שבדית שלישית תיקו 0 : 0
25/05/2019 קריסטיאנסטדס נגד ורנאמו שבדית שלישית הפסד 3 : 2
19/05/2019 ורנאמו נגד לנדסקרונה שבדית שלישית תיקו 2 : 2
15/05/2019 Gnosjo נגד ורנאמו גביע שבדי ניצחון 0 : 3
12/05/2019 ורנאמו נגד אטבידאברגס שבדית שלישית תיקו 1 : 1
05/05/2019 טרולהטן נגד ורנאמו שבדית שלישית הפסד 3 : 0
27/04/2019 לונד נגד ורנאמו שבדית שלישית ניצחון 0 : 2

לייפציג נגד ורנאמו

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
13/09/2009 שבדית שלישית ורנאמו נגד לייפציג ורנאמו 2 : 0
31/05/2009 שבדית שלישית לייפציג נגד ורנאמו ורנאמו 0 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

154. הסתיים אודוולד (1+) - ורנאמו 1.40 3.50 4.00 3 - 1 מידע נוסף
155. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אודוולד - ורנאמו 1.70 1.60 4 מידע נוסף
156. הסתיים מחצית ראשונה אודוולד - ורנאמו 3.45 1.90 2.25 2 - 0 מידע נוסף
157. הסתיים מחצית שנייה אודוולד - ורנאמו 3.15 2.20 2.05 1 - 1 מידע נוסף
158. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אודוולד - ורנאמו 2.70 2.95 1.85 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס