שלח טופס
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית שניה

56. הסתיים סוואן סיטי - גוואנגג'ו S,D 2.55 2.65 2.10 0 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גוואנגגו במשחק חוץ יחסית לא קל מול סוואן סיטי , על פי מדד המומנטום ראש בראש גוואנגגו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. סוואן סיטי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. סוואן סיטי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. סוואן סיטי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גוואנגגו במשחק חוץ יחסית לא קל מול סוואן סיטי , על פי מדד העוצמה ראש בראש גוואנגגו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גוואנגגו במשחק חוץ שווה כוחות מול סוואן סיטי , למרות שסוואן סיטי מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של גוואנגגו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוואן סיטי מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית שניה. גוואנגגו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.55 2.65 2.10
30% 40% 30%
(6 ממליצים) (8 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שני, תאריך 24 יוני 2019. משחק בין סוואן סיטי לגוואנגג'ו במסגרת הדרום קוריאנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סוואן סיטי המארחת ממוקמת במקום ה-3 עם 27 נקודות ויחס שערים חיובי של 8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.67 וסופגת 1.13 שערים) כאשר מנגד גוואנגג'ו האורחת ממוקמת במקום ה-1 עם 33 נקודות ויחס שערים חיובי של 17 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.67 וסופגת 0.53 שערים).
במשחקים האחרונים סוואן סיטי ניצחה 4 פעמים (נגד אנסן פוליס, דייז'ון סיטיזנס, אנסן גרינרס, ג'אונאם דרגונס), ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד בוסאן פארק) כאשר מנגד גוואנגג'ו עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד פוצן,אניין).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סוואן סיטי ניצחה פעמיים ומנגד גוואנגג'ו ניצחה 5 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 0.00
סיכום כללי סוואן סיטי (10), גוואנגג'ו (10) 0 -0.30
סיכום בית חוץ סוואן סיטי (5), גוואנגג'ו (5) 1 0.60
ראש בראש כללי סוואן סיטי (9) נגד גוואנגג'ו (9) -2 -0.67
ראש בראש בית חוץ סוואן סיטי (4) נגד גוואנגג'ו (4) -2 -0.25

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סוואן סיטי גוואנגג'ו
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.67 3.00
סיכום כללי סוואן סיטי (10), גוואנגג'ו (10) 4 4
סיכום בית חוץ סוואן סיטי (5), גוואנגג'ו (5) 3 2
ראש בראש כללי סוואן סיטי (9) נגד גוואנגג'ו (9) -1 1
ראש בראש בית חוץ סוואן סיטי (4) נגד גוואנגג'ו (4) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
12 7 5 מספר משחקים 7 7 14
6 4 2 נצחונות 4 4 8
2 1 1 תיקו 3 3 6
4 2 2 הפסדים 0 0 0
19 11 8 שערים שהבקיעו 14 7 21
15 8 7 שערים שספגו 5 2 7
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 5 8
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 2 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.6 1.6 1.6 ממוצע שערים למשחק 2.0 1.0 1.5
1.3 1.1 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 0.3 0.5
0.1 0.1 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.7 0.6
0.1 0.1 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
43" 42" 44" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 27" 53" 39"
37" 26" 50" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 70" 50" 64"
התפלגות זמני הבקעה
10.5%
0-15
23.8%
15.8%
15-30
9.5%
5.3%
30-45
14.3%
26.3%
45-60
14.3%
15.8%
60-75
19.0%
26.3%
75-90
19.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סוואן סיטי (10), גוואנגג'ו (10) 2.45 3.5
סיכום בית חוץ סוואן סיטי (5), גוואנגג'ו (5) 1.70 1.5
ראש בראש כללי סוואן סיטי (9) נגד גוואנגג'ו (9) 2.22 3
ראש בראש בית חוץ סוואן סיטי (4) נגד גוואנגג'ו (4) 2.25 2
תאריך שעה 1 X 2
23/06/201916:052.202.652.40
24/06/201903:552.202.602.45
24/06/201905:152.202.602.40
24/06/201906:252.252.602.35
24/06/201907:152.302.652.30
24/06/201908:352.302.602.30
24/06/201909:002.352.602.25
24/06/201909:202.402.602.20
24/06/201909:352.352.602.30
24/06/201909:552.402.552.25
24/06/201910:302.452.552.20
24/06/201910:352.402.602.20
24/06/201911:052.452.652.20
24/06/201911:402.502.602.15
24/06/201912:302.552.602.10
24/06/201912:502.602.602.10
24/06/201913:052.552.652.10

דרום קוריאנית שניה 24/06/2019 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1גוואנגג'ו159608 - 251733
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
2בוסאן פארק1695219 - 361732
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3סוואן סיטי1583417 - 25827
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
4אנסן פוליס1673620 - 18-224
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
5אניין1664620 - 21122
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
6אנסן גרינרס1656517 - 19221
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
7פוצן1545622 - 17-517
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
8ג'אונאם דרגונס1643925 - 13-1215
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
9דייז'ון סיטיזנס1634924 - 11-1313
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
10סיאול אי-לנד1515927 - 14-138
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

סוואן סיטי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/06/2019 סוואן סיטי נגד אנסן פוליס נצחון 2 : 0
01/06/2019 בוסאן פארק נגד סוואן סיטי תיקו 2 : 2
25/05/2019 סוואן סיטי נגד דייז'ון סיטיזנס נצחון 2 : 0
18/05/2019 אנסן גרינרס נגד סוואן סיטי ניצחון 2 : 3
11/05/2019 ג'אונאם דרגונס נגד סוואן סיטי ניצחון 1 : 2
05/05/2019 סוואן סיטי נגד סיאול אי-לנד נצחון 3 : 1
01/05/2019 סוואן סיטי נגד אניין הפסד 1 : 2
28/04/2019 אנסן פוליס נגד סוואן סיטי ניצחון 1 : 2
20/04/2019 גוואנגג'ו נגד סוואן סיטי הפסד 2 : 1
13/04/2019 סוואן סיטי נגד ג'אונאם דרגונס תיקו 1 : 1

גוואנגג'ו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/06/2019 גוואנגג'ו נגד פוצן דרום קוריאנית שניה נצחון 4 : 1
02/06/2019 אניין נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה ניצחון 0 : 1
26/05/2019 אנסן פוליס נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה תיקו 0 : 0
20/05/2019 גוואנגג'ו נגד סיאול אי-לנד דרום קוריאנית שניה נצחון 3 : 1
12/05/2019 בוסאן פארק נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה תיקו 1 : 1
04/05/2019 גוואנגג'ו נגד ג'אונאם דרגונס דרום קוריאנית שניה נצחון 2 : 0
01/05/2019 פוצן נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה ניצחון 0 : 1
27/04/2019 אנסן גרינרס נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה תיקו 0 : 0
20/04/2019 גוואנגג'ו נגד סוואן סיטי דרום קוריאנית שניה נצחון 2 : 1
14/04/2019 גוואנגג'ו נגד דייז'ון סיטיזנס דרום קוריאנית שניה תיקו 0 : 0

סוואן סיטי נגד גוואנגג'ו

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
20/04/2019 דרום קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סוואן סיטי גוואנגג'ו 2 : 1
21/10/2018 דרום קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סוואן סיטי סוואן סיטי 0 : 2
15/07/2018 דרום קוריאנית שניה סוואן סיטי נגד גוואנגג'ו תיקו 1 : 1
26/05/2018 דרום קוריאנית שניה סוואן סיטי נגד גוואנגג'ו גוואנגג'ו 0 : 1
21/04/2018 דרום קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סוואן סיטי גוואנגג'ו 5 : 0
16/10/2016 קוריאנית שניה סוואן סיטי נגד גוואנגג'ו גוואנגג'ו 1 : 2
21/08/2016 קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סוואן סיטי תיקו 0 : 0
28/05/2016 קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סוואן סיטי גוואנגג'ו 1 : 0
03/04/2016 קוריאנית שניה סוואן סיטי נגד גוואנגג'ו סוואן סיטי 2 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

57. הסתיים סוואן סיטי (1+) - גוואנגג'ו 1.40 3.40 4.00 0 - 2 מידע נוסף
58. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סוואן סיטי - גוואנגג'ו 1.90 1.45 2 מידע נוסף
59. הסתיים מחצית ראשונה סוואן סיטי - גוואנגג'ו 3.15 1.80 2.65 0 - 0 מידע נוסף
60. הסתיים מחצית שנייה סוואן סיטי - גוואנגג'ו 2.85 2.10 2.40 0 - 2 מידע נוסף
61. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סוואן סיטי - גוואנגג'ו 2.80 2.80 1.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס