צרפת

כדורסל - צרפת - סל צרפת פלייאוף

186. הסתיים מונאקו - וילרבאן (3+) S,D 1.80 9.00 1.80 97 - 62 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה למונאקו , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה למונאקו , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה למונאקו , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה למונאקו , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה למונאקו , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שוילרבאן האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה למונאקו , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום חמישי, תאריך 20 יוני 2019. משחק בין מונאקו לוילרבאן במסגרת הסל צרפת פלייאוף.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
מונאקו עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד וילרבאן,וילרבאן) כאשר מנגד וילרבאן נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד מונאקו,מונאקו,נאנטר,נאנטר,נאנטר).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה מונאקו ניצחה 6 פעמים ומנגד וילרבאן ניצחה 9 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -7.33 -24.00
סיכום כללי מונאקו (10), וילרבאן (10) -12 -4.50
סיכום בית חוץ מונאקו (5), וילרבאן (5) 0 -6.00
ראש בראש כללי מונאקו (15) נגד וילרבאן (15) -12 -2.13
ראש בראש בית חוץ מונאקו (8) נגד וילרבאן (8) -4 1.63

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מונאקו וילרבאן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.67 9.00
סיכום כללי מונאקו (10), וילרבאן (10) -2 10
סיכום בית חוץ מונאקו (5), וילרבאן (5) 5 5
ראש בראש כללי מונאקו (15) נגד וילרבאן (15) -6 6
ראש בראש בית חוץ מונאקו (8) נגד וילרבאן (8) -2 2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי מונאקו (10), וילרבאן (10) 153.45 140
סיכום בית חוץ מונאקו (5), וילרבאן (5) 157.60 157
ראש בראש כללי מונאקו (15) נגד וילרבאן (15) 157.87 140
ראש בראש בית חוץ מונאקו (8) נגד וילרבאן (8) 158.13 188
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
20/06/201900:051.809.001.80-3.00

מונאקו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/06/2019 וילרבאן נגד מונאקו הפסד 73 : 67
15/06/2019 וילרבאן נגד מונאקו הפסד 81 : 71
06/06/2019 דיז'ון נגד מונאקו ניצחון 78 : 81
03/06/2019 מונאקו נגד דיז'ון נצחון 84 : 75
01/06/2019 מונאקו נגד דיז'ון נצחון 82 : 77
26/05/2019 לימוז' נגד מונאקו ניצחון 62 : 90
24/05/2019 מונאקו נגד לימוז' נצחון 93 : 73
18/05/2019 אנטיב נגד מונאקו ניצחון 60 : 83
12/05/2019 מונאקו נגד בולזאק נצחון 90 : 78
29/04/2019 מונאקו נגד אורטז נצחון 91 : 74

וילרבאן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/06/2019 וילרבאן נגד מונאקו סל צרפת נצחון 73 : 67
15/06/2019 וילרבאן נגד מונאקו סל צרפת נצחון 81 : 71
07/06/2019 נאנטר נגד וילרבאן סל צרפת ניצחון 56 : 99
04/06/2019 וילרבאן נגד נאנטר סל צרפת נצחון 82 : 70
02/06/2019 וילרבאן נגד נאנטר סל צרפת נצחון 91 : 72
27/05/2019 לה מאן נגד וילרבאן סל צרפת ניצחון 63 : 70
25/05/2019 וילרבאן נגד לה מאן סל צרפת נצחון 73 : 67
18/05/2019 סור מר נגד וילרבאן סל צרפת ניצחון 62 : 85
07/05/2019 שולה נגד וילרבאן סל צרפת ניצחון 78 : 87
28/04/2019 לימוז' נגד וילרבאן סל צרפת ניצחון 74 : 85

מונאקו נגד וילרבאן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
17/06/2019 סל צרפת וילרבאן נגד מונאקו וילרבאן 73 : 67
15/06/2019 סל צרפת וילרבאן נגד מונאקו וילרבאן 81 : 71
24/04/2019 סל צרפת וילרבאן נגד מונאקו וילרבאן 92 : 91
16/03/2019 גביע צרפתי-סל מונאקו נגד וילרבאן וילרבאן 87 : 101
23/09/2018 סל צרפת מונאקו נגד וילרבאן וילרבאן 63 : 66
12/05/2018 סל צרפת וילרבאן נגד מונאקו וילרבאן 108 : 80
17/02/2018 סל צרפת - גביע הליגה מונאקו נגד וילרבאן מונאקו 79 : 66
08/10/2017 סל צרפת מונאקו נגד וילרבאן מונאקו 83 : 68
26/05/2017 סל צרפת מונאקו נגד וילרבאן וילרבאן 71 : 74
24/05/2017 סל צרפת וילרבאן נגד מונאקו מונאקו 66 : 71
22/05/2017 סל צרפת מונאקו נגד וילרבאן וילרבאן 69 : 72
09/04/2017 סל צרפת מונאקו נגד וילרבאן מונאקו 92 : 88
19/02/2017 סל צרפת - גביע הליגה מונאקו נגד וילרבאן מונאקו 95 : 91
24/09/2016 סל צרפת וילרבאן נגד מונאקו מונאקו 74 : 90
29/05/2016 סל צרפת וילרבאן נגד מונאקו וילרבאן 80 : 59

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

187. הסתיים מעל/מתחת נקודות (153) מונאקו - וילרבאן 1.70 20.00 1.70 159 מידע נוסף
188. הסתיים מעל/מתחת שלשות (14) מונאקו - וילרבאן (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
189. הסתיים מונאקו - וילרבאן (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 22 - 17 מידע נוסף
190. הסתיים מונאקו - וילרבאן (2+) (מחצית ראשונה) 1.80 9.00 1.80 52 - 30 מידע נוסף
191. הסתיים מעל/מתחת נקודות (38) מונאקו - וילרבאן (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 39 מידע נוסף
192. הסתיים מעל/מתחת נקודות (76) מונאקו - וילרבאן (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 82 מידע נוסף
193. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות מונאקו - וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 97 - 62 מידע נוסף
194. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות מונאקו - וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 97 - 62 מידע נוסף
195. הסתיים סל ראשון מונאקו - וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.75 6.80 1.85 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס