איטליה

כדורסל - איטליה - סל איטליה פלייאוף

176. הסתיים ססארי - ונציה (5+) S,D 1.80 9.00 1.80 87 - 77 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי המארחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לונציה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לססארי , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום חמישי, תאריך 20 יוני 2019. משחק בין ססארי לונציה במסגרת הסל איטליה פלייאוף.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים ססארי ניצחה פעמיים (נגד ונציה פעמיים), הפסידה 3 פעמים (נגד ונציה 3 פעמים) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ונציה ניצחה 3 פעמים (נגד ססארי 3 פעמים), הפסידה פעמיים (נגד ססארי פעמיים) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ססארי ניצחה 5 פעמים ומנגד ונציה ניצחה 10 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.66 -6.00
סיכום כללי ססארי (10), ונציה (10) -2 4.70
סיכום בית חוץ ססארי (5), ונציה (5) 2 6.40
ראש בראש כללי ססארי (15) נגד ונציה (15) -2 -1.53
ראש בראש בית חוץ ססארי (6) נגד ונציה (6) 2 -3.83

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ססארי ונציה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 0.33
סיכום כללי ססארי (10), ונציה (10) -1 1
סיכום בית חוץ ססארי (5), ונציה (5) 1 -1
ראש בראש כללי ססארי (15) נגד ונציה (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ ססארי (6) נגד ונציה (6) 1 -1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ססארי (10), ונציה (10) 162.05 143
סיכום בית חוץ ססארי (5), ונציה (5) 170.00 183
ראש בראש כללי ססארי (15) נגד ונציה (15) 161.67 143
ראש בראש בית חוץ ססארי (6) נגד ונציה (6) 167.17 183
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
20/06/201900:051.809.001.80-7.00
20/06/201909:051.809.001.80-6.00
20/06/201920:501.809.001.80-5.00

ססארי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/06/2019 ונציה נגד ססארי הפסד 78 : 65
16/06/2019 ססארי נגד ונציה נצחון 95 : 88
14/06/2019 ססארי נגד ונציה הפסד 73 : 76
12/06/2019 ונציה נגד ססארי ניצחון 66 : 80
10/06/2019 ונציה נגד ססארי הפסד 72 : 70
02/06/2019 ססארי נגד מילאנו נצחון 108 : 96
31/05/2019 מילאנו נגד ססארי ניצחון 101 : 112
29/05/2019 מילאנו נגד ססארי ניצחון 79 : 86
20/05/2019 ססארי נגד ברינדיזי נצחון 106 : 97
18/05/2019 ססארי נגד ברינדיזי נצחון 89 : 73

ונציה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/06/2019 ונציה נגד ססארי סל איטליה נצחון 78 : 65
16/06/2019 ססארי נגד ונציה סל איטליה הפסד 95 : 88
14/06/2019 ססארי נגד ונציה סל איטליה ניצחון 73 : 76
12/06/2019 ונציה נגד ססארי סל איטליה הפסד 66 : 80
10/06/2019 ונציה נגד ססארי סל איטליה נצחון 72 : 70
07/06/2019 קרמונה נגד ונציה סל איטליה ניצחון 69 : 79
05/06/2019 ונציה נגד קרמונה סל איטליה נצחון 78 : 75
03/06/2019 ונציה נגד קרמונה סל איטליה הפסד 73 : 75
01/06/2019 קרמונה נגד ונציה סל איטליה הפסד 78 : 74
30/05/2019 קרמונה נגד ונציה סל איטליה ניצחון 80 : 87

ססארי נגד ונציה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
18/06/2019 סל איטליה ונציה נגד ססארי ונציה 78 : 65
16/06/2019 סל איטליה ססארי נגד ונציה ססארי 95 : 88
14/06/2019 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 73 : 76
12/06/2019 סל איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 66 : 80
10/06/2019 סל איטליה ונציה נגד ססארי ונציה 72 : 70
10/03/2019 סל איטליה ונציה נגד ססארי ונציה 98 : 90
15/02/2019 סל - גביע איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 88 : 89
10/11/2018 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 83 : 86
22/04/2018 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 84 : 92
26/12/2017 סל איטליה ונציה נגד ססארי ונציה 82 : 80
23/09/2017 סופרקאפ איטליה - סל ונציה נגד ססארי ונציה 86 : 79
03/05/2017 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 85 : 89
01/01/2017 סל איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 71 : 84
13/02/2016 סל איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 70 : 74
01/11/2015 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 70 : 82

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

177. הסתיים מעל/מתחת נקודות (157) ססארי - ונציה 1.70 20.00 1.70 164 מידע נוסף
178. הסתיים מעל/מתחת שלשות (17) ססארי - ונציה (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
179. הסתיים ססארי - ונציה (2+) (רבע ראשון) S,D 1.75 9.00 1.85 19 - 25 מידע נוסף
180. הסתיים ססארי - ונציה (3+) (מחצית ראשונה) 1.80 9.00 1.80 34 - 40 מידע נוסף
181. הסתיים מעל/מתחת נקודות (39) ססארי - ונציה (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 44 מידע נוסף
182. הסתיים מעל/מתחת נקודות (78.5) ססארי - ונציה (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 74 מידע נוסף
183. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות ססארי - ונציה (כולל הארכות) S,D 1.50 1.85 87 - 77 מידע נוסף
184. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות ססארי - ונציה (כולל הארכות) S,D 1.40 2.00 87 - 77 מידע נוסף
185. הסתיים סל ראשון ססארי - ונציה (כולל הארכות) S,D 1.75 6.80 1.85 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס