טורקיה

כדורסל - טורקיה - סל - טורקיה פלייאוף

160. הסתיים אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (2+) S,D 1.80 9.00 1.80 86 - 76 ספורט2 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאנאדולו אפס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאנאדולו אפס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאנאדולו אפס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנרבחצה אולקר האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.80 9.00 1.80
25% 0% 75%
(3 ממליצים) (0 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שני, תאריך 17 יוני 2019. משחק בין אנאדולו אפס לפנרבחצ'ה אולקר במסגרת הסל - טורקיה פלייאוף.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים אנאדולו אפס ניצחה 3 פעמים (נגד פנרבחצ'ה אולקר פעמיים, גלאטסראיי), הפסידה פעמיים (נגד פנרבחצ'ה אולקר פעמיים) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פנרבחצ'ה אולקר ניצחה 3 פעמים (נגד אנאדולו אפס פעמיים, טופאש בורסה), הפסידה פעמיים (נגד אנאדולו אפס פעמיים) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אנאדולו אפס ניצחה 7 פעמים ומנגד פנרבחצ'ה אולקר ניצחה 8 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.34 10.67
סיכום כללי אנאדולו אפס (10), פנרבחצ'ה אולקר (10) -2 -4.80
סיכום בית חוץ אנאדולו אפס (5), פנרבחצ'ה אולקר (5) 2 -5.60
ראש בראש כללי אנאדולו אפס (15) נגד פנרבחצ'ה אולקר (15) -2 -3.00
ראש בראש בית חוץ אנאדולו אפס (5) נגד פנרבחצ'ה אולקר (5) 2 -1.20

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אנאדולו אפס פנרבחצ'ה אולקר
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -0.67
סיכום כללי אנאדולו אפס (10), פנרבחצ'ה אולקר (10) -1 1
סיכום בית חוץ אנאדולו אפס (5), פנרבחצ'ה אולקר (5) 1 -1
ראש בראש כללי אנאדולו אפס (15) נגד פנרבחצ'ה אולקר (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ אנאדולו אפס (5) נגד פנרבחצ'ה אולקר (5) 1 -1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי אנאדולו אפס (10), פנרבחצ'ה אולקר (10) 156.60 155
סיכום בית חוץ אנאדולו אפס (5), פנרבחצ'ה אולקר (5) 162.80 194
ראש בראש כללי אנאדולו אפס (15) נגד פנרבחצ'ה אולקר (15) 155.40 155
ראש בראש בית חוץ אנאדולו אפס (5) נגד פנרבחצ'ה אולקר (5) 160.00 194
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
16/06/201916:051.809.001.80-2.00

אנאדולו אפס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/06/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס הפסד 82 : 73
13/06/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס ניצחון 57 : 74
11/06/2019 אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר נצחון 101 : 93
09/06/2019 אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר הפסד 56 : 73
05/06/2019 גלאטסראיי נגד אנאדולו אפס ניצחון 72 : 78
02/06/2019 אנאדולו אפס נגד גלאטסראיי נצחון 80 : 68
31/05/2019 אנאדולו אפס נגד גלאטסראיי נצחון 82 : 77
25/05/2019 בנביט נגד אנאדולו אפס ניצחון 77 : 87
19/05/2019 אנאדולו אפס נגד צסקא מוסקבה הפסד 83 : 91
17/05/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס ניצחון 73 : 92

פנרבחצ'ה אולקר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/06/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס סל - טורקיה נצחון 82 : 73
13/06/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס סל - טורקיה הפסד 57 : 74
11/06/2019 אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר סל - טורקיה הפסד 101 : 93
09/06/2019 אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר סל - טורקיה ניצחון 56 : 73
06/06/2019 טופאש בורסה נגד פנרבחצ'ה אולקר סל - טורקיה ניצחון 71 : 76
03/06/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד טופאש בורסה סל - טורקיה נצחון 68 : 64
01/06/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד טופאש בורסה סל - טורקיה נצחון 102 : 68
29/05/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד טורק טלקום סל - טורקיה נצחון 92 : 59
26/05/2019 טורק טלקום נגד פנרבחצ'ה אולקר סל - טורקיה הפסד 88 : 85
25/04/2019 ז'לגיריס קובנה נגד פנרבחצ'ה אולקר יורוליג ניצחון 82 : 99

אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
15/06/2019 סל - טורקיה פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס פנרבחצ'ה אולקר 82 : 73
13/06/2019 סל - טורקיה פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס אנאדולו אפס 57 : 74
11/06/2019 סל - טורקיה אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר אנאדולו אפס 101 : 93
09/06/2019 סל - טורקיה אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר פנרבחצ'ה אולקר 56 : 73
17/05/2019 יורוליג פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס אנאדולו אפס 73 : 92
03/03/2019 סל - טורקיה אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר אנאדולו אפס 67 : 65
28/02/2019 יורוליג פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס פנרבחצ'ה אולקר 84 : 66
17/02/2019 סל - גביע טורקי פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס פנרבחצ'ה אולקר 80 : 70
05/11/2018 סל - טורקיה פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס פנרבחצ'ה אולקר 86 : 79
25/10/2018 יורוליג אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר אנאדולו אפס 89 : 83
03/10/2018 Turkey: Super Cup פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס אנאדולו אפס 62 : 65
14/02/2018 סל - גביע טורקי פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס אנאדולו אפס 80 : 83
04/02/2018 סל - טורקיה פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס פנרבחצ'ה אולקר 100 : 74
19/01/2018 יורוליג אנאדולו אפס נגד פנרבחצ'ה אולקר פנרבחצ'ה אולקר 84 : 89
25/10/2017 יורוליג פנרבחצ'ה אולקר נגד אנאדולו אפס פנרבחצ'ה אולקר 81 : 70

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

161. הסתיים מעל/מתחת נקודות (155) אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר 1.70 20.00 1.70 162 מידע נוסף
162. הסתיים מעל/מתחת שלשות (18) אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
163. הסתיים אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 27 - 20 מידע נוסף
164. הסתיים אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (1+) (מחצית ראשונה) 1.80 9.00 1.80 39 - 37 מידע נוסף
165. הסתיים מעל/מתחת נקודות (38) אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 47 מידע נוסף
166. הסתיים מעל/מתחת נקודות (76) אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 76 מידע נוסף
167. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 86 - 76 מידע נוסף
168. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 86 - 76 מידע נוסף
169. הסתיים סל ראשון אנאדולו אפס - פנרבחצ'ה אולקר (כולל הארכות) S,D 1.80 6.80 1.80 מידע נוסף
170. הסתיים מצאפ נקודות - אדריאן מורמן (אנאדולו)(‪-‬1) - ניקולו מלי (פנרבחצ'ה)(‪+‬1) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
171. הסתיים מצאפ נקודות - בריאנט דאנסטון (אנאדולו) - מרקו גודוריץ' (פנרבחצ'ה) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס