קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית שניה

51. הסתיים סיאול אי-לנד - ג'אונאם דרגונס S,D 2.55 2.60 2.10 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  גאונאם דרגונס במשחק חוץ יחסית לא קל מול סיאול אי-לנד , על פי מדד המומנטום הכללי גאונאם דרגונס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאונאם דרגונס במשחק חוץ שווה כוחות מול סיאול אי-לנד , למרות שסיאול אי-לנד מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של גאונאם דרגונס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מסיאול אי-לנד , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מסיאול אי-לנד , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאונאם דרגונס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מסיאול אי-לנד , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. גאונאם דרגונס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מגאונאם דרגונס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. סיאול אי-לנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאול אי-לנד מארחת את גאונאם דרגונס במסגרת דרום קוריאנית שניה. סיאול אי-לנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
2.55 2.60 2.10
32% 36% 32%
(8 ממליצים) (9 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שני, תאריך 17 יוני 2019. משחק בין סיאול אי-לנד לג'אונאם דרגונס במסגרת הדרום קוריאנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סיאול אי-לנד המארחת ממוקמת במקום ה-10 עם 8 נקודות ויחס שערים שלילי של -12 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.86 שערים) כאשר מנגד ג'אונאם דרגונס האורחת ממוקמת במקום ה-9 עם 12 נקודות ויחס שערים שלילי של -12 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.79 וסופגת 1.64 שערים).
סיאול אי-לנד עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אנסן פוליס,אניין,גוואנגג'ו) כאשר מנגד ג'אונאם דרגונס עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אנסן גרינרס,בוסאן פארק).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.33 -1.00
סיכום כללי סיאול אי-לנד (10), ג'אונאם דרגונס (10) -3 0.00
סיכום בית חוץ סיאול אי-לנד (5), ג'אונאם דרגונס (5) -1 1.00
ראש בראש כללי סיאול אי-לנד (1) נגד ג'אונאם דרגונס (1) 0 0.00
ראש בראש בית חוץ סיאול אי-לנד (-) נגד ג'אונאם דרגונס (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סיאול אי-לנד ג'אונאם דרגונס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.00 -0.67
סיכום כללי סיאול אי-לנד (10), ג'אונאם דרגונס (10) -5 -2
סיכום בית חוץ סיאול אי-לנד (5), ג'אונאם דרגונס (5) -2 -1
ראש בראש כללי סיאול אי-לנד (1) נגד ג'אונאם דרגונס (1) 1 1
ראש בראש בית חוץ סיאול אי-לנד (-) נגד ג'אונאם דרגונס (-) 0 0
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סיאול אי-לנד (10), ג'אונאם דרגונס (10) 2.80 3
סיכום בית חוץ סיאול אי-לנד (5), ג'אונאם דרגונס (5) 2.50 1.5
ראש בראש כללי סיאול אי-לנד (1) נגד ג'אונאם דרגונס (1) 2.00 2
ראש בראש בית חוץ סיאול אי-לנד (-) נגד ג'אונאם דרגונס (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
16/06/201916:052.402.702.15
16/06/201921:002.452.652.15
17/06/201900:152.502.652.15
17/06/201908:152.402.702.15
17/06/201908:352.402.702.20
17/06/201909:052.352.702.20
17/06/201909:352.302.752.25
17/06/201910:452.252.752.30
17/06/201910:552.252.702.30
17/06/201911:402.302.702.25
17/06/201912:302.402.652.20
17/06/201912:352.452.652.15
17/06/201913:052.552.602.10

דרום קוריאנית שניה 17/06/2019 12:59

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1גוואנגג'ו159608 - 251733
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
2בוסאן פארק1484218 - 331528
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3סוואן סיטי1583417 - 25827
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
4אנסן פוליס1563620 - 17-321
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
5אנסן גרינרס1555517 - 19220
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
6אניין1454516 - 18219
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
7פוצן1545622 - 17-517
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
8דייז'ון סיטיזנס1534823 - 11-1213
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
9ג'אונאם דרגונס1433823 - 11-1212
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
10סיאול אי-לנד1415826 - 14-128
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה

סיאול אי-לנד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
02/06/2019 סיאול אי-לנד נגד אנסן פוליס הפסד 0 : 2
25/05/2019 אניין נגד סיאול אי-לנד הפסד 2 : 1
20/05/2019 גוואנגג'ו נגד סיאול אי-לנד הפסד 3 : 1
11/05/2019 סיאול אי-לנד נגד דייז'ון סיטיזנס תיקו 1 : 1
05/05/2019 סוואן סיטי נגד סיאול אי-לנד הפסד 3 : 1
01/05/2019 בוסאן פארק נגד סיאול אי-לנד הפסד 4 : 1
27/04/2019 סיאול אי-לנד נגד פוצן הפסד 1 : 2
22/04/2019 ג'אונאם דרגונס נגד סיאול אי-לנד תיקו 1 : 1
14/04/2019 סיאול אי-לנד נגד אניין נצחון 4 : 1
06/04/2019 סיאול אי-לנד נגד סוואן סיטי תיקו 1 : 1

ג'אונאם דרגונס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
01/06/2019 ג'אונאם דרגונס נגד אנסן גרינרס דרום קוריאנית שניה הפסד 1 : 3
27/05/2019 בוסאן פארק נגד ג'אונאם דרגונס דרום קוריאנית שניה הפסד 1 : 0
18/05/2019 דייז'ון סיטיזנס נגד ג'אונאם דרגונס דרום קוריאנית שניה ניצחון 1 : 2
11/05/2019 ג'אונאם דרגונס נגד סוואן סיטי דרום קוריאנית שניה הפסד 1 : 2
04/05/2019 גוואנגג'ו נגד ג'אונאם דרגונס דרום קוריאנית שניה הפסד 2 : 0
01/05/2019 אנסן גרינרס נגד ג'אונאם דרגונס דרום קוריאנית שניה הפסד 3 : 0
27/04/2019 ג'אונאם דרגונס נגד בוסאן פארק דרום קוריאנית שניה נצחון 1 : 0
22/04/2019 ג'אונאם דרגונס נגד סיאול אי-לנד דרום קוריאנית שניה תיקו 1 : 1
13/04/2019 סוואן סיטי נגד ג'אונאם דרגונס דרום קוריאנית שניה תיקו 1 : 1
30/03/2019 ג'אונאם דרגונס נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה הפסד 1 : 2

סיאול אי-לנד נגד ג'אונאם דרגונס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
22/04/2019 דרום קוריאנית שניה ג'אונאם דרגונס נגד סיאול אי-לנד תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

52. הסתיים סיאול אי-לנד (1+) - ג'אונאם דרגונס 1.40 3.30 4.30 0 - 1 מידע נוסף
53. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סיאול אי-לנד - ג'אונאם דרגונס 1.90 1.45 1 מידע נוסף
54. הסתיים מחצית ראשונה סיאול אי-לנד - ג'אונאם דרגונס 3.15 1.80 2.70 0 - 1 מידע נוסף
55. הסתיים מחצית שנייה סיאול אי-לנד - ג'אונאם דרגונס 2.80 2.10 2.40 0 - 0 מידע נוסף
56. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סיאול אי-לנד - ג'אונאם דרגונס 2.80 2.75 1.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס