איטליה

כדורסל - איטליה - סל איטליה פלייאוף

162. הסתיים ונציה (1+) - ססארי S,D 1.80 9.00 1.80 66 - 80 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה המארחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לססארי , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שונציה המארחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לססארי , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לונציה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לונציה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שססארי האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום רביעי, תאריך 12 יוני 2019. משחק בין ונציה לססארי במסגרת הסל איטליה פלייאוף.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ונציה עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד ססארי,קרמונה,קרמונה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ססארי ניצחה 4 פעמים (נגד מילאנו 3 פעמים, ברינדיזי), הפסידה פעם אחת (נגד ונציה) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ונציה ניצחה 8 פעמים ומנגד ססארי ניצחה 7 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.33 -2.00
סיכום כללי ונציה (10), ססארי (10) 4 -3.50
סיכום בית חוץ ונציה (5), ססארי (5) 3 4.60
ראש בראש כללי ונציה (15) נגד ססארי (15) 4 -0.20
ראש בראש בית חוץ ונציה (9) נגד ססארי (9) 4 -1.89

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ונציה ססארי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 5.33
סיכום כללי ונציה (10), ססארי (10) 3 -1
סיכום בית חוץ ונציה (5), ססארי (5) 2 -1
ראש בראש כללי ונציה (15) נגד ססארי (15) 2 -2
ראש בראש בית חוץ ונציה (9) נגד ססארי (9) 2 -2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ונציה (10), ססארי (10) 159.55 142
סיכום בית חוץ ונציה (5), ססארי (5) 157.10 142
ראש בראש כללי ונציה (15) נגד ססארי (15) 169.27 142
ראש בראש בית חוץ ונציה (9) נגד ססארי (9) 167.22 142
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
11/06/201912:451.809.001.80-2.00
12/06/201907:051.809.001.80-1.00
12/06/201920:001.809.001.801.00
12/06/201921:301.809.001.802.00
12/06/201921:401.809.001.801.00

ונציה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/06/2019 ונציה נגד ססארי נצחון 72 : 70
07/06/2019 קרמונה נגד ונציה ניצחון 69 : 79
05/06/2019 ונציה נגד קרמונה נצחון 78 : 75
03/06/2019 ונציה נגד קרמונה הפסד 73 : 75
01/06/2019 קרמונה נגד ונציה הפסד 78 : 74
30/05/2019 קרמונה נגד ונציה ניצחון 80 : 87
27/05/2019 ונציה נגד טרנטו נצחון 87 : 62
25/05/2019 טרנטו נגד ונציה הפסד 61 : 51
23/05/2019 טרנטו נגד ונציה הפסד 72 : 59
21/05/2019 ונציה נגד טרנטו נצחון 69 : 51

ססארי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/06/2019 ונציה נגד ססארי סל איטליה הפסד 72 : 70
02/06/2019 ססארי נגד מילאנו סל איטליה נצחון 108 : 96
31/05/2019 מילאנו נגד ססארי סל איטליה ניצחון 101 : 112
29/05/2019 מילאנו נגד ססארי סל איטליה ניצחון 79 : 86
22/05/2019 ברינדיזי נגד ססארי סל איטליה ניצחון 87 : 92
20/05/2019 ססארי נגד ברינדיזי סל איטליה נצחון 106 : 97
18/05/2019 ססארי נגד ברינדיזי סל איטליה נצחון 89 : 73
12/05/2019 ססארי נגד קאנטו סל איטליה נצחון 87 : 81
01/05/2019 וורצבורג נגד ססארי Europe: FIBA Europe Cup ניצחון 79 : 81
24/04/2019 ססארי נגד וורצבורג Europe: FIBA Europe Cup נצחון 89 : 84

ונציה נגד ססארי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
10/06/2019 סל איטליה ונציה נגד ססארי ונציה 72 : 70
10/03/2019 סל איטליה ונציה נגד ססארי ונציה 98 : 90
15/02/2019 סל - גביע איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 88 : 89
10/11/2018 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 83 : 86
22/04/2018 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 84 : 92
26/12/2017 סל איטליה ונציה נגד ססארי ונציה 82 : 80
23/09/2017 סופרקאפ איטליה - סל ונציה נגד ססארי ונציה 86 : 79
03/05/2017 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 85 : 89
01/01/2017 סל איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 71 : 84
13/02/2016 סל איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 70 : 74
01/11/2015 סל איטליה ססארי נגד ונציה ונציה 70 : 82
03/05/2015 סל איטליה ססארי נגד ונציה ססארי 88 : 80
04/01/2015 סל איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 90 : 100
16/03/2014 סל איטליה ססארי נגד ונציה ססארי 100 : 95
01/12/2013 סל איטליה ונציה נגד ססארי ססארי 87 : 95

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

163. הסתיים מעל/מתחת נקודות (158) ונציה - ססארי 1.70 20.00 1.70 146 מידע נוסף
164. הסתיים ונציה - ססארי (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 66 - 80 מידע נוסף
165. הסתיים מעל/מתחת שלשות (18) ונציה - ססארי (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
166. הסתיים ונציה - ססארי (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 17 - 21 מידע נוסף
167. הסתיים ונציה - ססארי (מחצית ראשונה) 1.80 9.00 1.80 30 - 41 מידע נוסף
168. הסתיים מעל/מתחת נקודות (79) ונציה - ססארי (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 71 מידע נוסף
169. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות ונציה - ססארי (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 66 - 80 מידע נוסף
170. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות ונציה - ססארי (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 66 - 80 מידע נוסף
171. הסתיים סל ראשון ונציה - ססארי (כולל הארכות) S,D 1.80 6.80 1.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס