שלח טופס
שווייץ

כדורגל - שווייץ - שוויצרית ראשונה

237. הסתיים סיון - ת'ון S,D 2.10 3.35 2.10 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  תון עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מסיון , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  סיון במשחק יחסית לא קל מול תון , על פי מדד מומנטום הכללי ביחד עם העובדה שסיון לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון במשחק שווה כוחות מול תון , אך מכיוון שסיון מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. סיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. סיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. סיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. סיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון במשחק יחסית לא קל מול תון , על פי מדד מומנטום הכללי ביחד עם העובדה שסיון לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון במשחק חוץ יחסית לא קל מול סיון , על פי מדד המומנטום הממוצע תון אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון במשחק חוץ שווה כוחות מול סיון , למרות שסיון מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של תון טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון במשחק חוץ שווה כוחות מול סיון , למרות שסיון מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של תון טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון במשחק יחסית לא קל מול תון , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שסיון לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. סיון עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. סיון עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. סיון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. סיון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון במשחק חוץ שווה כוחות מול סיון , למרות שסיון מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של תון טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מסיון , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון במשחק יחסית לא קל מול תון , על פי מדד מומנטום הכללי ביחד עם העובדה שסיון לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון במשחק חוץ שווה כוחות מול סיון , למרות שסיון מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של תון טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של סיון עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור על תון עם רמת ביטחון של 20

 • ABCD

  יחס הליין של סיון עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 10

 • ABCD

  סיון במשחק יחסית לא קל מול תון , על פי מדד מומנטום הכללי ביחד עם העובדה שסיון לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון במשחק חוץ שווה כוחות מול סיון , למרות שסיון מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של תון טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיון מארחת את תון במסגרת שוויצרית ראשונה. תון עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון

יום שבת, תאריך 25 מאי 2019. משחק בין סיון לת'ון במסגרת השוויצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סיון המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 43 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.43 וסופגת 1.54 שערים) כאשר מנגד ת'ון האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 43 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.60 וסופגת 1.66 שערים).
במשחקים האחרונים סיון ניצחה פעם אחת (נגד נוישאטל קסאמקס), הפסידה 4 פעמים (נגד סט. גאלן, יאנג בויז, פ.צ. ציריך, באזל) כאשר מנגד ת'ון עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד באזל,פ.צ. ציריך).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סיון ניצחה 10 פעמים ומנגד ת'ון ניצחה 4 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -0.33
סיכום כללי סיון (10), ת'ון (10) 3 -0.10
סיכום בית חוץ סיון (5), ת'ון (5) 4 0.00
ראש בראש כללי סיון (15) נגד ת'ון (15) 4 0.73
ראש בראש בית חוץ סיון (7) נגד ת'ון (7) 4 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סיון ת'ון
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 -0.67
סיכום כללי סיון (10), ת'ון (10) 1 -2
סיכום בית חוץ סיון (5), ת'ון (5) 1 -3
ראש בראש כללי סיון (15) נגד ת'ון (15) 2 -2
ראש בראש בית חוץ סיון (7) נגד ת'ון (7) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
34 17 17 מספר משחקים 17 17 34
11 5 6 נצחונות 6 5 11
7 3 4 תיקו 8 2 10
16 9 7 הפסדים 3 10 13
47 26 21 שערים שהבקיעו 26 29 55
54 30 24 שערים שספגו 22 34 56
6 0 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 2 6
8 3 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.4 1.5 1.2 ממוצע שערים למשחק 1.5 1.7 1.6
1.6 1.8 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 2.0 1.7
0.2 0.0 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.1 0.2
0.2 0.2 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.1 0.1
40" 41" 39" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 46" 52" 49"
41" 50" 25" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 41" 36" 38"
התפלגות זמני הבקעה
13.0%
0-15
3.6%
17.4%
15-30
10.9%
15.2%
30-45
14.5%
10.9%
45-60
29.1%
15.2%
60-75
12.7%
28.3%
75-90
29.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סיון (10), ת'ון (10) 2.35 2
סיכום בית חוץ סיון (5), ת'ון (5) 2.60 2
ראש בראש כללי סיון (15) נגד ת'ון (15) 3.53 3
ראש בראש בית חוץ סיון (7) נגד ת'ון (7) 3.86 3
תאריך שעה 1 X 2
24/05/201909:101.603.103.20
24/05/201909:451.603.203.20
24/05/201911:551.553.353.20
24/05/201912:051.603.303.15
24/05/201912:101.653.252.95
24/05/201912:201.753.202.80
24/05/201912:251.803.202.60
24/05/201912:451.853.202.55
24/05/201912:501.853.202.50
24/05/201913:001.903.152.45
24/05/201913:051.903.202.40
24/05/201913:151.953.202.35
24/05/201914:252.003.202.30
24/05/201919:251.953.202.35
25/05/201900:401.903.202.40
25/05/201908:152.003.252.25
25/05/201908:302.053.252.20
25/05/201911:252.103.252.15
25/05/201912:052.153.252.10
25/05/201912:102.253.252.00
25/05/201913:452.303.251.95
25/05/201914:052.403.251.90
25/05/201914:252.453.251.90
25/05/201914:302.353.251.90
25/05/201914:402.203.252.05
25/05/201919:452.103.352.10

שוויצרית ראשונה 26/05/2019 05:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1יאנג בויז35284336 - 955988
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2באזל351911545 - 672268
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
3לוצרן351441757 - 56-146
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
4לוגאנו3510151046 - 47145
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
5סט. גאלן351361657 - 48-945
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
6ת'ון3511101458 - 56-243
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
7סיון351271654 - 50-443
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
8פ.צ. ציריך3511101451 - 42-943
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
9נוישאטל קסאמקס359101661 - 43-1837
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
10גראסהופרס35592168 - 29-3924
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

סיון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/05/2019 סיון נגד נוישאטל קסאמקס נצחון 1 : 0
12/05/2019 סט. גאלן נגד סיון הפסד 2 : 1
05/05/2019 סיון נגד יאנג בויז הפסד 0 : 4
28/04/2019 פ.צ. ציריך נגד סיון הפסד 1 : 0
19/04/2019 סיון נגד באזל הפסד 0 : 3
14/04/2019 לוגאנו נגד סיון תיקו 1 : 1
07/04/2019 סיון נגד לוצרן תיקו 2 : 2
04/04/2019 ת'ון נגד סיון ניצחון 1 : 2
30/03/2019 סיון נגד פ.צ. ציריך נצחון 1 : 0
09/03/2019 נוישאטל קסאמקס נגד סיון הפסד 3 : 1

ת'ון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/05/2019 באזל נגד ת'ון גביע שוויצרי הפסד 2 : 1
15/05/2019 פ.צ. ציריך נגד ת'ון שוויצרית ראשונה הפסד 3 : 0
11/05/2019 ת'ון נגד לוגאנו שוויצרית ראשונה נצחון 1 : 0
05/05/2019 ת'ון נגד נוישאטל קסאמקס שוויצרית ראשונה הפסד 0 : 2
27/04/2019 לוצרן נגד ת'ון שוויצרית ראשונה הפסד 3 : 1
23/04/2019 לוצרן נגד ת'ון גביע שוויצרי ניצחון 0 : 1
20/04/2019 גראסהופרס נגד ת'ון שוויצרית ראשונה תיקו 1 : 1
14/04/2019 ת'ון נגד סט. גאלן שוויצרית ראשונה תיקו 0 : 0
04/04/2019 ת'ון נגד סיון שוויצרית ראשונה הפסד 1 : 2
17/03/2019 ת'ון נגד לוצרן שוויצרית ראשונה תיקו 1 : 1

סיון נגד ת'ון

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
04/04/2019 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סיון סיון 1 : 2
25/11/2018 שוויצרית ראשונה סיון נגד ת'ון סיון 2 : 1
22/09/2018 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סיון ת'ון 4 : 1
19/05/2018 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סיון סיון 1 : 4
11/03/2018 שוויצרית ראשונה סיון נגד ת'ון סיון 7 : 2
09/12/2017 שוויצרית ראשונה סיון נגד ת'ון ת'ון 2 : 3
23/07/2017 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סיון סיון 0 : 1
30/04/2017 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סיון ת'ון 2 : 1
01/04/2017 שוויצרית ראשונה סיון נגד ת'ון סיון 2 : 1
05/11/2016 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סיון סיון 2 : 3
11/09/2016 שוויצרית ראשונה סיון נגד ת'ון סיון 1 : 0
16/05/2016 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סיון תיקו 1 : 1
10/04/2016 שוויצרית ראשונה סיון נגד ת'ון סיון 2 : 1
29/11/2015 שוויצרית ראשונה סיון נגד ת'ון ת'ון 1 : 2
30/08/2015 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סיון סיון 0 : 2
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

238. הסתיים סיון (1+) - ת'ון 1.45 3.95 3.25 0 - 1 מידע נוסף
239. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סיון - ת'ון 1.20 2.60 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס