נורבגיה

כדורגל - נורבגיה - נורבגית שניה

74. הסתיים טרומסדלן - קפום S,D 3.20 3.20 1.60 2 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  קפום עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטרומסדלן ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , קפום צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קפום במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שקפום נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קפום עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מטרומסדלן ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , קפום צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של קפום לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קפום שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של קפום.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קפום. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קפום. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קפום שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של קפום.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קפום. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קפום. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קפום במשחק חוץ יחסית לא קל מול טרומסדלן , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) קפום אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסדלן מארחת את קפום במסגרת נורבגית שניה. קפום עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
3.20 3.20 1.60
39% 30% 30%
(9 ממליצים) (7 ממליצים) (7 ממליצים)

יום שבת, תאריך 25 מאי 2019. משחק בין טרומסדלן לקפום במסגרת הנורבגית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
טרומסדלן המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -20 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.86 וסופגת 3.71 שערים) כאשר מנגד קפום האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 13 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.75 וסופגת 1.25 שערים).
טרומסדלן עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אלסונד,קונגסבינגר,נוטודן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים קפום ניצחה 4 פעמים (נגד סטרומן, יירב, נורדסטראנד, סאנדנס), הפסידה פעם אחת (נגד סוגנדל) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה טרומסדלן ניצחה פעמיים ומנגד קפום ניצחה פעם אחת ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.33 -4.00
סיכום כללי טרומסדלן (10), קפום (10) -4 -2.60
סיכום בית חוץ טרומסדלן (5), קפום (5) -2 -2.80
ראש בראש כללי טרומסדלן (4) נגד קפום (4) -2 1.00
ראש בראש בית חוץ טרומסדלן (2) נגד קפום (2) 4 2.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב טרומסדלן קפום
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 1.33
סיכום כללי טרומסדלן (10), קפום (10) -3 1
סיכום בית חוץ טרומסדלן (5), קפום (5) -3 -1
ראש בראש כללי טרומסדלן (4) נגד קפום (4) -1 1
ראש בראש בית חוץ טרומסדלן (2) נגד קפום (2) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
6 3 3 מספר משחקים 4 4 8
0 0 0 נצחונות 3 1 4
1 0 1 תיקו 0 1 1
5 3 2 הפסדים 1 2 3
6 3 3 שערים שהבקיעו 9 5 14
21 8 13 שערים שספגו 3 7 10
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 1 3
3 1 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 2 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 1.0 1.0 ממוצע שערים למשחק 2.3 1.3 1.8
3.5 2.7 4.3 ממוצע ספיגות למשחק 0.8 1.8 1.3
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.3 0.4
0.5 0.3 0.7 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.5 0.3
22" 20" 26" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 39" 11" 30"
25" 38" 13" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 56" 67" 63"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
7.1%
50.0%
15-30
21.4%
16.7%
30-45
28.6%
0.0%
45-60
21.4%
0.0%
60-75
14.3%
33.3%
75-90
7.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי טרומסדלן (10), קפום (10) 3.60 3
סיכום בית חוץ טרומסדלן (5), קפום (5) 3.40 4
ראש בראש כללי טרומסדלן (4) נגד קפום (4) 4.00 3
ראש בראש בית חוץ טרומסדלן (2) נגד קפום (2) 4.50 4
תאריך שעה 1 X 2
22/05/201916:102.352.752.20
23/05/201905:102.352.802.15
23/05/201912:302.452.802.05
23/05/201914:152.552.901.95
23/05/201914:202.502.951.95
23/05/201915:102.552.951.90
23/05/201917:002.602.951.90
25/05/201907:202.702.951.85
25/05/201907:252.803.001.80
25/05/201911:102.853.001.80
25/05/201915:502.903.001.75
25/05/201916:053.203.201.60

נורבגית שניה 25/05/2019 08:17

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אלסונד87105 - 181322
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2סנדפיורד85309 - 16718
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
3סטארט85129 - 14516
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
4אולנסקר841310 - 18813
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
5קפום841310 - 14413
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
6ראופוס841313 - 12-113
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
7סאנדנס833212 - 15312
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
8קונגסבינגר83326 - 7112
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
9האם קאם83238 - 8011
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
10נסט סוטרה83147 - 8110
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
11יירב723211 - 9-29
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
12סקייד822412 - 11-18
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
13סוגנדל822414 - 11-38
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
14סטרומן804410 - 3-74
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
15נוטודן811615 - 7-84
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
16טרומסדלן701626 - 6-201
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

טרומסדלן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/05/2019 אלסונד נגד טרומסדלן הפסד 5 : 0
12/05/2019 קונגסבינגר נגד טרומסדלן הפסד 3 : 2
05/05/2019 טרומסדלן נגד נוטודן הפסד 0 : 2
01/05/2019 Skjervoy נגד טרומסדלן ניצחון 0 : 6
28/04/2019 סקייד נגד טרומסדלן הפסד 3 : 0
22/04/2019 טרומסדלן נגד סנדפיורד תיקו 3 : 3
14/04/2019 טרומסדלן נגד אולנסקר הפסד 0 : 8
07/04/2019 האם קאם נגד טרומסדלן הפסד 2 : 1
04/11/2018 טרומסדלן נגד סוגנדל הפסד 0 : 3
21/10/2018 טרומסדלן נגד האם קאם הפסד 0 : 2

קפום

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/05/2019 קפום נגד סטרומן נורבגית נצחון 1 : 0
11/05/2019 סוגנדל נגד קפום נורבגית הפסד 4 : 2
05/05/2019 קפום נגד יירב נורבגית נצחון 5 : 0
01/05/2019 נורדסטראנד נגד קפום גביע נורווגי ניצחון 0 : 1
28/04/2019 סאנדנס נגד קפום נורבגית ניצחון 2 : 3
22/04/2019 קפום נגד נסט סוטרה נורבגית נצחון 2 : 1
14/04/2019 קונגסבינגר נגד קפום נורבגית תיקו 0 : 0
07/04/2019 קפום נגד סטארט נורבגית הפסד 1 : 2
31/03/2019 סנדפיורד נגד קפום נורבגית הפסד 1 : 0
27/10/2018 קפום נגד אגרסונד נורבגית שלישית בית 1 נצחון 3 : 1

טרומסדלן נגד קפום

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/10/2015 נורבגית שלישית בית 1 קפום נגד טרומסדלן קפום 2 : 1
28/06/2015 נורבגית שלישית בית 1 טרומסדלן נגד קפום טרומסדלן 3 : 1
18/08/2013 נורבגית שלישית בית 1 קפום נגד טרומסדלן תיקו 2 : 2
05/05/2013 נורבגית שלישית בית 1 טרומסדלן נגד קפום טרומסדלן 4 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס