דנמרק

כדורגל - דנמרק - דנית שניה

38. הסתיים הלסינגור - לינגבי S,D 2.30 3.10 2.05 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינגבי במשחק חוץ יחסית לא קל מול הלסינגור , על פי מדד המומנטום הממוצע לינגבי אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינגבי במשחק חוץ שווה כוחות מול הלסינגור , למרות שהלסינגור מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של לינגבי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור במשחק שווה כוחות מול לינגבי , אך מכיוון שהלסינגור מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. הלסינגור עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. הלסינגור עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינגבי במשחק חוץ שווה כוחות מול הלסינגור , למרות שהלסינגור מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של לינגבי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינגבי במשחק חוץ יחסית לא קל מול הלסינגור , על פי מדד העוצמה בית חוץ לינגבי אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגור מארחת את לינגבי במסגרת דנית שניה. לינגבי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.30 3.10 2.05
30% 40% 30%
(6 ממליצים) (8 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שבת, תאריך 25 מאי 2019. משחק בין הלסינגור ללינגבי במסגרת הדנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
הלסינגור המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 31 נקודות ויחס שערים שלילי של -7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.06 וסופגת 1.28 שערים) כאשר מנגד לינגבי האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 49 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.53 וסופגת 1.44 שערים).
הלסינגור עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד נסטווד,קוג) כאשר מנגד במשחקים האחרונים לינגבי ניצחה פעמיים (נגד רוסקילדה, ניקובינג), הפסידה פעמיים (נגד פרמאד, ת'יסתד) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד קוג).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה הלסינגור ניצחה פעמיים ומנגד לינגבי ניצחה 4 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.66 -0.33
סיכום כללי הלסינגור (10), לינגבי (10) -2 -0.80
סיכום בית חוץ הלסינגור (5), לינגבי (5) -2 -0.60
ראש בראש כללי הלסינגור (7) נגד לינגבי (7) 2 -0.71
ראש בראש בית חוץ הלסינגור (3) נגד לינגבי (3) 4 0.33

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב הלסינגור לינגבי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -0.67
סיכום כללי הלסינגור (10), לינגבי (10) -1 1
סיכום בית חוץ הלסינגור (5), לינגבי (5) -1 1
ראש בראש כללי הלסינגור (7) נגד לינגבי (7) 1 -1
ראש בראש בית חוץ הלסינגור (3) נגד לינגבי (3) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
26 13 13 מספר משחקים 14 12 26
6 1 5 נצחונות 6 5 11
9 6 3 תיקו 4 2 6
11 6 5 הפסדים 4 5 9
27 11 16 שערים שהבקיעו 22 15 37
32 18 14 שערים שספגו 21 17 38
4 1 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 3 8
9 5 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 4 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.9 1.2 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.3 1.4
1.2 1.4 1.1 ממוצע ספיגות למשחק 1.5 1.4 1.5
0.2 0.1 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.3 0.3
0.3 0.4 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
45" 51" 40" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 36" 43" 39"
37" 33" 43" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 37" 46" 42"
התפלגות זמני הבקעה
14.8%
0-15
8.1%
11.1%
15-30
18.9%
18.5%
30-45
13.5%
18.5%
45-60
21.6%
11.1%
60-75
13.5%
25.9%
75-90
24.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי הלסינגור (10), לינגבי (10) 2.50 2.5
סיכום בית חוץ הלסינגור (5), לינגבי (5) 2.90 2.5
ראש בראש כללי הלסינגור (7) נגד לינגבי (7) 2.71 2
ראש בראש בית חוץ הלסינגור (3) נגד לינגבי (3) 2.33 3
תאריך שעה 1 X 2
22/05/201916:102.653.101.80
25/05/201901:502.603.151.85
25/05/201908:002.553.101.85
25/05/201910:202.503.151.90
25/05/201912:402.353.102.00
25/05/201913:102.303.102.05

דנית שניה 25/05/2019 08:17

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1סילקבורג32177841 - 581758
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
2ויבורג32169737 - 572057
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
3פרמאד321311841 - 42150
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4לינגבי321471146 - 49349
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
5נסטווד321310939 - 42349
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
6פרדריקיה321441445 - 49446
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
7ניקובינג321291145 - 44-145
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
8קוג321191246 - 49342
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
9רוסקילדה32981563 - 56-735
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
10ווידוברה32971647 - 37-1034
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
11הלסינגור326131341 - 34-731
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
12ת'יסתד32781760 - 34-2629
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ

הלסינגור

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/05/2019 הלסינגור נגד נסטווד תיקו 1 : 1
08/05/2019 קוג נגד הלסינגור תיקו 0 : 0
05/05/2019 הלסינגור נגד פרמאד הפסד 1 : 2
28/04/2019 סילקבורג נגד הלסינגור תיקו 1 : 1
21/04/2019 הלסינגור נגד ת'יסתד הפסד 1 : 2
14/04/2019 הלסינגור נגד פרדריקיה תיקו 0 : 0
07/04/2019 ווידוברה נגד הלסינגור הפסד 2 : 1
31/03/2019 הלסינגור נגד רוסקילדה נצחון 2 : 1
24/03/2019 ויבורג נגד הלסינגור תיקו 1 : 1
10/03/2019 פרדריקיה נגד הלסינגור הפסד 1 : 0

לינגבי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/05/2019 רוסקילדה נגד לינגבי דנית שניה ניצחון 1 : 2
08/05/2019 פרמאד נגד לינגבי דנית שניה הפסד 4 : 3
05/05/2019 לינגבי נגד קוג דנית שניה תיקו 1 : 1
28/04/2019 ת'יסתד נגד לינגבי דנית שניה הפסד 2 : 1
21/04/2019 לינגבי נגד ניקובינג דנית שניה נצחון 3 : 0
14/04/2019 לינגבי נגד ווידוברה דנית שניה נצחון 1 : 0
07/04/2019 פרדריקיה נגד לינגבי דנית שניה ניצחון 0 : 3
31/03/2019 לינגבי נגד ויבורג דנית שניה הפסד 1 : 4
20/03/2019 לינגבי נגד סילקבורג דנית שניה נצחון 2 : 0
17/03/2019 ניקובינג נגד לינגבי דנית שניה תיקו 1 : 1

הלסינגור נגד לינגבי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
28/10/2018 דנית שניה לינגבי נגד הלסינגור תיקו 1 : 1
26/08/2018 דנית שניה הלסינגור נגד לינגבי הלסינגור 2 : 1
09/12/2017 דנית ראשונה הלסינגור נגד לינגבי הלסינגור 2 : 1
10/09/2017 דנית ראשונה לינגבי נגד הלסינגור לינגבי 3 : 1
08/05/2016 דנית שניה לינגבי נגד הלסינגור לינגבי 1 : 0
11/10/2015 דנית שניה הלסינגור נגד לינגבי לינגבי 0 : 1
28/08/2015 דנית שניה לינגבי נגד הלסינגור לינגבי 4 : 1
1Mikkel Bruhn
4Martin Fischer
33Soren Henriksen
6Mikkel Basse
15Daniel Jorgensen
30 Olsen
22Pascal Gregor
16Christian Kohler
11Nicolas Mortensen
93Douglas
9Matheus Leiria Dos Santos
1Mikkel Andersen
3Michael Lumb
4Mathias Tauber
20Jeppe Brandrup
18 Tshiembe
5Martin Ørnskov
8Herolind Shala
6Mathias Rasmussen
7 Christjansen
26 Marcussen
11 Kjær

2-4-4

4-5-1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס