קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית ראשונה

27. הסתיים גאנגוון - ג'ג'ו יונייטד S,D 1.80 2.95 2.80 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  גאנגוון עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר מגגו יונייטד , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון במשחק יחסית לא קל מול גגו יונייטד , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שגאנגוון לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון במשחק שווה כוחות מול גגו יונייטד , אך מכיוון שגאנגוון מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מגגו יונייטד , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון במשחק שווה כוחות מול גגו יונייטד , אך מכיוון שגאנגוון מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גאנגוון מארחת את גגו יונייטד במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. גאנגוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.80 2.95 2.80
30% 40% 30%
(6 ממליצים) (8 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שבת, תאריך 25 מאי 2019. משחק בין גאנגוון לג'ג'ו יונייטד במסגרת הדרום קוריאנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
גאנגוון עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד סאונגנאם,גיונגנאם,אינצ'און יונייטד) כאשר מנגד ג'ג'ו יונייטד עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד ג'ונבוק מוטורס,סוואן בלוווינגס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה גאנגוון ניצחה 6 פעמים ומנגד ג'ג'ו יונייטד ניצחה 6 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.67 2.00
סיכום כללי גאנגוון (10), ג'ג'ו יונייטד (10) 5 0.90
סיכום בית חוץ גאנגוון (5), ג'ג'ו יונייטד (5) 3 0.00
ראש בראש כללי גאנגוון (15) נגד ג'ג'ו יונייטד (15) 4 -0.27
ראש בראש בית חוץ גאנגוון (7) נגד ג'ג'ו יונייטד (7) 2 -0.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב גאנגוון ג'ג'ו יונייטד
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 -0.67
סיכום כללי גאנגוון (10), ג'ג'ו יונייטד (10) 3 -2
סיכום בית חוץ גאנגוון (5), ג'ג'ו יונייטד (5) 1 -2
ראש בראש כללי גאנגוון (15) נגד ג'ג'ו יונייטד (15) 2 -2
ראש בראש בית חוץ גאנגוון (7) נגד ג'ג'ו יונייטד (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 5 6 מספר משחקים 5 6 11
5 3 2 נצחונות 1 0 1
1 0 1 תיקו 0 4 4
5 2 3 הפסדים 4 2 6
11 7 4 שערים שהבקיעו 7 4 11
12 5 7 שערים שספגו 11 7 18
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 1 2
5 2 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 2 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 1.4 0.7 ממוצע שערים למשחק 1.4 0.7 1.0
1.1 1.0 1.2 ממוצע ספיגות למשחק 2.2 1.2 1.6
0.4 0.4 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.2 0.2
0.5 0.4 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.3 0.3
49" 50" 48" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 50" 28" 39"
50" 43" 56" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 38" 55" 48"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
9.1%
15-30
27.3%
18.2%
30-45
27.3%
18.2%
45-60
9.1%
36.4%
60-75
9.1%
18.2%
75-90
27.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי גאנגוון (10), ג'ג'ו יונייטד (10) 2.65 3.5
סיכום בית חוץ גאנגוון (5), ג'ג'ו יונייטד (5) 2.20 2.5
ראש בראש כללי גאנגוון (15) נגד ג'ג'ו יונייטד (15) 3.87 6
ראש בראש בית חוץ גאנגוון (7) נגד ג'ג'ו יונייטד (7) 3.43 4
תאריך שעה 1 X 2
23/05/201915:102.002.802.55
24/05/201915:501.952.802.60
24/05/201923:551.952.802.65
25/05/201905:001.952.802.60
25/05/201908:002.102.802.40
25/05/201908:202.052.802.45
25/05/201908:302.002.802.55
25/05/201908:351.952.802.60
25/05/201908:402.002.802.55
25/05/201909:401.952.802.60
25/05/201910:001.952.852.55
25/05/201911:101.952.902.60
25/05/201911:501.902.902.65
25/05/201912:351.952.852.55
25/05/201912:402.002.852.50
25/05/201913:001.802.952.80

דרום קוריאנית ראשונה 25/05/2019 08:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אולסאן128229 - 191026
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
2ג'ונבוק מוטורס127329 - 221324
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
3סיאול127329 - 17824
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
4דאגו126428 - 181022
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
5סאנגג'ו סאנגמו1362515 - 14-120
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
6גאנגוון1261513 - 13019
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
7פואנג סטילרס1261515 - 13-219
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
8סוואן בלוווינגס1234518 - 15-313
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
9סאונגנאם1234511 - 10-113
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
10גיונגנאם1223725 - 15-109
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
11ג'ג'ו יונייטד1214721 - 12-97
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
12אינצ'און יונייטד1313921 - 6-156
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

גאנגוון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/05/2019 סאונגנאם נגד גאנגוון ניצחון 1 : 2
12/05/2019 גיונגנאם נגד גאנגוון ניצחון 0 : 2
05/05/2019 גאנגוון נגד אינצ'און יונייטד נצחון 1 : 0
27/04/2019 גאנגוון נגד דאגו הפסד 0 : 2
21/04/2019 ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון ניצחון 2 : 4
14/04/2019 גאנגוון נגד סיאול הפסד 1 : 2
07/04/2019 גאנגוון נגד סוואן בלוווינגס הפסד 0 : 2
03/04/2019 פואנג סטילרס נגד גאנגוון הפסד 1 : 0
31/03/2019 גאנגוון נגד סאונגנאם נצחון 2 : 1
17/03/2019 ג'ונבוק מוטורס נגד גאנגוון ניצחון 0 : 1

ג'ג'ו יונייטד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/05/2019 ג'ונבוק מוטורס נגד ג'ג'ו יונייטד קוריאנית שניה הפסד 3 : 1
12/05/2019 ג'ג'ו יונייטד נגד סוואן בלוווינגס קוריאנית שניה הפסד 1 : 3
04/05/2019 ג'ג'ו יונייטד נגד גיונגנאם קוריאנית שניה נצחון 2 : 0
27/04/2019 ג'ג'ו יונייטד נגד סאנגג'ו סאנגמו קוריאנית שניה הפסד 2 : 3
21/04/2019 ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון קוריאנית שניה הפסד 2 : 4
13/04/2019 ג'ג'ו יונייטד נגד ג'ונבוק מוטורס קוריאנית שניה הפסד 0 : 1
07/04/2019 פואנג סטילרס נגד ג'ג'ו יונייטד קוריאנית שניה תיקו 1 : 1
03/04/2019 סאונגנאם נגד ג'ג'ו יונייטד קוריאנית שניה תיקו 1 : 1
29/03/2019 אולסאן נגד ג'ג'ו יונייטד קוריאנית שניה הפסד 2 : 1
16/03/2019 סיאול נגד ג'ג'ו יונייטד קוריאנית שניה תיקו 0 : 0

גאנגוון נגד ג'ג'ו יונייטד

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
21/04/2019 קוריאנית שניה ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון גאנגוון 2 : 4
23/09/2018 קוריאנית שניה ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון תיקו 2 : 2
21/07/2018 קוריאנית שניה גאנגוון נגד ג'ג'ו יונייטד גאנגוון 3 : 1
02/05/2018 קוריאנית שניה ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון גאנגוון 3 : 5
13/08/2017 קוריאנית שניה גאנגוון נגד ג'ג'ו יונייטד ג'ג'ו יונייטד 0 : 2
18/06/2017 קוריאנית שניה גאנגוון נגד ג'ג'ו יונייטד גאנגוון 2 : 1
16/04/2017 קוריאנית שניה ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון גאנגוון 1 : 2
30/11/2013 קוריאנית שניה גאנגוון נגד ג'ג'ו יונייטד גאנגוון 3 : 0
09/10/2013 קוריאנית שניה ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון תיקו 1 : 1
10/08/2013 קוריאנית שניה גאנגוון נגד ג'ג'ו יונייטד ג'ג'ו יונייטד 0 : 4
13/04/2013 קוריאנית שניה ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון ג'ג'ו יונייטד 4 : 0
08/08/2012 קוריאנית שניה גאנגוון נגד ג'ג'ו יונייטד תיקו 1 : 1
13/05/2012 קוריאנית שניה ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון ג'ג'ו יונייטד 4 : 2
02/07/2011 קוריאנית שניה גאנגוון נגד ג'ג'ו יונייטד ג'ג'ו יונייטד 2 : 4
20/03/2011 קוריאנית שניה ג'ג'ו יונייטד נגד גאנגוון ג'ג'ו יונייטד 1 : 0
1Kim Ho-Jun
99Kim Oh-Kyu
3Lee Ho-In
5Lee Jae-Ik
17Shin Kwang-Hoon
4 Sielis
13Han Kook-Young
11Kim Hyeon-Ug
29Lee Hyun-Sik
8Lee Jae-Kwon
9Jung Jo-Gook
22Jung Seung-Yong
77Kim Ji-Hyun
24Suh Myeong-Won
1Kim Kyeong-min
20Cho Yong-Hyung
15 Jovanović
45Tae-Wook Jeong
42Lee Dong-Hee
16Lee Dong-Su
8Kim Do-Yeop
18Jae-Woo Bae
6Park Jin-Po
10Magno Cruz
47Lee Eun-Bum

4-4-5

3-4-3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס