אקוודור

כדורגל - אקוודור - אקוודורית ראשונה

323. הסתיים רונה - אמלק S,D 3.05 2.80 1.80 0 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  אמלק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מרונה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אמלק צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמלק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מרונה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אמלק צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אמלק לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אמלק לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה במשחק שבו יחסי הכוחות מול אמלק נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ אמלק נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמלק במשחק חוץ שווה כוחות מול רונה , למרות שרונה מארחת את המשחק , כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של אמלק טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמלק עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מרונה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמלק במשחק חוץ יחסית לא קל מול רונה , על פי מדדי המומנטום הממוצע ועוצמה ממוצע אמלק אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמלק במשחק חוץ שווה כוחות מול רונה , למרות שרונה מארחת את המשחק , מדדי העוצמה הממוצע ומדד המומנטום המומצע של אמלק טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אמלק במסגרת אקוודורית ראשונה. אמלק עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום ראשון, תאריך 26 מאי 2019. משחק בין רונה לאמלק במסגרת האקוודורית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
רונה המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 13 נקודות ויחס שערים שלילי של -9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.93 וסופגת 1.57 שערים) כאשר מנגד אמלק האורחת ממוקמת במקום ה-10 עם 17 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.71 וסופגת 0.86 שערים).
במשחקים האחרונים רונה ניצחה פעם אחת (נגד פוארצה אמרייה), הפסידה 3 פעמים (נגד טכניקו יונבריסטריו, יוניברסיטד קתוליקה, ליגה דפורטיבו קיטו) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אולמדו) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אמלק ניצחה פעמיים (נגד יוניברסיטד קתוליקה, קרוזיירו), הפסידה פעמיים (נגד ברצלונה ספורטינג קלאב, אולמדו) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אמריקה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה רונה ניצחה פעמיים ומנגד אמלק ניצחה 9 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.66 -1.00
סיכום כללי רונה (10), אמלק (10) -3 -0.60
סיכום בית חוץ רונה (5), אמלק (5) -3 -0.80
ראש בראש כללי רונה (12) נגד אמלק (12) -2 -1.17
ראש בראש בית חוץ רונה (6) נגד אמלק (6) 2 -0.33

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב רונה אמלק
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 0.33
סיכום כללי רונה (10), אמלק (10) -2 1
סיכום בית חוץ רונה (5), אמלק (5) -2 1
ראש בראש כללי רונה (12) נגד אמלק (12) -1 1
ראש בראש בית חוץ רונה (6) נגד אמלק (6) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
14 8 6 מספר משחקים 7 7 14
3 2 1 נצחונות 5 1 6
4 3 1 תיקו 0 1 1
7 3 4 הפסדים 2 5 7
13 6 7 שערים שהבקיעו 6 4 10
22 8 14 שערים שספגו 4 8 12
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 2 6
6 3 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 4 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.8 1.2 ממוצע שערים למשחק 0.9 0.6 0.7
1.6 1.0 2.3 ממוצע ספיגות למשחק 0.6 1.1 0.9
0.1 0.1 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.6 0.3 0.4
0.4 0.4 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.6 0.4
36" 42" 26" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 52" 30" 44"
42" 50" 33" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 50" 64" 60"
התפלגות זמני הבקעה
23.1%
0-15
20.0%
7.7%
15-30
10.0%
15.4%
30-45
10.0%
38.5%
45-60
10.0%
7.7%
60-75
30.0%
7.7%
75-90
20.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי רונה (10), אמלק (10) 2.50 1.5
סיכום בית חוץ רונה (5), אמלק (5) 3.40 5
ראש בראש כללי רונה (12) נגד אמלק (12) 3.17 5
ראש בראש בית חוץ רונה (6) נגד אמלק (6) 2.67 3
תאריך שעה 1 X 2
24/05/201912:452.902.801.85
26/05/201915:452.802.751.85
26/05/201915:502.752.751.90
26/05/201916:052.702.701.95
26/05/201916:102.802.751.90
26/05/201916:252.852.751.85
26/05/201917:003.002.751.80
26/05/201919:403.102.801.75
26/05/201920:153.152.801.75
26/05/201921:053.052.801.80
26/05/201921:403.102.801.75
26/05/201922:153.052.801.80

אקוודורית ראשונה 27/05/2019 05:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ברצלונה ספורטינג קלאב15103216 - 341833
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2מקרה159518 - 251732
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
3יוניברסיטד קתוליקה15101412 - 241231
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4אינדפנדייטה דל ואלה149329 - 191030
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
5דלפין1483314 - 23927
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
6ליגה דפורטיבו קיטו1557316 - 22622
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
7אולמדו1563622 - 21-121
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
8אאוקס1463522 - 21-121
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
9אל נאסיונל קיטו1553723 - 21-218
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
10אמלק1452712 - 10-217
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
11דפורטיבו קואנקה1444627 - 23-416
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
12ריבר פלייט אסונסיון1435618 - 13-514
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
13רונה1434722 - 13-913
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
14טכניקו יונבריסטריו14311029 - 15-1410
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
15פוארצה אמרייה15231035 - 14-219
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
16אמריקה1506921 - 8-132
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
* לקבוצת America de Quito הופחתו 4 נק'

רונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/05/2019 אולמדו נגד רונה תיקו 1 : 1
12/05/2019 רונה נגד טכניקו יונבריסטריו הפסד 3 : 4
05/05/2019 יוניברסיטד קתוליקה נגד רונה הפסד 1 : 0
28/04/2019 רונה נגד ליגה דפורטיבו קיטו הפסד 0 : 4
21/04/2019 פוארצה אמרייה נגד רונה ניצחון 1 : 2
19/04/2019 רונה נגד אוניון אספניולה תיקו 1 : 1
13/04/2019 מקרה נגד רונה תיקו 1 : 1
06/04/2019 רונה נגד ריבר פלייט אסונסיון נצחון 3 : 2
31/03/2019 דלפין נגד רונה הפסד 1 : 0
15/03/2019 רונה נגד אינדפנדייטה דל ואלה הפסד 0 : 2

אמלק

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/05/2019 אמלק נגד יוניברסיטד קתוליקה אקוודורית ראשונה נצחון 1 : 0
12/05/2019 אמלק נגד ברצלונה ספורטינג קלאב אקוודורית ראשונה הפסד 0 : 1
08/05/2019 קרוזיירו נגד אמלק גביע ליברטדורס בית ג ניצחון 1 : 2
04/05/2019 אולמדו נגד אמלק אקוודורית ראשונה הפסד 3 : 1
28/04/2019 אמלק נגד אמריקה אקוודורית ראשונה תיקו 0 : 0
23/04/2019 הוראקן נגד אמלק גביע ליברטדורס בית ג ניצחון 1 : 2
20/04/2019 ליגה דפורטיבו קיטו נגד אמלק אקוודורית ראשונה הפסד 2 : 1
14/04/2019 ריבר פלייט אסונסיון נגד אמלק אקוודורית ראשונה הפסד 1 : 0
12/04/2019 אמלק נגד דפורטיבו לרה גביע ליברטדורס בית ג תיקו 2 : 2
07/04/2019 אמלק נגד מקרה אקוודורית ראשונה נצחון 1 : 0

רונה נגד אמלק

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
22/10/2016 אקוודורית ראשונה אמלק נגד רונה אמלק 3 : 2
18/09/2016 אקוודורית ראשונה רונה נגד אמלק רונה 3 : 0
17/07/2016 אקוודורית ראשונה אמלק נגד רונה אמלק 4 : 0
14/02/2016 אקוודורית ראשונה רונה נגד אמלק אמלק 0 : 3
22/11/2015 אקוודורית ראשונה רונה נגד אמלק תיקו 2 : 2
08/08/2015 אקוודורית ראשונה אמלק נגד רונה אמלק 1 : 0
05/07/2015 אקוודורית ראשונה רונה נגד אמלק אמלק 1 : 3
07/02/2015 אקוודורית ראשונה אמלק נגד רונה אמלק 5 : 2
16/11/2014 אקוודורית ראשונה רונה נגד אמלק אמלק 0 : 1
21/09/2014 אקוודורית ראשונה אמלק נגד רונה אמלק 3 : 1
03/08/2014 אקוודורית ראשונה רונה נגד אמלק רונה 1 : 0
26/01/2014 אקוודורית ראשונה אמלק נגד רונה אמלק 1 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס