ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית שניה

217. הסתיים גרנאדה - קאדיז S,D 1.75 2.75 3.15 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה במשחק שווה כוחות מול קאדיז , אך מכיוון שגרנאדה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה במשחק שווה כוחות מול קאדיז , אך מכיוון שגרנאדה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מקאדיז , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה במשחק יחסית לא קל מול קאדיז , על פי מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה במשחק יחסית לא קל מול קאדיז , על פי מדד מומנטום הכללי היא בתקופה טובה יותר וצפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה במשחק שווה כוחות מול קאדיז , אך מכיוון שגרנאדה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גרנאדה מארחת את קאדיז במסגרת ספרדית שניה. גרנאדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.75 2.75 3.15
39% 29% 32%
(11 ממליצים) (8 ממליצים) (9 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 26 מאי 2019. משחק בין גרנאדה לקאדיז במסגרת הספרדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
גרנאדה המארחת ממוקמת במקום ה-2 עם 74 נקודות ויחס שערים חיובי של 23 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.23 וסופגת 0.64 שערים) כאשר מנגד קאדיז האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 63 נקודות ויחס שערים חיובי של 19 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.33 וסופגת 0.85 שערים).
גרנאדה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אלבסטה,טנריפה) כאשר מנגד קאדיז עם רצף של 4 תיקו במשחקים האחרונים (נגד אוסאסונה,דפורטיבו לה קורוניה,מלאגה,ראיו מחאדהונדה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה גרנאדה ניצחה פעמיים ומנגד קאדיז ניצחה פעם אחת ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 0.67
סיכום כללי גרנאדה (10), קאדיז (10) 2 0.10
סיכום בית חוץ גרנאדה (5), קאדיז (5) 3 0.40
ראש בראש כללי גרנאדה (5) נגד קאדיז (5) 2 0.20
ראש בראש בית חוץ גרנאדה (2) נגד קאדיז (2) 3 0.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב גרנאדה קאדיז
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 1.00
סיכום כללי גרנאדה (10), קאדיז (10) 3 1
סיכום בית חוץ גרנאדה (5), קאדיז (5) 4 1
ראש בראש כללי גרנאדה (5) נגד קאדיז (5) 1 -1
ראש בראש בית חוץ גרנאדה (2) נגד קאדיז (2) 2 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
39 20 19 מספר משחקים 20 19 39
21 9 12 נצחונות 9 7 16
11 6 5 תיקו 10 5 15
7 5 2 הפסדים 1 7 8
48 23 25 שערים שהבקיעו 30 22 52
25 15 10 שערים שספגו 14 19 33
19 8 11 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 9 4 13
9 6 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 4 5 9
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.2 1.3 ממוצע שערים למשחק 1.5 1.2 1.3
0.6 0.8 0.5 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 1.0 0.9
0.5 0.4 0.6 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.2 0.3
0.2 0.3 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.3 0.2
40" 43" 37" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 47" 44" 46"
56" 54" 59" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 44" 41" 42"
התפלגות זמני הבקעה
19.1%
0-15
9.8%
17.0%
15-30
13.7%
12.8%
30-45
5.9%
14.9%
45-60
15.7%
8.5%
60-75
15.7%
27.7%
75-90
39.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי גרנאדה (10), קאדיז (10) 2.05 0.5
סיכום בית חוץ גרנאדה (5), קאדיז (5) 1.80 2.5
ראש בראש כללי גרנאדה (5) נגד קאדיז (5) 3.00 0
ראש בראש בית חוץ גרנאדה (2) נגד קאדיז (2) 4.50 3
תאריך שעה 1 X 2
22/05/201916:101.552.754.20
22/05/201918:151.552.754.30
22/05/201918:301.502.804.40
22/05/201918:451.502.804.50
22/05/201918:551.452.854.60
22/05/201919:051.452.854.75
22/05/201921:051.452.854.85
22/05/201921:251.452.854.75
23/05/201919:201.452.854.60
24/05/201922:401.502.854.45
25/05/201917:101.502.804.40
26/05/201906:301.502.804.30
26/05/201906:451.552.754.20
26/05/201907:251.652.653.60
26/05/201907:301.702.653.55
26/05/201907:401.702.653.45
26/05/201908:151.752.653.40
26/05/201910:051.752.603.30
26/05/201911:051.802.603.25
26/05/201913:101.802.553.20
26/05/201914:051.902.553.05
26/05/201914:551.852.653.05
26/05/201917:551.752.753.15

ספרדית שניה 27/05/2019 05:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אוסאסונה40249733 - 552281
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
2גרנאדה392111725 - 482374
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3אלבסטה401914733 - 532071
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
4מלאגה4019111030 - 461668
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
5מאיורקה3919101035 - 521767
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
6קאדיז391615833 - 521963
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
7דפורטיבו לה קורוניה391516832 - 471561
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
8אוביידו3916121142 - 43160
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
9אלמריה3914131239 - 48955
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
10ספורטינג גיחון4014131338 - 41355
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
11אלצ'ה3913141246 - 46053
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
12לאס פלמאס4012161249 - 47-252
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
13אלקורקון391491639 - 35-451
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
14סראגוסה4013111650 - 49-150
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
15אקסטרמדורה391391747 - 42-548
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
16נומנסיה3910141549 - 42-744
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
17לוגו3910141550 - 42-844
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
18טנריפה399161449 - 37-1243
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
19ראיו מחאדהונדה401192057 - 42-1542
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
20קורדובה407132074 - 46-2834
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
21חימנסטיק39872459 - 25-3431
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
22רייאוס דפורטיו39562845 - 16-290
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
* לקבוצת Reus Deportiu הופחתו 21 נק'

גרנאדה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/05/2019 אלבסטה נגד גרנאדה ניצחון 0 : 1
10/05/2019 גרנאדה נגד טנריפה נצחון 2 : 1
05/05/2019 אוביידו נגד גרנאדה תיקו 1 : 1
28/04/2019 גרנאדה נגד חימנסטיק נצחון 2 : 0
20/04/2019 לוגו נגד גרנאדה ניצחון 1 : 2
12/04/2019 ספורטינג גיחון נגד גרנאדה הפסד 1 : 0
06/04/2019 גרנאדה נגד מלאגה נצחון 1 : 0
30/03/2019 נומנסיה נגד גרנאדה הפסד 2 : 1
24/03/2019 גרנאדה נגד לאס פלמאס תיקו 1 : 1
10/03/2019 גרנאדה נגד סראגוסה נצחון 1 : 0

קאדיז

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/05/2019 קאדיז נגד אוסאסונה ספרדית שניה תיקו 0 : 0
12/05/2019 דפורטיבו לה קורוניה נגד קאדיז ספרדית שניה תיקו 1 : 1
06/05/2019 קאדיז נגד מלאגה ספרדית שניה תיקו 1 : 1
28/04/2019 ראיו מחאדהונדה נגד קאדיז ספרדית שניה תיקו 1 : 1
21/04/2019 קאדיז נגד נומנסיה ספרדית שניה נצחון 2 : 1
14/04/2019 לאס פלמאס נגד קאדיז ספרדית שניה ניצחון 0 : 3
08/04/2019 קאדיז נגד סראגוסה ספרדית שניה תיקו 3 : 3
30/03/2019 רייאוס דפורטיו נגד קאדיז ספרדית שניה ניצחון 0 : 1
24/03/2019 קאדיז נגד קורדובה ספרדית שניה תיקו 1 : 1
09/03/2019 אלצ'ה נגד קאדיז ספרדית שניה הפסד 1 : 0

גרנאדה נגד קאדיז

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/01/2019 ספרדית שניה קאדיז נגד גרנאדה תיקו 0 : 0
02/06/2018 ספרדית שניה גרנאדה נגד קאדיז גרנאדה 2 : 1
06/01/2018 ספרדית שניה קאדיז נגד גרנאדה קאדיז 1 : 0
21/03/2009 ליגה שלישית ספרד פלייאוף ירידה קאדיז נגד גרנאדה גרנאדה 2 : 3
01/11/2008 ליגה שלישית ספרד פלייאוף ירידה גרנאדה נגד קאדיז תיקו 3 : 3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס