שלח טופס
נורבגיה

כדורגל - נורבגיה - נורבגית ראשונה

189. הסתיים טרומסו - מולדה S,D 3.95 3.50 1.40 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמולדה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.45-1.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמולדה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4 כאשר תיקו X הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמולדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.45-1.5 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמולדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמולדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.45-1.5 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמולדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר ואמורה לעבור את טרומסו בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד מומנטום כללי טוב יותר משל טרומסו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו לא אמורה לעשות בעיות למולדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום ממוצע היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו לא אמורה לעשות בעיות למולדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום בית חוץ היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. למרות שמולדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. למרות שמולדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר ואמורה לעבור את טרומסו בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו לא אמורה לעשות בעיות למולדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד עוצמה כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו לא אמורה לעשות בעיות למולדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד עוצמה ממוצע היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. למרות שמולדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. למרות שמולדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר ואמורה לעבור את טרומסו בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. למרות שמולדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר ואמורה לעבור את טרומסו בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר משל טרומסו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר ואמורה לנצח את המשחק ללא קושי גדול.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם משחקת בחוץ , אבל כל מדדי המומנטום שלה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר משל טרומסו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר וקשה לראות אותה נכשלת במשחק שנראה קל על הנייר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לטרומסו , מולדה קבוצה טובה יותר וגם על פי כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) מולדה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדדי עוצמה ומומנטום ממוצע טובים יותר ואמורה לנצח את המשחק ללא קושי גדול.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם משחקת בחוץ , אבל מדדי העוצמה הממוצע ומדד המומנטום ממוצע טובים יותר משל טרומסו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. למרות שמולדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרומסו מארחת את מולדה במסגרת נורבגית ראשונה. מולדה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. למרות שמולדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום ראשון, תאריך 26 מאי 2019. משחק בין טרומסו למולדה במסגרת הנורבגית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
טרומסו המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 4 נקודות ויחס שערים שלילי של -10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.89 וסופגת 2.00 שערים) כאשר מנגד מולדה האורחת ממוקמת במקום ה-1 עם 22 נקודות ויחס שערים חיובי של 15 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.50 וסופגת 1.00 שערים).
במשחקים האחרונים טרומסו ניצחה פעם אחת (נגד מלבו), הפסידה 4 פעמים (נגד סטרומסגודסט, בודו גלימט, אודס, כריסטיאנסונד) כאשר מנגד מולדה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד Sunndal,ויקינג).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה טרומסו ניצחה פעמיים ומנגד מולדה ניצחה 10 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -3.00
סיכום כללי טרומסו (10), מולדה (10) -1 -2.70
סיכום בית חוץ טרומסו (5), מולדה (5) -6 -3.60
ראש בראש כללי טרומסו (15) נגד מולדה (15) -12 -1.00
ראש בראש בית חוץ טרומסו (8) נגד מולדה (8) -6 -0.63

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב טרומסו מולדה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 0.67
סיכום כללי טרומסו (10), מולדה (10) 1 2
סיכום בית חוץ טרומסו (5), מולדה (5) -5 1
ראש בראש כללי טרומסו (15) נגד מולדה (15) -6 6
ראש בראש בית חוץ טרומסו (8) נגד מולדה (8) -3 3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
7 4 3 מספר משחקים 4 5 9
1 1 0 נצחונות 4 2 6
1 1 0 תיקו 0 1 1
5 2 3 הפסדים 0 2 2
6 4 2 שערים שהבקיעו 11 9 20
13 7 6 שערים שספגו 1 8 9
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 1 4
2 1 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 1.0 0.7 ממוצע שערים למשחק 2.8 1.8 2.2
1.9 1.8 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.3 1.6 1.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.8 0.2 0.4
0.3 0.3 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
57" 61" 53" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 25" 54" 41"
38" 33" 45" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 60" 51" 53"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
20.0%
0.0%
15-30
10.0%
16.7%
30-45
15.0%
16.7%
45-60
15.0%
50.0%
60-75
5.0%
16.7%
75-90
35.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי טרומסו (10), מולדה (10) 3.45 3.5
סיכום בית חוץ טרומסו (5), מולדה (5) 3.20 3.5
ראש בראש כללי טרומסו (15) נגד מולדה (15) 3.13 6
ראש בראש בית חוץ טרומסו (8) נגד מולדה (8) 3.13 6
תאריך שעה 1 X 2
22/05/201916:103.703.101.50
22/05/201916:303.703.151.50
22/05/201916:453.753.201.50
22/05/201920:153.653.201.50
23/05/201901:103.553.151.55
25/05/201900:103.553.201.55
26/05/201906:153.603.201.50
26/05/201911:403.703.201.50
26/05/201912:253.803.251.50
26/05/201914:453.953.501.40

נורבגית ראשונה 27/05/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מולדה1071210 - 251522
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2אודס97116 - 15922
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3בודו גלימט952213 - 19617
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
4ולרנגה1052313 - 17417
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
5בראן1052312 - 14217
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
6כריסטיאנסונד1052310 - 11117
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
7ויקינג942313 - 13014
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
8הוגסונד93338 - 12412
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
9לילסטרום1033415 - 10-512
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
10רנהיים931515 - 12-310
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
11סטרומסגודסט923414 - 12-29
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
12מיונדאלן923417 - 14-39
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
13רוזנבורג923414 - 7-79
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
14סארפסבורג914411 - 7-47
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
15סטאבק821513 - 6-77
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
16טרומסו911718 - 8-104
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

טרומסו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/05/2019 מלבו נגד טרומסו ניצחון 1 : 2
19/05/2019 סטרומסגודסט נגד טרומסו הפסד 3 : 1
16/05/2019 טרומסו נגד בודו גלימט הפסד 1 : 2
12/05/2019 טרומסו נגד אודס הפסד 1 : 2
05/05/2019 כריסטיאנסונד נגד טרומסו הפסד 1 : 0
01/05/2019 No1rild נגד טרומסו ניצחון 1 : 8
28/04/2019 טרומסו נגד בראן הפסד 1 : 2
22/04/2019 מיונדאלן נגד טרומסו תיקו 1 : 1
07/04/2019 טרומסו נגד ויקינג הפסד 0 : 2
24/11/2018 טרומסו נגד סארפסבורג הפסד 0 : 2

מולדה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/05/2019 Sunndal נגד מולדה גביע נורווגי ניצחון 0 : 4
20/05/2019 מולדה נגד ויקינג נורבגית ראשונה נצחון 5 : 1
16/05/2019 כריסטיאנסונד נגד מולדה נורבגית ראשונה הפסד 3 : 2
12/05/2019 מולדה נגד מיונדאלן נורבגית ראשונה נצחון 1 : 0
05/05/2019 הוגסונד נגד מולדה נורבגית ראשונה ניצחון 1 : 2
01/05/2019 Eide נגד מולדה גביע נורווגי ניצחון 0 : 5
28/04/2019 מולדה נגד רוזנבורג נורבגית ראשונה נצחון 3 : 0
22/04/2019 לילסטרום נגד מולדה נורבגית ראשונה ניצחון 0 : 2
10/04/2019 מולדה נגד ולרנגה נורבגית ראשונה נצחון 4 : 1
07/04/2019 מולדה נגד סטאבק נורבגית ראשונה נצחון 3 : 0

טרומסו נגד מולדה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
04/11/2018 נורבגית ראשונה טרומסו נגד מולדה מולדה 2 : 4
02/04/2018 נורבגית ראשונה מולדה נגד טרומסו מולדה 2 : 1
06/08/2017 נורבגית ראשונה טרומסו נגד מולדה מולדה 1 : 2
18/06/2017 נורבגית ראשונה מולדה נגד טרומסו מולדה 3 : 0
02/10/2016 נורבגית ראשונה טרומסו נגד מולדה מולדה 0 : 2
13/03/2016 נורבגית ראשונה מולדה נגד טרומסו תיקו 1 : 1
04/10/2015 נורבגית ראשונה מולדה נגד טרומסו מולדה 4 : 0
05/06/2015 נורבגית ראשונה טרומסו נגד מולדה טרומסו 2 : 0
06/10/2013 נורבגית ראשונה מולדה נגד טרומסו מולדה 1 : 0
07/07/2013 נורבגית ראשונה טרומסו נגד מולדה מולדה 2 : 3
03/11/2012 נורבגית ראשונה טרומסו נגד מולדה תיקו 1 : 1
26/09/2012 גביע נורווגי טרומסו נגד מולדה טרומסו 2 : 1
24/05/2012 נורבגית ראשונה מולדה נגד טרומסו מולדה 3 : 2
02/10/2011 נורבגית ראשונה טרומסו נגד מולדה מולדה 0 : 2
03/04/2011 נורבגית ראשונה מולדה נגד טרומסו תיקו 2 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

190. הסתיים טרומסו (1+) - מולדה 2.00 3.35 2.20 2 - 1 מידע נוסף
191. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טרומסו - מולדה 1.40 2.05 3 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס