טורקיה

כדורסל - טורקיה - סל - טורקיה פלייאוף

106. הסתיים בשיקטאש (1+) - טופאש בורסה S,D 1.80 9.00 1.80 73 - 82 ספורט1 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לטופאש בורסה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה כללי חיובי וגבוה יותר מתוספת הסלים לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לטופאש בורסה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לטופאש בורסה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבשיקטאש המארחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לטופאש בורסה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום ראשון, תאריך 26 מאי 2019. משחק בין בשיקטאש לטופאש בורסה במסגרת הסל - טורקיה פלייאוף.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים בשיקטאש ניצחה 3 פעמים (נגד טופאש בורסה, סאקאריה, בקסהיר קולג'י), הפסידה פעמיים (נגד טופאש בורסה, בנביט) כאשר מנגד במשחקים האחרונים טופאש בורסה ניצחה 3 פעמים (נגד בשיקטאש, בקסהיר קולג'י, רויאל הלי), הפסידה פעמיים (נגד בשיקטאש, אנאדולו אפס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה בשיקטאש ניצחה 6 פעמים ומנגד טופאש בורסה ניצחה 9 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.34 18.33
סיכום כללי בשיקטאש (10), טופאש בורסה (10) -2 1.80
סיכום בית חוץ בשיקטאש (5), טופאש בורסה (5) 5 9.80
ראש בראש כללי בשיקטאש (15) נגד טופאש בורסה (15) -2 -1.13
ראש בראש בית חוץ בשיקטאש (6) נגד טופאש בורסה (6) 2 3.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בשיקטאש טופאש בורסה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -0.67
סיכום כללי בשיקטאש (10), טופאש בורסה (10) -1 1
סיכום בית חוץ בשיקטאש (5), טופאש בורסה (5) 2 -3
ראש בראש כללי בשיקטאש (15) נגד טופאש בורסה (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ בשיקטאש (6) נגד טופאש בורסה (6) 1 -1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי בשיקטאש (10), טופאש בורסה (10) 157.30 178
סיכום בית חוץ בשיקטאש (5), טופאש בורסה (5) 152.30 151
ראש בראש כללי בשיקטאש (15) נגד טופאש בורסה (15) 155.40 178
ראש בראש בית חוץ בשיקטאש (6) נגד טופאש בורסה (6) 139.50 151
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
26/05/201907:201.809.001.802.00
26/05/201916:051.809.001.801.00

בשיקטאש

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/05/2019 טופאש בורסה נגד בשיקטאש הפסד 102 : 76
12/05/2019 בשיקטאש נגד טופאש בורסה נצחון 78 : 73
05/05/2019 סאקאריה נגד בשיקטאש ניצחון 62 : 115
21/04/2019 בנביט נגד בשיקטאש הפסד 76 : 67
14/04/2019 בשיקטאש נגד בקסהיר קולג'י נצחון 80 : 78
11/04/2019 איסטנבול בויוקסהיר נגד בשיקטאש ניצחון 74 : 82
08/04/2019 דרושפאקה נגד בשיקטאש ניצחון 73 : 74
01/04/2019 בשיקטאש נגד אנאדולו אפס הפסד 92 : 95
17/03/2019 בשיקטאש נגד רויאל הלי הפסד 63 : 69
12/03/2019 בשיקטאש נגד נאנטר הפסד 60 : 62

טופאש בורסה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/05/2019 טופאש בורסה נגד בשיקטאש סל - טורקיה נצחון 102 : 76
12/05/2019 בשיקטאש נגד טופאש בורסה סל - טורקיה הפסד 78 : 73
07/05/2019 אנאדולו אפס נגד טופאש בורסה סל - טורקיה הפסד 98 : 54
27/04/2019 טופאש בורסה נגד בקסהיר קולג'י סל - טורקיה נצחון 87 : 85
13/04/2019 טופאש בורסה נגד רויאל הלי סל - טורקיה נצחון 77 : 67
10/04/2019 גלאטסראיי נגד טופאש בורסה סל - טורקיה הפסד 76 : 75
06/04/2019 בויוקצ'קמצ'ה נגד טופאש בורסה סל - טורקיה ניצחון 72 : 102
30/03/2019 טופאש בורסה נגד טורק טלקום סל - טורקיה נצחון 85 : 82
24/03/2019 פנרבחצ'ה אולקר נגד טופאש בורסה סל - טורקיה הפסד 89 : 56
16/03/2019 טופאש בורסה נגד סאקאריה סל - טורקיה נצחון 89 : 72

בשיקטאש נגד טופאש בורסה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
23/05/2019 סל - טורקיה טופאש בורסה נגד בשיקטאש טופאש בורסה 102 : 76
12/05/2019 סל - טורקיה בשיקטאש נגד טופאש בורסה בשיקטאש 78 : 73
14/02/2019 סל - גביע טורקי טופאש בורסה נגד בשיקטאש בשיקטאש 83 : 89
12/01/2019 סל - טורקיה טופאש בורסה נגד בשיקטאש טופאש בורסה 89 : 79
17/02/2018 סל - גביע טורקי טופאש בורסה נגד בשיקטאש טופאש בורסה 86 : 79
11/02/2018 סל - טורקיה בשיקטאש נגד טופאש בורסה טופאש בורסה 59 : 60
21/10/2017 סל - טורקיה טופאש בורסה נגד בשיקטאש טופאש בורסה 83 : 79
08/04/2017 סל - טורקיה טופאש בורסה נגד בשיקטאש בשיקטאש 94 : 95
10/12/2016 סל - טורקיה בשיקטאש נגד טופאש בורסה בשיקטאש 76 : 63
28/02/2015 סל - טורקיה בשיקטאש נגד טופאש בורסה טופאש בורסה 65 : 72
08/11/2014 סל - טורקיה טופאש בורסה נגד בשיקטאש טופאש בורסה 91 : 83
25/04/2014 סל - טורקיה בשיקטאש נגד טופאש בורסה טופאש בורסה 79 : 85
28/12/2013 סל - טורקיה טופאש בורסה נגד בשיקטאש טופאש בורסה 76 : 74
17/02/2013 סל - טורקיה טופאש בורסה נגד בשיקטאש בשיקטאש 62 : 74
28/10/2012 סל - טורקיה בשיקטאש נגד טופאש בורסה בשיקטאש 72 : 55

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

107. הסתיים מעל/מתחת נקודות (157) בשיקטאש - טופאש בורסה 1.70 20.00 1.70 155 מידע נוסף
108. הסתיים מעל/מתחת שלשות (17) בשיקטאש - טופאש בורסה (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
109. הסתיים בשיקטאש (1+) - טופאש בורסה (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 23 - 18 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס