סין

כדורגל - סין - סינית ראשונה

77. הסתיים שנחאי סיפג - בייג'ין גואן S,D 2.00 2.85 2.50 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  שנחאי סיפג במשחק שווה כוחות מול בייגין גואן , אך מכיוון ששנחאי סיפג מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג במשחק יחסית לא קל מול בייגין גואן , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה ששנחאי סיפג לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של שנחאי סיפג לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג במשחק שווה כוחות מול בייגין גואן , אך מכיוון ששנחאי סיפג מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מבייגין גואן , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג במשחק שווה כוחות מול בייגין גואן , אך מכיוון ששנחאי סיפג מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר מבייגין גואן , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שנחאי סיפג מארחת את בייגין גואן במסגרת סינית ראשונה. שנחאי סיפג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.00 2.85 2.50
32% 32% 36%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (9 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 26 מאי 2019. משחק בין שנחאי סיפג לבייג'ין גואן במסגרת הסינית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
שנחאי סיפג המארחת ממוקמת במקום ה-2 עם 25 נקודות ויחס שערים חיובי של 12 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 0.80 שערים) כאשר מנגד בייג'ין גואן האורחת ממוקמת במקום ה-1 עם 30 נקודות ויחס שערים חיובי של 19 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.20 וסופגת 0.30 שערים).
שנחאי סיפג עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אולסאן,חנאן ג'יין-יה,שנדונג לוננג) כאשר מנגד במשחקים האחרונים בייג'ין גואן ניצחה 3 פעמים (נגד NagaWorld, שנזן, גואנגזו אברגראנד), הפסידה פעמיים (נגד אוראווה רד דיאמונדס, ג'ונבוק מוטורס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה שנחאי סיפג ניצחה 4 פעמים ומנגד בייג'ין גואן ניצחה 5 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.33 2.00
סיכום כללי שנחאי סיפג (10), בייג'ין גואן (10) 6 0.20
סיכום בית חוץ שנחאי סיפג (5), בייג'ין גואן (5) 5 1.40
ראש בראש כללי שנחאי סיפג (12) נגד בייג'ין גואן (12) 2 -0.25
ראש בראש בית חוץ שנחאי סיפג (6) נגד בייג'ין גואן (6) -2 0.17

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב שנחאי סיפג בייג'ין גואן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 4.00 0.67
סיכום כללי שנחאי סיפג (10), בייג'ין גואן (10) 5 -1
סיכום בית חוץ שנחאי סיפג (5), בייג'ין גואן (5) 4 -1
ראש בראש כללי שנחאי סיפג (12) נגד בייג'ין גואן (12) 1 -1
ראש בראש בית חוץ שנחאי סיפג (6) נגד בייג'ין גואן (6) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
10 5 5 מספר משחקים 5 5 10
8 4 4 נצחונות 5 5 10
1 1 0 תיקו 0 0 0
1 0 1 הפסדים 0 0 0
20 9 11 שערים שהבקיעו 14 8 22
8 1 7 שערים שספגו 3 0 3
5 4 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 5 7
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.0 1.8 2.2 ממוצע שערים למשחק 2.8 1.6 2.2
0.8 0.2 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 0.6 0.0 0.3
0.5 0.8 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 1.0 0.7
0.1 0.2 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
43" 31" 52" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 25" 51" 38"
49" 73" 43" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 80" - 80"
התפלגות זמני הבקעה
15.0%
0-15
13.6%
5.0%
15-30
13.6%
5.0%
30-45
18.2%
20.0%
45-60
9.1%
25.0%
60-75
36.4%
30.0%
75-90
9.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי שנחאי סיפג (10), בייג'ין גואן (10) 2.70 4
סיכום בית חוץ שנחאי סיפג (5), בייג'ין גואן (5) 2.70 4
ראש בראש כללי שנחאי סיפג (12) נגד בייג'ין גואן (12) 2.58 1
ראש בראש בית חוץ שנחאי סיפג (6) נגד בייג'ין גואן (6) 3.17 3
תאריך שעה 1 X 2
22/05/201918:351.903.002.55
22/05/201918:451.853.002.65
22/05/201920:351.903.002.60
22/05/201923:451.853.002.65
23/05/201901:001.753.002.80
23/05/201901:451.803.052.75
23/05/201903:151.853.002.70
23/05/201906:351.903.002.60
23/05/201910:301.902.902.60
25/05/201914:451.952.902.60
25/05/201914:501.952.902.55
25/05/201921:051.952.902.60
26/05/201906:451.902.852.65
26/05/201908:201.952.852.60
26/05/201912:402.002.852.50
26/05/201913:302.052.852.45
26/05/201914:202.002.852.50

סינית ראשונה 27/05/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בייג'ין גואן1010003 - 221930
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2שנחאי סיפג108118 - 201225
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
3גואנגזו אברגראנד107128 - 16822
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
4שנדונג לוננג1052311 - 18717
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
5ג'יאנגסו סיינטי1152419 - 23417
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
6צ'ונגצ'ינג ליפאן1144317 - 15-216
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
7טיאנג'ין טדה1143417 - 17015
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
8גואנגז'ואו ר.פ.1042422 - 19-314
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
9חנאן ג'יין-יה1033415 - 14-112
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
10ווהאן1032515 - 11-411
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
11שנזן1032517 - 12-511
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
12דליאן ייפאנג1024416 - 12-410
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
13שנחאי שנהואה1022620 - 15-58
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
14חביי צ'יינה פורטיון1122719 - 11-88
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
15בייג'ין רנהה1122720 - 10-108
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
16Tianjin Tianhai1114621 - 13-87
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ

שנחאי סיפג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/05/2019 שנחאי סיפג נגד אולסאן נצחון 5 : 0
17/05/2019 חנאן ג'יין-יה נגד שנחאי סיפג ניצחון 0 : 1
12/05/2019 שנחאי סיפג נגד שנדונג לוננג נצחון 2 : 1
07/05/2019 קווסאקי פרונטלה נגד שנחאי סיפג תיקו 2 : 2
04/05/2019 שנחאי סיפג נגד גואנגז'ואו ר.פ. נצחון 2 : 0
28/04/2019 טיאנג'ין טדה נגד שנחאי סיפג ניצחון 0 : 2
23/04/2019 שנחאי סיפג נגד פ.צ. סידני תיקו 2 : 2
19/04/2019 NagaWorld נגד שנחאי סיפג תיקו 0 : 0
14/04/2019 שנחאי סיפג נגד ווהאן נצחון 2 : 1
10/04/2019 פ.צ. סידני נגד שנחאי סיפג תיקו 3 : 3

בייג'ין גואן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/05/2019 אוראווה רד דיאמונדס נגד בייג'ין גואן מוקדמות ליגת האלופות אסיה הפסד 3 : 0
17/05/2019 בייג'ין גואן נגד NagaWorld סינית ראשונה נצחון 2 : 1
12/05/2019 בייג'ין גואן נגד שנזן סינית ראשונה נצחון 3 : 0
07/05/2019 בייג'ין גואן נגד ג'ונבוק מוטורס מוקדמות ליגת האלופות אסיה הפסד 0 : 1
04/05/2019 גואנגזו אברגראנד נגד בייג'ין גואן סינית ראשונה ניצחון 0 : 1
28/04/2019 בייג'ין גואן נגד דליאן ייפאנג סינית ראשונה נצחון 4 : 1
24/04/2019 בייג'ין גואן נגד בוריראם יונייטד מוקדמות ליגת האלופות אסיה נצחון 2 : 0
20/04/2019 חביי צ'יינה פורטיון נגד בייג'ין גואן סינית ראשונה ניצחון 0 : 1
09/04/2019 בוריראם יונייטד נגד בייג'ין גואן מוקדמות ליגת האלופות אסיה ניצחון 1 : 3
30/03/2019 בייג'ין רנהה נגד בייג'ין גואן סינית ראשונה ניצחון 0 : 1

שנחאי סיפג נגד בייג'ין גואן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
29/09/2018 סינית ראשונה בייג'ין גואן נגד שנחאי סיפג שנחאי סיפג 0 : 1
05/05/2018 סינית ראשונה שנחאי סיפג נגד בייג'ין גואן בייג'ין גואן 1 : 2
22/09/2017 סינית ראשונה בייג'ין גואן נגד שנחאי סיפג שנחאי סיפג 0 : 1
27/05/2017 סינית ראשונה שנחאי סיפג נגד בייג'ין גואן שנחאי סיפג 5 : 1
09/09/2016 סינית ראשונה שנחאי סיפג נגד בייג'ין גואן תיקו 2 : 2
14/05/2016 סינית ראשונה בייג'ין גואן נגד שנחאי סיפג בייג'ין גואן 2 : 1
20/07/2015 סינית ראשונה בייג'ין גואן נגד שנחאי סיפג תיקו 0 : 0
12/04/2015 סינית ראשונה שנחאי סיפג נגד בייג'ין גואן תיקו 1 : 1
10/08/2014 סינית ראשונה בייג'ין גואן נגד שנחאי סיפג בייג'ין גואן 2 : 0
28/03/2014 סינית ראשונה שנחאי סיפג נגד בייג'ין גואן שנחאי סיפג 1 : 0
07/07/2013 סינית ראשונה שנחאי סיפג נגד בייג'ין גואן בייג'ין גואן 0 : 3
08/03/2013 סינית ראשונה בייג'ין גואן נגד שנחאי סיפג בייג'ין גואן 4 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס