צרפת

כדורגל - צרפת - צרפתית שניה

193. הסתיים אתלטיק אז'קסיו - ברסט S,D 2.45 2.60 2.20 0 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ברסט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מאתלטיק אזקסיו ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , ברסט צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של ברסט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שבו יחסי הכוחות מול ברסט נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ ברסט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שבו יחסי הכוחות מול ברסט נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ ברסט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של ברסט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שבו יחסי הכוחות מול ברסט נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע ברסט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברסט במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שברסט נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברסט עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מאתלטיק אזקסיו , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברסט עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מאתלטיק אזקסיו , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ברסט בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר מאתלטיק אזקסיו ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את ברסט במסגרת צרפתית שניה. ברסט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברסט במשחק חוץ שווה כוחות מול אתלטיק אזקסיו , למרות שאתלטיק אזקסיו מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של ברסט טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שבו יחסי הכוחות מול ברסט נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ ברסט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שבו יחסי הכוחות מול ברסט נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ ברסט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.45 2.60 2.20
29% 29% 42%
(9 ממליצים) (9 ממליצים) (13 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 23 אפריל 2019. משחק בין אתלטיק אז'קסיו לברסט במסגרת הצרפתית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אתלטיק אז'קסיו המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 36 נקודות ויחס שערים שלילי של -12 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.85 וסופגת 1.21 שערים) כאשר מנגד ברסט האורחת ממוקמת במקום ה-2 עם 65 נקודות ויחס שערים חיובי של 24 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.73 וסופגת 1.00 שערים).
במשחקים האחרונים אתלטיק אז'קסיו הפסידה 3 פעמים (נגד גרנובל, אז'קסיו, לה האבר) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד קלרמונט, שאטורו) כאשר מנגד ברסט עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אורליאן,נאנסי,רד סטאר 93).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אתלטיק אז'קסיו ניצחה 7 פעמים ומנגד ברסט ניצחה 3 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.33 -2.33
סיכום כללי אתלטיק אז'קסיו (10), ברסט (10) -5 -1.10
סיכום בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (5), ברסט (5) -4 -0.40
ראש בראש כללי אתלטיק אז'קסיו (15) נגד ברסט (15) -2 0.20
ראש בראש בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (7) נגד ברסט (7) 7 0.57

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אתלטיק אז'קסיו ברסט
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 2.00
סיכום כללי אתלטיק אז'קסיו (10), ברסט (10) -2 3
סיכום בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (5), ברסט (5) -1 3
ראש בראש כללי אתלטיק אז'קסיו (15) נגד ברסט (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (7) נגד ברסט (7) 4 -3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
33 17 16 מספר משחקים 17 16 33
8 3 5 נצחונות 11 7 18
12 5 7 תיקו 4 7 11
13 9 4 הפסדים 2 2 4
28 11 17 שערים שהבקיעו 33 24 57
40 25 15 שערים שספגו 16 17 33
10 4 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 6 4 10
16 10 6 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 2 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.7 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.9 1.5 1.7
1.2 1.5 0.9 ממוצע ספיגות למשחק 0.9 1.1 1.0
0.3 0.2 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.3 0.3
0.5 0.6 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.1 0.1
42" 37" 45" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 46" 38" 42"
39" 38" 40" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 31" 30" 31"
התפלגות זמני הבקעה
17.9%
0-15
5.3%
3.6%
15-30
14.0%
17.9%
30-45
17.5%
28.6%
45-60
19.3%
14.3%
60-75
17.5%
17.9%
75-90
26.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אתלטיק אז'קסיו (10), ברסט (10) 2.55 2
סיכום בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (5), ברסט (5) 2.40 4
ראש בראש כללי אתלטיק אז'קסיו (15) נגד ברסט (15) 2.07 2
ראש בראש בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (7) נגד ברסט (7) 1.71 3
תאריך שעה 1 X 2
21/04/201916:052.602.652.05
22/04/201915:552.652.652.00
22/04/201916:002.702.652.00
22/04/201917:252.752.701.95
22/04/201918:352.802.701.90
22/04/201919:352.752.701.95
22/04/201923:152.802.701.90
23/04/201907:002.752.701.95
23/04/201909:352.652.652.00
23/04/201909:452.702.651.95
23/04/201909:502.652.652.00
23/04/201911:002.652.602.05
23/04/201913:552.702.552.05
23/04/201917:452.602.502.15
23/04/201920:052.402.502.30
23/04/201920:152.352.452.35
23/04/201920:202.302.452.40
23/04/201920:352.452.602.20

צרפתית שניה 24/04/2019 05:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מץ33218420 - 533371
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2ברסט331811433 - 572465
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
3טרואה33177925 - 421758
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
4פ.צ. פאריס341413721 - 321155
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
5לאנס33159923 - 411854
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
6לוריין33159935 - 43854
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
7אורליאן331561245 - 49451
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
8לה האבר331214733 - 40750
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
9קלרמונט3311121028 - 381045
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
10גרנובל331291240 - 37-345
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
11ניור339121234 - 28-639
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
12ואלנסיין341091555 - 49-639
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
13אוקזר331081530 - 30038
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
14שאטורו338131238 - 30-837
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
15אז'קסיו339101446 - 26-2037
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
16אתלטיק אז'קסיו338121340 - 28-1236
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
17נאנסי33961845 - 32-1333
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
18סושו33961840 - 21-1933
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
19בזייר33791745 - 26-1930
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
20רד סטאר 9333691851 - 25-2627
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה

אתלטיק אז'קסיו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/04/2019 קלרמונט נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 0 : 0
12/04/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד גרנובל הפסד 1 : 2
05/04/2019 אז'קסיו נגד אתלטיק אז'קסיו הפסד 1 : 0
29/03/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד שאטורו תיקו 1 : 1
15/03/2019 לה האבר נגד אתלטיק אז'קסיו הפסד 3 : 1
08/03/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד רד סטאר 93 תיקו 0 : 0
01/03/2019 ואלנסיין נגד אתלטיק אז'קסיו הפסד 4 : 0
22/02/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד אוקזר נצחון 2 : 1
15/02/2019 פ.צ. פאריס נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 1 : 1
08/02/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד ניור נצחון 1 : 0

ברסט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/04/2019 ברסט נגד אורליאן צרפתית שניה נצחון 3 : 1
12/04/2019 נאנסי נגד ברסט צרפתית שניה ניצחון 2 : 3
05/04/2019 רד סטאר 93 נגד ברסט צרפתית שניה ניצחון 0 : 2
29/03/2019 ברסט נגד קלרמונט צרפתית שניה תיקו 0 : 0
16/03/2019 לוריין נגד ברסט צרפתית שניה תיקו 1 : 1
08/03/2019 ברסט נגד ואלנסיין צרפתית שניה הפסד 2 : 5
01/03/2019 שאטורו נגד ברסט צרפתית שניה תיקו 2 : 2
22/02/2019 ברסט נגד גרנובל צרפתית שניה נצחון 3 : 1
15/02/2019 אז'קסיו נגד ברסט צרפתית שניה תיקו 1 : 1
11/02/2019 ברסט נגד אוקזר צרפתית שניה נצחון 1 : 0

אתלטיק אז'קסיו נגד ברסט

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
30/11/2018 צרפתית שניה ברסט נגד אתלטיק אז'קסיו ברסט 2 : 0
12/01/2018 צרפתית שניה ברסט נגד אתלטיק אז'קסיו אתלטיק אז'קסיו 2 : 3
04/08/2017 צרפתית שניה אתלטיק אז'קסיו נגד ברסט אתלטיק אז'קסיו 2 : 1
03/03/2017 צרפתית שניה ברסט נגד אתלטיק אז'קסיו אתלטיק אז'קסיו 1 : 2
30/09/2016 צרפתית שניה אתלטיק אז'קסיו נגד ברסט תיקו 1 : 1
25/01/2016 צרפתית שניה אתלטיק אז'קסיו נגד ברסט אתלטיק אז'קסיו 2 : 1
21/08/2015 צרפתית שניה ברסט נגד אתלטיק אז'קסיו ברסט 1 : 0
08/05/2015 צרפתית שניה אתלטיק אז'קסיו נגד ברסט אתלטיק אז'קסיו 2 : 1
20/12/2014 צרפתית שניה ברסט נגד אתלטיק אז'קסיו ברסט 2 : 1
16/02/2013 צרפתית ראשונה ברסט נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 1 : 1
29/09/2012 צרפתית ראשונה אתלטיק אז'קסיו נגד ברסט אתלטיק אז'קסיו 1 : 0
18/02/2012 צרפתית ראשונה אתלטיק אז'קסיו נגד ברסט תיקו 0 : 0
25/09/2011 צרפתית ראשונה ברסט נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 1 : 1
12/03/2010 צרפתית שניה ברסט נגד אתלטיק אז'קסיו אתלטיק אז'קסיו 0 : 1
16/10/2009 צרפתית שניה אתלטיק אז'קסיו נגד ברסט תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

194. הסתיים אתלטיק אז'קסיו (1+) - ברסט 1.45 3.40 3.75 0 - 2 מידע נוסף
195. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיק אז'קסיו - ברסט 2.00 1.35 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס