בינלאומי

כדורסל - בינלאומי - יורוליג פלייאוף

174. הסתיים פנאתינייקוס - ריאל מדריד (1+) S,D 1.80 9.00 1.80 82 - 89 5 Plus מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שריאל מדריד האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה כללי חיובי וגבוה יותר מתוספת הסלים לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפנאתינייקוס המארחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לריאל מדריד , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

יום שלישי, תאריך 23 אפריל 2019. משחק בין פנאתינייקוס לריאל מדריד במסגרת היורוליג פלייאוף.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פנאתינייקוס עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד ריאל מדריד,ריאל מדריד) כאשר מנגד ריאל מדריד נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 4 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד פנאתינייקוס,פנאתינייקוס,מונבוס אוברדוירו,גראן קנאריה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פנאתינייקוס ניצחה 5 פעמים ומנגד ריאל מדריד ניצחה 10 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -16.33
סיכום כללי פנאתינייקוס (10), ריאל מדריד (10) -6 5.30
סיכום בית חוץ פנאתינייקוס (5), ריאל מדריד (5) 0 12.80
ראש בראש כללי פנאתינייקוס (15) נגד ריאל מדריד (15) -14 -3.07
ראש בראש בית חוץ פנאתינייקוס (6) נגד ריאל מדריד (6) -4 7.33

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פנאתינייקוס ריאל מדריד
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 3.00
סיכום כללי פנאתינייקוס (10), ריאל מדריד (10) -2 4
סיכום בית חוץ פנאתינייקוס (5), ריאל מדריד (5) 3 3
ראש בראש כללי פנאתינייקוס (15) נגד ריאל מדריד (15) -7 7
ראש בראש בית חוץ פנאתינייקוס (6) נגד ריאל מדריד (6) -2 2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי פנאתינייקוס (10), ריאל מדריד (10) 157.75 141
סיכום בית חוץ פנאתינייקוס (5), ריאל מדריד (5) 157.20 155.5
ראש בראש כללי פנאתינייקוס (15) נגד ריאל מדריד (15) 158.00 141
ראש בראש בית חוץ פנאתינייקוס (6) נגד ריאל מדריד (6) 161.00 147
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
21/04/201916:051.809.001.80-3.00
23/04/201907:501.809.001.80-2.00
23/04/201920:001.809.001.80-3.00
23/04/201921:001.809.001.80-2.00
23/04/201921:101.809.001.80-1.00

פנאתינייקוס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/04/2019 ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס הפסד 78 : 63
17/04/2019 ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס הפסד 75 : 72
13/04/2019 פנאתינייקוס נגד פרומיתאס נצחון 87 : 76
10/04/2019 א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס ניצחון 72 : 104
07/04/2019 פנאתינייקוס נגד פאוק סלוניקי נצחון 89 : 51
04/04/2019 פנאתינייקוס נגד בודוצ'נוסט נצחון 87 : 67
31/03/2019 פרישטרי נגד פנאתינייקוס הפסד 80 : 72
28/03/2019 פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד הפסד 73 : 74
25/03/2019 פנאתינייקוס נגד קולוסוס רודוס נצחון 95 : 68
22/03/2019 מילאנו נגד פנאתינייקוס ניצחון 83 : 95

ריאל מדריד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/04/2019 ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס יורוליג נצחון 78 : 63
17/04/2019 ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס יורוליג נצחון 75 : 72
14/04/2019 ריאל מדריד נגד מונבוס אוברדוירו סל ספרד נצחון 94 : 70
07/04/2019 גראן קנאריה נגד ריאל מדריד סל ספרד ניצחון 71 : 77
04/04/2019 ריאל מדריד נגד ז'לגיריס קובנה יורוליג הפסד 86 : 93
31/03/2019 טנריפה נגד ריאל מדריד סל ספרד ניצחון 82 : 91
28/03/2019 פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד יורוליג ניצחון 73 : 74
24/03/2019 ריאל מדריד נגד ברצלונה סל ספרד הפסד 76 : 82
22/03/2019 לבורל ויטוריה נגד ריאל מדריד יורוליג הפסד 86 : 76
14/03/2019 חימקי מוסקבה נגד ריאל מדריד יורוליג ניצחון 75 : 100

פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
19/04/2019 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס ריאל מדריד 78 : 63
17/04/2019 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס ריאל מדריד 75 : 72
28/03/2019 יורוליג פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד ריאל מדריד 73 : 74
19/12/2018 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס ריאל מדריד 89 : 68
27/04/2018 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס ריאל מדריד 89 : 82
25/04/2018 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס ריאל מדריד 81 : 74
19/04/2018 יורוליג פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד ריאל מדריד 82 : 89
17/04/2018 יורוליג פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד פנאתינייקוס 95 : 67
08/03/2018 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס ריאל מדריד 92 : 75
24/11/2017 יורוליג פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד פנאתינייקוס 82 : 80
16/03/2017 יורוליג פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד פנאתינייקוס 88 : 82
16/11/2016 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס ריאל מדריד 87 : 84
20/03/2015 יורוליג פנאתינייקוס נגד ריאל מדריד פנאתינייקוס 85 : 69
22/01/2015 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס ריאל מדריד 83 : 65
21/03/2013 יורוליג ריאל מדריד נגד פנאתינייקוס פנאתינייקוס 73 : 74

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

175. הסתיים מעל/מתחת נקודות (156) פנאתינייקוס - ריאל מדריד 1.70 20.00 1.70 171 מידע נוסף
176. הסתיים פנאתינייקוס - ריאל מדריד (כולל הארכות) S,D 1.45 1.90 82 - 89 מידע נוסף
177. הסתיים מעל/מתחת שלשות (19) פנאתינייקוס - ריאל מדריד (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
178. הסתיים פנאתינייקוס - ריאל מדריד (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 18 - 23 מידע נוסף
179. הסתיים סל ראשון פנאתינייקוס - ריאל מדריד (כולל הארכות) S,D 1.75 6.80 1.85 מידע נוסף
180. הסתיים מצאפ נקודות - ניק קלאת'ס (פנאתינייקוס) - אנתוני רנדולף (ריאל מדריד) (כולל הארכות) 1.65 8.00 1.95 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס