פולין

כדורגל - פולין - פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות

92. הסתיים גליביצ'ה - ז'אגלבי לובין S,D 1.75 2.85 3.05 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  גליביצה במשחק שווה כוחות מול זאגלבי לובין , אך מכיוון שגליביצה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מזאגלבי לובין , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה במשחק יחסית לא קל מול זאגלבי לובין , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) ביחד עם העובדה שגליביצה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה במשחק שווה כוחות מול זאגלבי לובין , אך מכיוון שגליביצה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מזאגלבי לובין , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה במשחק שווה כוחות מול זאגלבי לובין , אך מכיוון שגליביצה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  גליביצה מארחת את זאגלבי לובין במסגרת פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות. גליביצה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.75 2.85 3.05
35% 30% 35%
(7 ממליצים) (6 ממליצים) (7 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 23 אפריל 2019. משחק בין גליביצ'ה לז'אגלבי לובין במסגרת הפולנית ראשונה, פלייאוף אליפות.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
גליביצ'ה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד לך גדנסק,קורונה קיילצה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ז'אגלבי לובין ניצחה 3 פעמים (נגד ויסלה קראקוב, קורונה קיילצה, ויסלה פלוק), הפסידה פעם אחת (נגד שצ'צ'ין) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד גורניק ז'אבז'ה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה גליביצ'ה ניצחה 5 פעמים ומנגד ז'אגלבי לובין ניצחה 4 פעמים ו-6 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 1.00
סיכום כללי גליביצ'ה (10), ז'אגלבי לובין (10) 4 0.80
סיכום בית חוץ גליביצ'ה (5), ז'אגלבי לובין (5) 2 1.40
ראש בראש כללי גליביצ'ה (15) נגד ז'אגלבי לובין (15) 2 0.07
ראש בראש בית חוץ גליביצ'ה (9) נגד ז'אגלבי לובין (9) 2 0.56

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב גליביצ'ה ז'אגלבי לובין
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 1.33
סיכום כללי גליביצ'ה (10), ז'אגלבי לובין (10) 3 -1
סיכום בית חוץ גליביצ'ה (5), ז'אגלבי לובין (5) 5 3
ראש בראש כללי גליביצ'ה (15) נגד ז'אגלבי לובין (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ גליביצ'ה (9) נגד ז'אגלבי לובין (9) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
31 16 15 מספר משחקים 16 15 31
16 5 11 נצחונות 6 8 14
8 5 3 תיקו 4 1 5
7 6 1 הפסדים 6 6 12
49 21 28 שערים שהבקיעו 25 25 50
31 23 8 שערים שספגו 21 20 41
12 3 9 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 5 8
4 3 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 5 3 8
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.6 1.3 1.9 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.7 1.6
1.0 1.4 0.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 1.3 1.3
0.4 0.2 0.6 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.3 0.3
0.1 0.2 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.2 0.3
34" 39" 30" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 31" 40" 36"
39" 33" 51" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 42" 33" 38"
התפלגות זמני הבקעה
8.2%
0-15
14.0%
30.6%
15-30
18.0%
12.2%
30-45
12.0%
10.2%
45-60
10.0%
24.5%
60-75
12.0%
14.3%
75-90
34.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי גליביצ'ה (10), ז'אגלבי לובין (10) 2.60 3.5
סיכום בית חוץ גליביצ'ה (5), ז'אגלבי לובין (5) 2.50 3
ראש בראש כללי גליביצ'ה (15) נגד ז'אגלבי לובין (15) 2.33 4
ראש בראש בית חוץ גליביצ'ה (9) נגד ז'אגלבי לובין (9) 1.44 3
תאריך שעה 1 X 2
21/04/201916:051.852.852.80
21/04/201922:401.802.852.85
22/04/201913:201.852.802.85
22/04/201915:101.852.802.80
23/04/201902:251.902.802.75
23/04/201908:251.852.802.80
23/04/201910:251.802.802.90
23/04/201911:051.802.853.00
23/04/201918:551.752.853.05

פולנית ראשונה, פלייאוף אליפות 24/04/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קורונה קיילצה3111101044 - 37-743
 • נ
2ויסלה קראקוב311261351 - 57642
 • ה
3גורניק ז'אבז'ה318101349 - 37-1234
 • נ
4ויסלה פלוק31891451 - 43-833
 • נ
5מיידז לזניקה31891454 - 32-2233
 • ת
6שלאסק ורוצלאב31871639 - 35-431
 • ה
7ארקה גדיניה316111445 - 39-629
 • ה
8ז'גלבי סוסנביץ31671865 - 43-2225
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לגיה ורשה31196631 - 491863
 • נ
2לך גדנסק31179527 - 451860
 • ה
3גליביצ'ה31168731 - 491856
 • נ
4קרקוביה קרקוב311461135 - 39448
 • ה
5ביאליסטוק31139944 - 48448
 • ת
6ז'אגלבי לובין311451241 - 50947
 • ה
7שצ'צ'ין311371144 - 47346
 • נ
8לך פוזנן311351343 - 44144
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לך גדנסק30179425 - 452060
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2לגיה ורשה30186631 - 481760
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3גליביצ'ה30158731 - 471653
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
4קרקוביה קרקוב301461034 - 39548
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
5ז'אגלבי לובין301451138 - 481047
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
6ביאליסטוק30138941 - 45447
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
7שצ'צ'ין301271142 - 44243
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
8לך פוזנן301341340 - 41143
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
9ויסלה קראקוב301261248 - 55742
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
10קורונה קיילצה3010101044 - 35-940
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
11מיידז לזניקה30881452 - 30-2232
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
12גורניק ז'אבז'ה307101349 - 36-1331
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
13שלאסק ורוצלאב30871537 - 35-231
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
14ויסלה פלוק30791449 - 40-930
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
15ארקה גדיניה306111344 - 39-529
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
16ז'גלבי סוסנביץ30661863 - 41-2224
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה

גליביצ'ה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/04/2019 לך גדנסק נגד גליביצ'ה ניצחון 0 : 2
13/04/2019 גליביצ'ה נגד קורונה קיילצה נצחון 4 : 0
06/04/2019 ויסלה קראקוב נגד גליביצ'ה תיקו 2 : 2
03/04/2019 גליביצ'ה נגד ויסלה פלוק נצחון 1 : 0
29/03/2019 לך גדנסק נגד גליביצ'ה הפסד 2 : 0
17/03/2019 גליביצ'ה נגד מיידז לזניקה נצחון 2 : 1
08/03/2019 גורניק ז'אבז'ה נגד גליביצ'ה ניצחון 0 : 2
01/03/2019 גליביצ'ה נגד שלאסק ורוצלאב נצחון 2 : 0
22/02/2019 ארקה גדיניה נגד גליביצ'ה ניצחון 1 : 2
15/02/2019 גליביצ'ה נגד לך פוזנן נצחון 4 : 0

ז'אגלבי לובין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/04/2019 ז'אגלבי לובין נגד שצ'צ'ין פולנית ראשונה הפסד 2 : 3
13/04/2019 ז'אגלבי לובין נגד ויסלה קראקוב פולנית ראשונה נצחון 3 : 1
05/04/2019 קורונה קיילצה נגד ז'אגלבי לובין פולנית ראשונה ניצחון 0 : 2
02/04/2019 ז'אגלבי לובין נגד גורניק ז'אבז'ה פולנית ראשונה תיקו 1 : 1
29/03/2019 ויסלה פלוק נגד ז'אגלבי לובין פולנית ראשונה ניצחון 0 : 1
17/03/2019 ז'אגלבי לובין נגד ארקה גדיניה פולנית ראשונה תיקו 0 : 0
10/03/2019 שצ'צ'ין נגד ז'אגלבי לובין פולנית ראשונה ניצחון 0 : 3
04/03/2019 ז'אגלבי לובין נגד לך גדנסק פולנית ראשונה נצחון 2 : 1
25/02/2019 שלאסק ורוצלאב נגד ז'אגלבי לובין פולנית ראשונה הפסד 2 : 0
08/02/2019 לך פוזנן נגד ז'אגלבי לובין פולנית ראשונה ניצחון 1 : 2

גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
07/12/2018 פולנית ראשונה ז'אגלבי לובין נגד גליביצ'ה תיקו 2 : 2
04/08/2018 פולנית ראשונה גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין גליביצ'ה 2 : 1
16/03/2018 פולנית ראשונה גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין תיקו 0 : 0
20/10/2017 פולנית ראשונה ז'אגלבי לובין נגד גליביצ'ה תיקו 2 : 2
12/05/2017 פולנית ראשונה ז'אגלבי לובין נגד גליביצ'ה ז'אגלבי לובין 3 : 1
19/12/2016 פולנית ראשונה ז'אגלבי לובין נגד גליביצ'ה ז'אגלבי לובין 2 : 1
14/08/2016 פולנית ראשונה גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין תיקו 0 : 0
15/05/2016 פולנית ראשונה גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין ז'אגלבי לובין 0 : 1
03/04/2016 פולנית ראשונה ז'אגלבי לובין נגד גליביצ'ה ז'אגלבי לובין 4 : 1
31/10/2015 פולנית ראשונה גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין גליביצ'ה 2 : 0
23/05/2014 פולנית ראשונה גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין גליביצ'ה 2 : 0
22/11/2013 פולנית ראשונה ז'אגלבי לובין נגד גליביצ'ה גליביצ'ה 0 : 2
18/08/2013 גביע פולני גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין תיקו 0 : 0
28/07/2013 פולנית ראשונה גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין גליביצ'ה 2 : 1
02/03/2013 פולנית ראשונה גליביצ'ה נגד ז'אגלבי לובין תיקו 1 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

93. הסתיים גליביצ'ה - ז'גלבי לובין (1+) 3.05 3.30 1.60 1 - 0 מידע נוסף
94. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) גליביצ'ה - ז'גלבי לובין 1.65 1.65 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס