טורקיה

כדורגל - טורקיה - טורקית ראשונה

163. הסתיים קסימפסה - בורסאספור S,D 2.30 2.90 2.15 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  קסימפסה במשחק שווה כוחות מול בורסאספור , אך מכיוון שקסימפסה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מבורסאספור , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בורסאספור במשחק חוץ יחסית לא קל מול קסימפסה , על פי מדד העוצמה כללית בורסאספור אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. בורסאספור עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. בורסאספור עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מבורסאספור , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה במשחק שווה כוחות מול בורסאספור , אך מכיוון שקסימפסה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קסימפסה מארחת את בורסאספור במסגרת טורקית ראשונה. קסימפסה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
2.30 2.90 2.15
32% 36% 32%
(7 ממליצים) (8 ממליצים) (7 ממליצים)

יום שישי, תאריך 19 אפריל 2019. משחק בין קסימפסה לבורסאספור במסגרת הטורקית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קסימפסה המארחת ממוקמת במקום ה-9 עם 37 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.64 וסופגת 1.79 שערים) כאשר מנגד בורסאספור האורחת ממוקמת במקום ה-15 עם 28 נקודות ויחס שערים שלילי של -9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.86 וסופגת 1.18 שערים).
במשחקים האחרונים קסימפסה ניצחה פעמיים (נגד ארזורום, אקהיסרספור), הפסידה פעם אחת (נגד אנטליספור) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד גוזטפ, טרבזונספור) כאשר מנגד בורסאספור עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד טרבזונספור,אלניהספור,גלאטסראיי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קסימפסה ניצחה 7 פעמים ומנגד בורסאספור ניצחה 5 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.67 1.33
סיכום כללי קסימפסה (10), בורסאספור (10) 2 -0.20
סיכום בית חוץ קסימפסה (5), בורסאספור (5) 3 0.20
ראש בראש כללי קסימפסה (15) נגד בורסאספור (15) 6 0.07
ראש בראש בית חוץ קסימפסה (8) נגד בורסאספור (8) 2 0.75

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קסימפסה בורסאספור
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -2.00
סיכום כללי קסימפסה (10), בורסאספור (10) -1 -3
סיכום בית חוץ קסימפסה (5), בורסאספור (5) 1 -2
ראש בראש כללי קסימפסה (15) נגד בורסאספור (15) 3 -3
ראש בראש בית חוץ קסימפסה (8) נגד בורסאספור (8) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
28 14 14 מספר משחקים 15 13 28
11 4 7 נצחונות 4 1 5
4 3 1 תיקו 6 7 13
13 7 6 הפסדים 5 5 10
46 19 27 שערים שהבקיעו 14 10 24
50 28 22 שערים שספגו 16 17 33
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 2 7
7 5 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 6 6 12
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.6 1.4 1.9 ממוצע שערים למשחק 0.9 0.8 0.9
1.8 2.0 1.6 ממוצע ספיגות למשחק 1.1 1.3 1.2
0.1 0.1 0.1 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.2 0.3
0.3 0.4 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.5 0.4
38" 45" 33" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 37" 41" 39"
40" 35" 45" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 34" 36" 35"
התפלגות זמני הבקעה
13.0%
0-15
4.2%
10.9%
15-30
25.0%
6.5%
30-45
16.7%
15.2%
45-60
12.5%
13.0%
60-75
16.7%
41.3%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קסימפסה (10), בורסאספור (10) 2.60 1
סיכום בית חוץ קסימפסה (5), בורסאספור (5) 2.70 2
ראש בראש כללי קסימפסה (15) נגד בורסאספור (15) 3.27 3
ראש בראש בית חוץ קסימפסה (8) נגד בורסאספור (8) 3.50 4
תאריך שעה 1 X 2
16/04/201916:102.052.852.40
17/04/201905:152.102.852.35
17/04/201917:452.152.852.35
17/04/201918:252.152.852.30
19/04/201918:202.202.902.25
19/04/201918:302.252.902.20
19/04/201919:102.252.902.15
19/04/201919:302.302.902.15
19/04/201919:452.352.902.10
19/04/201920:002.252.902.15
19/04/201920:352.302.902.15

טורקית ראשונה 20/04/2019 05:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1איסטנבול בסאקסהיר28187315 - 442961
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2גלאטסראיי28168428 - 593156
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
3בשיקטאש28158537 - 602353
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
4טרבזונספור28147737 - 501349
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
5מלטיה ספור281081037 - 38138
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
6אלניהספור281151234 - 30-438
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
7אנטליספור281151245 - 31-1438
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
8ריזאספור28910940 - 40037
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
9קסימפסה281141350 - 46-437
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
10קונייהספור28812833 - 33036
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
11קייסריספור28991037 - 27-1036
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
12סיבאספור28981143 - 40-335
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
13אנקרגוצ'ו281051342 - 30-1235
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
14פנרבחצ'ה28712939 - 34-533
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
15בורסאספור285131033 - 24-928
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
16גוזטפ28831736 - 26-1027
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
17ארזורום285101338 - 29-925
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
18אקהיסרספור28661646 - 29-1724
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ

קסימפסה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/04/2019 אנטליספור נגד קסימפסה הפסד 1 : 0
07/04/2019 קסימפסה נגד ארזורום נצחון 2 : 1
16/03/2019 אקהיסרספור נגד קסימפסה ניצחון 2 : 3
10/03/2019 גוזטפ נגד קסימפסה תיקו 0 : 0
04/03/2019 קסימפסה נגד טרבזונספור תיקו 2 : 2
28/02/2019 קסימפסה נגד אקהיסרספור הפסד 1 : 2
23/02/2019 אלניהספור נגד קסימפסה הפסד 3 : 0
17/02/2019 קסימפסה נגד גלאטסראיי הפסד 1 : 4
11/02/2019 אנקרגוצ'ו נגד קסימפסה הפסד 3 : 0
02/02/2019 קסימפסה נגד סיבאספור הפסד 1 : 3

בורסאספור

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/04/2019 בורסאספור נגד טרבזונספור טורקית ראשונה הפסד 0 : 1
06/04/2019 אלניהספור נגד בורסאספור טורקית ראשונה הפסד 1 : 0
17/03/2019 בורסאספור נגד גלאטסראיי טורקית ראשונה הפסד 2 : 3
09/03/2019 אנקרגוצ'ו נגד בורסאספור טורקית ראשונה תיקו 0 : 0
02/03/2019 בורסאספור נגד סיבאספור טורקית ראשונה נצחון 3 : 2
24/02/2019 איסטנבול בסאקסהיר נגד בורסאספור טורקית ראשונה הפסד 3 : 0
16/02/2019 בורסאספור נגד ריזאספור טורקית ראשונה הפסד 0 : 2
09/02/2019 בשיקטאש נגד בורסאספור טורקית ראשונה הפסד 2 : 0
04/02/2019 בורסאספור נגד קונייהספור טורקית ראשונה תיקו 0 : 0
26/01/2019 קייסריספור נגד בורסאספור טורקית ראשונה תיקו 1 : 1

קסימפסה נגד בורסאספור

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/11/2018 טורקית ראשונה בורסאספור נגד קסימפסה קסימפסה 1 : 2
08/04/2018 טורקית ראשונה בורסאספור נגד קסימפסה קסימפסה 0 : 1
04/11/2017 טורקית ראשונה קסימפסה נגד בורסאספור תיקו 2 : 2
24/02/2017 טורקית ראשונה קסימפסה נגד בורסאספור קסימפסה 4 : 0
25/09/2016 טורקית ראשונה בורסאספור נגד קסימפסה בורסאספור 1 : 0
20/03/2016 טורקית ראשונה בורסאספור נגד קסימפסה בורסאספור 4 : 1
24/10/2015 טורקית ראשונה קסימפסה נגד בורסאספור בורסאספור 0 : 1
03/05/2015 טורקית ראשונה קסימפסה נגד בורסאספור קסימפסה 5 : 3
07/12/2014 טורקית ראשונה בורסאספור נגד קסימפסה בורסאספור 5 : 1
12/04/2014 טורקית ראשונה קסימפסה נגד בורסאספור תיקו 1 : 1
23/11/2013 טורקית ראשונה בורסאספור נגד קסימפסה תיקו 1 : 1
31/03/2013 טורקית ראשונה קסימפסה נגד בורסאספור קסימפסה 2 : 0
05/11/2012 טורקית ראשונה בורסאספור נגד קסימפסה קסימפסה 1 : 2
15/05/2011 טורקית ראשונה קסימפסה נגד בורסאספור בורסאספור 0 : 3
26/01/2011 גביע טורקי קסימפסה נגד בורסאספור קסימפסה 3 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

164. הסתיים קסימפסה (1+) - בורסאספור 1.40 3.60 3.90 1 - 1 מידע נוסף
165. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קסימפסה - בורסאספור 1.55 1.80 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס