מצרים

כדורגל - מצרים - מצרית ראשונה

132. הסתיים אל איתיחד - מיסר אלמקאסה S,D 2.50 2.60 2.15 0 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  מיסר אלמקאסה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אל איתיחד , על פי מדד המומנטום הממוצע מיסר אלמקאסה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה במשחק חוץ שווה כוחות מול אל איתיחד , למרות שאל איתיחד מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של מיסר אלמקאסה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה במשחק חוץ שווה כוחות מול אל איתיחד , למרות שאל איתיחד מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של מיסר אלמקאסה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מאל איתיחד , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה במשחק חוץ שווה כוחות מול אל איתיחד , למרות שאל איתיחד מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של מיסר אלמקאסה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אל איתיחד , על פי מדד העוצמה בית חוץ מיסר אלמקאסה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל איתיחד מארחת את מיסר אלמקאסה במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.50 2.60 2.15
38% 31% 31%
(10 ממליצים) (8 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שישי, תאריך 19 אפריל 2019. משחק בין אל איתיחד למיסר אלמקאסה במסגרת המצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אל איתיחד המארחת ממוקמת במקום ה-10 עם 32 נקודות ויחס שערים שלילי של -13 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.24 וסופגת 1.69 שערים) כאשר מנגד מיסר אלמקאסה האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 40 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.07 שערים).
אל איתיחד עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אל אסיוטי,פטרוג'ט קהיר,אל אהלי) כאשר מנגד מיסר אלמקאסה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד פטרוג'ט קהיר,אל אהלי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אל איתיחד ניצחה פעמיים ומנגד מיסר אלמקאסה ניצחה 7 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -0.67
סיכום כללי אל איתיחד (10), מיסר אלמקאסה (10) -1 0.30
סיכום בית חוץ אל איתיחד (5), מיסר אלמקאסה (5) -1 -0.40
ראש בראש כללי אל איתיחד (14) נגד מיסר אלמקאסה (14) -4 -0.71
ראש בראש בית חוץ אל איתיחד (6) נגד מיסר אלמקאסה (6) 2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אל איתיחד מיסר אלמקאסה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 -0.67
סיכום כללי אל איתיחד (10), מיסר אלמקאסה (10) -3 -2
סיכום בית חוץ אל איתיחד (5), מיסר אלמקאסה (5) -2 -1
ראש בראש כללי אל איתיחד (14) נגד מיסר אלמקאסה (14) -2 2
ראש בראש בית חוץ אל איתיחד (6) נגד מיסר אלמקאסה (6) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
28 15 13 מספר משחקים 13 14 27
7 5 2 נצחונות 6 5 11
11 3 8 תיקו 3 4 7
10 7 3 הפסדים 4 5 9
34 20 14 שערים שהבקיעו 15 12 27
46 28 18 שערים שספגו 13 14 27
2 1 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 5 10
7 5 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 6 7 13
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.3 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.2 0.9 1.0
1.6 1.9 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.0 1.0
0.1 0.1 0.1 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.4 0.4
0.3 0.3 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.5 0.5
40" 49" 32" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 45" 45" 45"
48" 40" 55" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 36" 37" 37"
התפלגות זמני הבקעה
8.8%
0-15
14.8%
14.7%
15-30
3.7%
20.6%
30-45
11.1%
17.6%
45-60
18.5%
8.8%
60-75
29.6%
29.4%
75-90
22.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אל איתיחד (10), מיסר אלמקאסה (10) 2.45 4
סיכום בית חוץ אל איתיחד (5), מיסר אלמקאסה (5) 2.40 4
ראש בראש כללי אל איתיחד (14) נגד מיסר אלמקאסה (14) 2.57 1
ראש בראש בית חוץ אל איתיחד (6) נגד מיסר אלמקאסה (6) 1.67 4
תאריך שעה 1 X 2
18/04/201905:302.652.752.00
19/04/201905:202.652.652.00
19/04/201905:402.602.602.05
19/04/201908:552.552.602.10
19/04/201911:302.502.602.15
19/04/201914:352.552.602.10
19/04/201915:102.502.602.15

מצרית ראשונה 19/04/2019 08:18

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אל אסיוטי28179227 - 542760
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2זמאלק26186222 - 543260
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
3אל אהלי26184417 - 422558
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4אל מסרי281113432 - 39746
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
5מיסר אלמקאסה291171131 - 29-240
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
6אל מוקאולון291171131 - 36540
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
7איסמעילי27910828 - 26-237
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
8אל אנטאג אל ארבייה298111037 - 31-635
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
9טאלה אל ג'איש298101134 - 34034
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
10אל איתיחד297111149 - 36-1332
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
11גונה297111146 - 33-1332
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
12פטרוג'ט קהיר297101237 - 27-1031
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
13וואדי דגלה28871342 - 33-931
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
14סמוחה296131037 - 28-931
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
15אנפי296121137 - 33-430
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
16הרס אל חודו296111234 - 25-929
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
17אל דקליה294141141 - 31-1026
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
18נוגום אל מוסטקבל285101335 - 26-925
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה

אל איתיחד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/04/2019 אל איתיחד נגד אל אסיוטי הפסד 2 : 3
07/04/2019 פטרוג'ט קהיר נגד אל איתיחד הפסד 1 : 0
02/04/2019 אל איתיחד נגד אל אהלי הפסד 0 : 2
17/03/2019 אל איתיחד נגד הרס אל חודו תיקו 1 : 1
12/03/2019 גונה נגד אל איתיחד ניצחון 1 : 2
07/03/2019 אל אנטאג אל ארבייה נגד אל איתיחד ניצחון 2 : 4
02/03/2019 אל איתיחד נגד אל דקליה תיקו 1 : 1
10/02/2019 וואדי דגלה נגד אל איתיחד ניצחון 1 : 3
04/02/2019 אל איתיחד נגד אל מסרי תיקו 2 : 2
28/01/2019 איסמעילי נגד אל איתיחד הפסד 2 : 0

מיסר אלמקאסה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/04/2019 מיסר אלמקאסה נגד פטרוג'ט קהיר מצרית ראשונה הפסד 1 : 2
10/04/2019 אל אהלי נגד מיסר אלמקאסה מצרית ראשונה הפסד 2 : 1
31/03/2019 מיסר אלמקאסה נגד גונה מצרית ראשונה תיקו 0 : 0
11/03/2019 אל דקליה נגד מיסר אלמקאסה מצרית ראשונה תיקו 0 : 0
03/03/2019 אל אנטאג אל ארבייה נגד מיסר אלמקאסה מצרית ראשונה ניצחון 1 : 3
22/02/2019 הרס אל חודו נגד מיסר אלמקאסה מצרית ראשונה תיקו 0 : 0
18/02/2019 מיסר אלמקאסה נגד וואדי דגלה מצרית ראשונה נצחון 2 : 1
14/02/2019 אל מסרי נגד מיסר אלמקאסה מצרית ראשונה הפסד 2 : 0
07/02/2019 מיסר אלמקאסה נגד איסמעילי מצרית ראשונה תיקו 0 : 0
24/01/2019 מיסר אלמקאסה נגד אל אהלי מצרית ראשונה הפסד 0 : 3

אל איתיחד נגד מיסר אלמקאסה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
08/11/2018 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל איתיחד מיסר אלמקאסה 1 : 0
23/04/2018 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל איתיחד מיסר אלמקאסה 2 : 0
29/12/2017 מצרית ראשונה אל איתיחד נגד מיסר אלמקאסה תיקו 2 : 2
20/05/2017 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל איתיחד אל איתיחד 1 : 3
29/11/2016 מצרית ראשונה אל איתיחד נגד מיסר אלמקאסה תיקו 1 : 1
05/06/2016 מצרית ראשונה אל איתיחד נגד מיסר אלמקאסה אל איתיחד 1 : 0
28/12/2015 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל איתיחד תיקו 1 : 1
11/07/2015 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל איתיחד מיסר אלמקאסה 2 : 1
31/01/2015 מצרית ראשונה אל איתיחד נגד מיסר אלמקאסה מיסר אלמקאסה 0 : 1
15/03/2014 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל איתיחד מיסר אלמקאסה 2 : 1
30/12/2013 מצרית ראשונה אל איתיחד נגד מיסר אלמקאסה תיקו 0 : 0
03/11/2011 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל איתיחד מיסר אלמקאסה 5 : 2
14/04/2011 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל איתיחד מיסר אלמקאסה 4 : 0
06/08/2010 מצרית ראשונה אל איתיחד נגד מיסר אלמקאסה תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס