בינלאומי

כדורסל - בינלאומי - יורופ קאפ, פלייאוף

105. הסתיים אלבה פהרואר - הפועל חולון (4+) S,D 1.80 9.00 1.80 101 - 74 ערוץ 5 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאלבה פהרואר , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאלבה פהרואר , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאלבה פהרואר , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל חולון האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאלבה פהרואר , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת הפועל חולון כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

יום שלישי, תאריך 26 מרץ 2019. משחק בין אלבה פהרואר להפועל חולון במסגרת היורופ קאפ, פלייאוף.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים אלבה פהרואר ניצחה 3 פעמים (נגד Zalakeramia, Kaposvari, טלקום בון), הפסידה פעמיים (נגד הפועל חולון, ז'ולנוקי אולאי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים הפועל חולון ניצחה 3 פעמים (נגד אלבה פהרואר, הפועל ירושלים, עירוני נס ציונה), הפסידה פעמיים (נגד עירוני נהריה, בלקן בוטבגרד) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה הפועל חולון ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0 -21.67
סיכום כללי אלבה פהרואר (10), הפועל חולון (10) 2 -7.70
סיכום בית חוץ אלבה פהרואר (5), הפועל חולון (5) 5 -3.60
ראש בראש כללי אלבה פהרואר (1) נגד הפועל חולון (1) -2 -33.00
ראש בראש בית חוץ אלבה פהרואר (-) נגד הפועל חולון (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אלבה פהרואר הפועל חולון
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 0.67
סיכום כללי אלבה פהרואר (10), הפועל חולון (10) 1 -1
סיכום בית חוץ אלבה פהרואר (5), הפועל חולון (5) 4 -1
ראש בראש כללי אלבה פהרואר (1) נגד הפועל חולון (1) -1 1
ראש בראש בית חוץ אלבה פהרואר (-) נגד הפועל חולון (-) 0 0
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי אלבה פהרואר (10), הפועל חולון (10) 164.35 169
סיכום בית חוץ אלבה פהרואר (5), הפועל חולון (5) 165.20 169
ראש בראש כללי אלבה פהרואר (1) נגד הפועל חולון (1) 159.00 159
ראש בראש בית חוץ אלבה פהרואר (-) נגד הפועל חולון (-) - -
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
26/03/201908:001.809.001.80-3.00
26/03/201913:451.809.001.80-4.00
26/03/201914:101.809.001.80-5.00
26/03/201918:451.809.001.80-4.00

אלבה פהרואר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/03/2019 אלבה פהרואר נגד Zalakeramia נצחון 89 : 84
20/03/2019 הפועל חולון נגד אלבה פהרואר הפסד 96 : 63
16/03/2019 אלבה פהרואר נגד Kaposvari נצחון 87 : 83
13/03/2019 אלבה פהרואר נגד טלקום בון נצחון 81 : 69
09/03/2019 ז'ולנוקי אולאי נגד אלבה פהרואר הפסד 76 : 66
06/03/2019 טלקום בון נגד אלבה פהרואר הפסד 85 : 84
02/03/2019 אלבה פהרואר נגד שומבטלי נצחון 80 : 75
08/02/2019 Szedeak נגד אלבה פהרואר ניצחון 68 : 78
02/02/2019 TF Budapest נגד אלבה פהרואר ניצחון 78 : 102
26/01/2019 אלבה פהרואר נגד Jaszberenyi הפסד 74 : 79

הפועל חולון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/03/2019 הפועל חולון נגד עירוני נהריה ליגת Winner סל הפסד 77 : 88
20/03/2019 הפועל חולון נגד אלבה פהרואר Europe: FIBA Europe Cup נצחון 96 : 63
16/03/2019 הפועל חולון נגד הפועל ירושלים ליגת Winner סל נצחון 101 : 82
12/03/2019 בלקן בוטבגרד נגד הפועל חולון Europe: FIBA Europe Cup הפסד 83 : 82
09/03/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל חולון ליגת Winner סל ניצחון 95 : 96
05/03/2019 הפועל חולון נגד בלקן בוטבגרד Europe: FIBA Europe Cup נצחון 85 : 81
02/03/2019 בני הרצליה נגד הפועל חולון ליגת Winner סל ניצחון 82 : 85
27/02/2019 הפועל חולון נגד מכבי ראשון לציון ליגת Winner סל נצחון 85 : 81
17/02/2019 הפועל גליל גלבוע נגד הפועל חולון ליגת Winner סל ניצחון 75 : 85
29/12/2018 הפועל אילת נגד הפועל חולון גביע המדינה - סל ניצחון 71 : 97

אלבה פהרואר נגד הפועל חולון

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
20/03/2019 Europe: FIBA Europe Cup הפועל חולון נגד אלבה פהרואר הפועל חולון 96 : 63

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

106. הסתיים מעל/מתחת נקודות (166) אלבה פהרואר - הפועל חולון 1.70 20.00 1.70 159 מידע נוסף
107. הסתיים מעל/מתחת שלשות (18) אלבה פהרואר - הפועל חולון (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
108. הסתיים אלבה פהרואר - הפועל חולון (2+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 18 - 13 מידע נוסף
109. הסתיים סל ראשון אלבה פהרואר - הפועל חולון (כולל הארכות) S,D 1.80 6.80 1.80 מידע נוסף
110. הסתיים אלבה פהרואר - הפועל חולון (כולל הארכות) S,D 1.35 2.10 101 - 74 מידע נוסף
111. הסתיים מצאפ נקודות - עמית שמחון (הפועל חולון)(‪+‬1) - גיא פניני(‪-‬1) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס