בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - ידידות

89. הסתיים עירק - ירדן S,D 1.80 2.50 3.40 3 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק יחסית לא קל מול ירדן , על פי מדד מומנטום הכללי ביחד עם העובדה שעירק לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מירדן , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק שווה כוחות מול ירדן , אך מכיוון שעירק מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הבית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של עירק לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק שבו יחסי הכוחות מול ירדן נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה כללי עירק נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 130 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק שבו יחסי הכוחות מול ירדן נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע עירק נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק לא קל מול ירדן , אך מכיוון שעירק מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק יחסית לא קל מול ירדן , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) ביחד עם העובדה שעירק לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק יחסית לא קל מול ירדן , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) ביחד עם העובדה שעירק לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק יחסית לא קל מול ירדן , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) ביחד עם העובדה שעירק לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק מארחת את ירדן במסגרת ידידות. עירק עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עירק במשחק יחסית לא קל מול ירדן , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) ביחד עם העובדה שעירק לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
1.80 2.50 3.40
59% 21% 21%
(17 ממליצים) (6 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 26 מרץ 2019. משחק בין עירק לירדן במסגרת הידידות.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים עירק ניצחה 3 פעמים (נגד סוריה, תימן, וייטנאם), הפסידה פעם אחת (נגד קטאר) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אירן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ירדן ניצחה פעמיים (נגד סוריה, אוסטרליה), הפסידה פעם אחת (נגד סוריה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד וייטנאם, Palestine).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה עירק ניצחה 5 פעמים ומנגד ירדן ניצחה 3 פעמים ו-6 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.34 0.33
סיכום כללי עירק (10), ירדן (10) 2 0.10
סיכום בית חוץ עירק (5), ירדן (5) 2 -0.20
ראש בראש כללי עירק (14) נגד ירדן (14) 2 -0.14
ראש בראש בית חוץ עירק (4) נגד ירדן (4) 4 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב עירק ירדן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 0.33
סיכום כללי עירק (10), ירדן (10) 1 -1
סיכום בית חוץ עירק (5), ירדן (5) 3 1
ראש בראש כללי עירק (14) נגד ירדן (14) 1 -1
ראש בראש בית חוץ עירק (4) נגד ירדן (4) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
4 3 1 מספר משחקים 2 2 4
2 1 1 נצחונות 1 1 2
1 1 0 תיקו 0 1 1
1 1 0 הפסדים 1 0 1
6 3 3 שערים שהבקיעו 3 1 4
3 1 2 שערים שספגו 1 0 1
2 2 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 2 3
2 2 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 1.0 3.0 ממוצע שערים למשחק 1.5 0.5 1.0
0.8 0.3 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.5 0.0 0.3
0.5 0.7 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 1.0 0.8
0.5 0.7 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.5 0.3
23" 11" 35" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 32" 26" 30"
52" 62" 42" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 51" - 51"
התפלגות זמני הבקעה
16.7%
0-15
0.0%
16.7%
15-30
50.0%
16.7%
30-45
50.0%
0.0%
45-60
0.0%
16.7%
60-75
0.0%
33.3%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי עירק (10), ירדן (10) 1.65 1
סיכום בית חוץ עירק (5), ירדן (5) 1.50 0.5
ראש בראש כללי עירק (14) נגד ירדן (14) 1.86 1
ראש בראש בית חוץ עירק (4) נגד ירדן (4) 1.50 1
תאריך שעה 1 X 2
25/03/201919:051.552.803.95
25/03/201923:451.652.753.70
26/03/201900:201.702.703.40
26/03/201900:351.752.703.35
26/03/201901:301.752.653.25
26/03/201908:401.752.653.40
26/03/201909:051.702.653.50
26/03/201910:001.702.653.55
26/03/201911:501.702.603.55
26/03/201914:551.702.553.60
26/03/201915:151.752.553.55
26/03/201916:251.802.503.45
26/03/201916:401.852.503.30
26/03/201916:451.902.453.15
26/03/201917:001.902.453.25
26/03/201917:151.802.503.40

עירק

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/03/2019 עירק נגד סוריה נצחון 1 : 0
22/01/2019 קטאר נגד עירק הפסד 1 : 0
16/01/2019 אירן נגד עירק תיקו 0 : 0
12/01/2019 תימן נגד עירק ניצחון 0 : 3
08/01/2019 עירק נגד וייטנאם נצחון 3 : 2
28/12/2018 עירק נגד Palestine נצחון 1 : 0
20/11/2018 עירק נגד בוליביה תיקו 0 : 0
15/10/2018 ערב הסעודית נגד עירק תיקו 1 : 1
11/10/2018 עירק נגד ארגנטינה הפסד 0 : 4
10/09/2018 כוויית נגד עירק תיקו 2 : 2

ירדן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/03/2019 ירדן נגד סוריה ידידות הפסד 0 : 1
20/01/2019 ירדן נגד וייטנאם גביע אסיה תיקו 1 : 1
15/01/2019 Palestine נגד ירדן גביע אסיה תיקו 0 : 0
10/01/2019 ירדן נגד סוריה גביע אסיה נצחון 2 : 0
06/01/2019 אוסטרליה נגד ירדן גביע אסיה ניצחון 0 : 1
20/12/2018 ירדן נגד קיריגיסטן ידידות הפסד 0 : 1
20/11/2018 ירדן נגד ערב הסעודית ידידות תיקו 1 : 1
15/10/2018 קרואטיה נגד ירדן ידידות הפסד 2 : 1
10/10/2018 אלבניה נגד ירדן ידידות תיקו 0 : 0
29/08/2017 בחריין נגד ירדן ידידות תיקו 0 : 0

עירק נגד ירדן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
01/06/2017 ידידות עירק נגד ירדן עירק 1 : 0
06/11/2016 ידידות ירדן נגד עירק תיקו 0 : 0
03/10/2015 ידידות ירדן נגד עירק ירדן 3 : 0
12/01/2015 גביע אסיה ירדן נגד עירק עירק 0 : 1
14/11/2012 מוקדמות גביע העולם אסיה עירק נגד ירדן עירק 1 : 0
03/06/2012 מוקדמות גביע העולם אסיה ירדן נגד עירק תיקו 1 : 1
15/11/2011 מוקדמות גביע העולם אסיה ירדן נגד עירק עירק 1 : 3
02/09/2011 מוקדמות גביע העולם אסיה עירק נגד ירדן ירדן 0 : 2
16/07/2011 ידידות עירק נגד ירדן תיקו 1 : 1
16/09/2010 ידידות ירדן נגד עירק ירדן 4 : 1
24/01/2008 ידידות ירדן נגד עירק תיקו 1 : 1
11/06/2007 ידידות ירדן נגד עירק תיקו 0 : 0
07/06/2007 ידידות ירדן נגד עירק תיקו 1 : 1
07/06/2005 ידידות ירדן נגד עירק עירק 0 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

90. הסתיים עירק - ירדן (1+) 3.70 2.85 1.50 3 - 2 מידע נוסף
91. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) עירק - ירדן 2.35 1.25 5 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס