ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

325. הסתיים ממפיס גריזליס (7+) - אוקלהומה סיטי ת'אנדר S,D 1.80 9.00 1.80 115 - 103 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שממפיס גריזליס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שממפיס גריזליס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שממפיס גריזליס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שממפיס גריזליס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שממפיס גריזליס המארחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאוקלהומה סיטי תאנדר , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאוקלהומה סיטי תאנדר האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לממפיס גריזליס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאוקלהומה סיטי תאנדר האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לממפיס גריזליס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאוקלהומה סיטי תאנדר האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לממפיס גריזליס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אוקלהומה סיטי תנדר, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת ממפיס גריזליס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שממפיס גריזליס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אוקלהומה סיטי תנדר, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת ממפיס גריזליס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שממפיס גריזליס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.80 9.00 1.80
36% 0% 64%
(5 ממליצים) (0 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 26 מרץ 2019. משחק בין ממפיס גריזליס לאוקלהומה סיטי ת'אנדר במסגרת הסל - ארה"ב.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ממפיס גריזליס המארחת ממוקמת במקום ה-4 עם 62.50% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 266 סלים (קולעת בממוצע למשחק 114.10 ומקבלת 110.40 סלים) כאשר מנגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר האורחת ממוקמת במקום ה-3 עם 63.50% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 251 סלים (קולעת בממוצע למשחק 113.12 ומקבלת 109.73 סלים).
ממפיס גריזליס נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 1 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד מינסוטה טימברוולבס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחה פעם אחת (נגד טורונטו ראפטורס), הפסידה פעם אחת (נגד אינדיאנה פייסרס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ממפיס גריזליס ניצחה 4 פעמים ומנגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחה 11 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים - -
סיכום כללי ממפיס גריזליס (1), אוקלהומה סיטי ת'אנדר (2) -2 -15.50
סיכום בית חוץ ממפיס גריזליס (1), אוקלהומה סיטי ת'אנדר (2) -2 -15.50
ראש בראש כללי ממפיס גריזליס (15) נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר (15) -4 -5.27
ראש בראש בית חוץ ממפיס גריזליס (6) נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר (6) -6 -1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ממפיס גריזליס אוקלהומה סיטי ת'אנדר
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים - -
סיכום כללי ממפיס גריזליס (1), אוקלהומה סיטי ת'אנדר (2) -1 1
סיכום בית חוץ ממפיס גריזליס (1), אוקלהומה סיטי ת'אנדר (2) -1 1
ראש בראש כללי ממפיס גריזליס (15) נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ ממפיס גריזליס (6) נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר (6) -3 3
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ממפיס גריזליס (1), אוקלהומה סיטי ת'אנדר (2) 215.25 218
סיכום בית חוץ ממפיס גריזליס (1), אוקלהומה סיטי ת'אנדר (2) 215.25 218
ראש בראש כללי ממפיס גריזליס (15) נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר (15) 210.20 194
ראש בראש בית חוץ ממפיס גריזליס (6) נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר (6) 214.00 235
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
25/03/201908:401.809.001.805.00
25/03/201917:251.809.001.806.00
25/03/201920:551.809.001.807.00

NBA 25/03/2019 20:22

 קבוצהמשחקיםנצחוןהפסדיחסהפרש%הצלחהמשחקים אחרונים
1גולדן סטייט ווריורס7350238151 - 856141069%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
2דנבר נאגטס7249237708 - 804133368%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3יוסטון רוקטס7447278120 - 837125164%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4פורטלנד טרייל בלייזרס7245277949 - 821526663%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
5לוס אנג'לס קליפרס7444308404 - 84908660%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
6יוטה ג'אז7343307753 - 808132859%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
7אוקלהומה סיטי ת'אנדר7343308107 - 835624959%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
8סאן אנטוניו ספרס7443318150 - 827012058%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
9סקרמנטו קינגס7336378366 - 8319-4749%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
10מינסוטה טימברוולבס7333408276 - 8208-6845%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
11לוס אנג'לס לייקרס7332418311 - 8153-15844%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
12ניו אורלינס פליקאנס7531448708 - 8652-5641%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
13דאלאס מאבריקס7329448024 - 7916-10840%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
14ממפיס גריזליס7329447680 - 7493-18740%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
15פיניקס סאנס7417578586 - 7913-67323%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
1מילווקי באקס7455198001 - 869769674%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
2טורונטו ראפטורס7451238053 - 844739469%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
3פילדלפיה 767347268179 - 842024164%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4אינדיאנה פייסרס7445297692 - 798329161%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
5בוסטון סלטיקס7443317994 - 832733358%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
6ברוקלין נטס7438368279 - 8260-1951%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
7דטרויט פיסטונס7337367887 - 7865-2251%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
8מיאמי היט7336377730 - 7723-749%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
9אורלנדו מג'יק7335387758 - 7748-1048%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
10שארלוט הורנטס7334398148 - 8079-6947%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
11וושינגטון וויזארדס7430448652 - 8455-19741%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
12אטלנטה הוקס7426488777 - 8335-44235%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
13שיקגו בולס7421538377 - 7792-58528%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
14קליבלנד קבלירס7419558396 - 7725-67126%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
15ניו יורק ניקס7414608463 - 7784-67919%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
1טורונטו ראפטורס7451238053 - 844739469%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
2פילדלפיה 767347268179 - 842024164%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3בוסטון סלטיקס7443317994 - 832733358%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
4ברוקלין נטס7438368279 - 8260-1951%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
5ניו יורק ניקס7414608463 - 7784-67919%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
1מיאמי היט7336377730 - 7723-749%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2אורלנדו מג'יק7335387758 - 7748-1048%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3שארלוט הורנטס7334398148 - 8079-6947%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
4וושינגטון וויזארדס7430448652 - 8455-19741%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
5אטלנטה הוקס7426488777 - 8335-44235%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
1מילווקי באקס7455198001 - 869769674%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
2אינדיאנה פייסרס7445297692 - 798329161%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
3דטרויט פיסטונס7337367887 - 7865-2251%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
4שיקגו בולס7421538377 - 7792-58528%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
5קליבלנד קבלירס7419558396 - 7725-67126%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
1דנבר נאגטס7249237708 - 804133368%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2פורטלנד טרייל בלייזרס7245277949 - 821526663%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3אוקלהומה סיטי ת'אנדר7343308107 - 835624959%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
4יוטה ג'אז7343307753 - 808132859%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
5מינסוטה טימברוולבס7333408276 - 8208-6845%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1גולדן סטייט ווריורס7350238151 - 856141069%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
2לוס אנג'לס קליפרס7444308404 - 84908660%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3סקרמנטו קינגס7336378366 - 8319-4749%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4לוס אנג'לס לייקרס7332418311 - 8153-15844%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
5פיניקס סאנס7417578586 - 7913-67323%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
1יוסטון רוקטס7447278120 - 837125164%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2סאן אנטוניו ספרס7443318150 - 827012058%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
3ניו אורלינס פליקאנס7531448708 - 8652-5641%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
4ממפיס גריזליס7329447680 - 7493-18740%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
5דאלאס מאבריקס7329448024 - 7916-10840%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ

ממפיס גריזליס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/03/2019 ממפיס גריזליס נגד מינסוטה טימברוולבס הפסד 99 : 112

אוקלהומה סיטי ת'אנדר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/03/2019 טורונטו ראפטורס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר סל - ארה"ב ניצחון 109 : 116
14/03/2019 אינדיאנה פייסרס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר סל - ארה"ב הפסד 108 : 106

ממפיס גריזליס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
04/03/2019 סל - ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 99 : 95
08/02/2019 סל - ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 117 : 95
12/07/2018 Usa: NBA Las Vegas Summer League אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס ממפיס גריזליס 85 : 92
12/04/2018 סל - ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 137 : 123
15/02/2018 סל - ארה"ב ממפיס גריזליס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר אוקלהומה סיטי ת'אנדר 114 : 121
12/02/2018 סל - ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 110 : 92
10/12/2017 סל - ארה"ב ממפיס גריזליס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר אוקלהומה סיטי ת'אנדר 101 : 102
06/04/2017 סל - ארה"ב ממפיס גריזליס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר אוקלהומה סיטי ת'אנדר 100 : 103
04/02/2017 סל - ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 114 : 102
12/01/2017 סל - ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 103 : 95
30/12/2016 סל - ארה"ב ממפיס גריזליס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר ממפיס גריזליס 114 : 80
14/10/2016 סל - ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס ממפיס גריזליס 94 : 110
07/01/2016 סל - ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ממפיס גריזליס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 112 : 94
09/12/2015 סל - ארה"ב ממפיס גריזליס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר אוקלהומה סיטי ת'אנדר 88 : 125
17/11/2015 סל - ארה"ב ממפיס גריזליס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר ממפיס גריזליס 122 : 114

ממפיס גריזליס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Mike Conley 68 20.9 3.4 6.4 1.4 0.3 1.9 37.78
Jonas Valanciunas 15 19.4 9.9 2.1 0.2 1.5 2.6 36.93
Avery Bradley 14 16.1 3.1 4.0 1.0 0.0 2.0 26.82
Marc Gasol 53 15.7 8.6 4.7 1.1 1.2 2.2 37.77
Jaren Jackson Jr. 58 13.8 4.7 1.1 0.9 1.4 1.7 26.29
Delon Wright 17 10.4 4.6 4.0 1.2 0.5 1.4 25.62
JaMychal Green 41 9.8 6.1 0.9 0.8 0.6 1.6 21.07
Garrett Temple 49 9.4 3.1 1.4 1.0 0.5 1.1 18.62
CJ Miles 13 9.3 2.1 1.1 0.6 0.4 0.7 15.77
Kyle Anderson 43 8.0 5.8 3.0 1.3 0.9 1.3 24.76
Shelvin Mack 53 7.9 1.9 3.4 0.8 0.1 1.2 16.78
Justin Holiday 35 7.9 3.4 1.3 1.0 0.3 1.2 16.63
Dillon Brooks 18 7.5 1.7 0.9 0.6 0.2 1.1 12.19
Joakim Noah 42 7.1 5.7 2.1 0.5 0.7 1.2 19.49
Tyler Dorsey 12 6.8 2.6 1.2 0.3 0.1 0.7 12.22
MarShon Brooks 29 6.6 1.6 0.9 0.3 0.1 0.7 10.37
Omri Casspi 36 6.3 3.2 0.7 0.6 0.3 0.6 13.29
Bruno Caboclo 25 6.1 3.7 1.2 0.4 0.8 1.0 14.94
Chandler Parsons 17 6.1 2.7 1.6 0.8 0.2 1.0 13.74
Wayne Selden 32 5.4 1.4 1.1 0.3 0.2 0.7 9.53
Ivan Rabb 40 5.3 3.8 1.0 0.3 0.3 0.7 12.46
Jevon Carter 30 3.2 1.3 1.7 0.7 0.3 0.9 9.41
Yuta Watanabe 11 2.6 1.8 0.4 0.2 0.1 0.4 5.86
DJ Stephens 1 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4
Andrew Harrison 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Julian Washburn 9 1.4 2.6 0.3 0.6 0.0 0.4 6.37

אוקלהומה סיטי ת'אנדר

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Paul George 69 28.2 8.1 4.2 2.2 0.5 2.7 49.62
Russell Westbrook 64 23.1 11.1 10.4 2.0 0.5 4.7 54.82
Dennis Schroder 70 15.5 3.6 4.2 0.8 0.2 2.2 26.92
Steven Adams 71 14.1 9.5 1.6 1.5 0.9 1.8 33.3
Jerami Grant 71 13.3 5.3 1.0 0.8 1.3 0.8 26.66
Terrance Ferguson 65 6.7 1.8 0.9 0.6 0.2 0.6 12.01
Markieff Morris 15 6.5 3.7 0.7 0.5 0.1 0.2 13.59
Alex Abrines 31 5.3 1.5 0.6 0.5 0.2 0.5 9.6
Nerlens Noel 68 5.0 4.4 0.6 0.9 1.3 0.6 17.18
Raymond Felton 26 4.4 1.0 1.6 0.3 0.2 0.5 9
Abdel Nader 54 4.0 1.9 0.3 0.3 0.2 0.4 7.83
Hamidou Diallo 48 4.0 2.0 0.4 0.4 0.2 0.5 8.3
Patrick Patterson 61 3.8 2.4 0.5 0.3 0.2 0.3 8.63
Deonte Burton 27 2.9 0.9 0.3 0.2 0.3 0.3 5.63
Timothe Luwawu-Cabarrot 21 1.7 0.9 0.2 0.2 0.0 0.2 3.48
Donte Grantham 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Tyler Davis 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

326. הסתיים מעל/מתחת נקודות (217) ממפיס גריזליס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר S,D 1.70 20.00 1.70 218 מידע נוסף
327. הסתיים ממפיס גריזליס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר (כולל הארכות) S,D 2.75 1.20 115 - 103 מידע נוסף
328. הסתיים מעל/מתחת שלשות (22) ממפיס גריזליס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
329. הסתיים ממפיס גריזליס (2+) - אוקלהומה סיטי ת'אנדר (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 31 - 23 מידע נוסף
330. הסתיים ממפיס גריזליס (4+) - אוקלהומה סיטי ת'אנדר (מחצית ראשונה) 1.80 9.00 1.80 54 - 48 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס