צרפת

כדורגל - צרפת - צרפתית שלישית

150. הסתיים קוובילי - וילפרנש S,D 2.35 2.35 2.50 1 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי במשחק שווה כוחות מול וילפרנש , אך מכיוון שקוובילי מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. קוובילי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. קוובילי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וילפרנש במשחק חוץ שווה כוחות מול קוובילי , למרות שקוובילי מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של וילפרנש טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וילפרנש במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוובילי , על פי מדד העוצמה ממוצע וילפרנש אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. וילפרנש עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי במשחק שווה כוחות מול וילפרנש , אך מכיוון שקוובילי מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מוילפרנש , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. קוובילי עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. קוובילי עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. קוובילי עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוובילי מארחת את וילפרנש במסגרת צרפתית שלישית. קוובילי עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.35 2.35 2.50
33% 33% 33%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (7 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 21 מרץ 2019. משחק בין קוובילי לוילפרנש במסגרת הצרפתית שלישית.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קוובילי המארחת ממוקמת במקום ה-9 עם 34 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.92 וסופגת 0.96 שערים) כאשר מנגד וילפרנש האורחת ממוקמת במקום ה-11 עם 32 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.88 וסופגת 0.92 שערים).
במשחקים האחרונים קוובילי הפסידה פעמיים (נגד פו, אברנש) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד לה מאן, דנקירק, סט.גראטיין) כאשר מנגד במשחקים האחרונים וילפרנש ניצחה פעמיים (נגד טור, פו), ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד רודה אביירון, קונקרנו, אברנש).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קוובילי ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.66 -1.33
סיכום כללי קוובילי (10), וילפרנש (10) -3 -0.70
סיכום בית חוץ קוובילי (5), וילפרנש (5) -3 -0.60
ראש בראש כללי קוובילי (1) נגד וילפרנש (1) 2 1.00
ראש בראש בית חוץ קוובילי (-) נגד וילפרנש (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קוובילי וילפרנש
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 1.33
סיכום כללי קוובילי (10), וילפרנש (10) -2 1
סיכום בית חוץ קוובילי (5), וילפרנש (5) -1 2
ראש בראש כללי קוובילי (1) נגד וילפרנש (1) 1 -1
ראש בראש בית חוץ קוובילי (-) נגד וילפרנש (-) 0 0
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
26 14 12 מספר משחקים 13 13 26
8 4 4 נצחונות 3 3 6
10 5 5 תיקו 5 9 14
8 5 3 הפסדים 5 1 6
24 11 13 שערים שהבקיעו 12 11 23
25 16 9 שערים שספגו 15 9 24
10 4 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 7 9
8 4 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 5 4 9
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.8 1.1 ממוצע שערים למשחק 0.9 0.9 0.9
1.0 1.1 0.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.2 0.7 0.9
0.4 0.3 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.5 0.3
0.3 0.3 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.3 0.3
47" 58" 34" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 28" 47" 38"
46" 44" 51" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 39" 52" 43"
התפלגות זמני הבקעה
16.7%
0-15
17.4%
16.7%
15-30
17.4%
8.3%
30-45
26.1%
4.2%
45-60
8.7%
12.5%
60-75
17.4%
41.7%
75-90
13.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קוובילי (10), וילפרנש (10) 1.65 2.5
סיכום בית חוץ קוובילי (5), וילפרנש (5) 1.70 1.5
ראש בראש כללי קוובילי (1) נגד וילפרנש (1) 1.00 1
ראש בראש בית חוץ קוובילי (-) נגד וילפרנש (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
18/03/201916:052.102.502.65
18/03/201919:302.152.452.65
18/03/201920:052.202.452.60
19/03/201916:452.252.402.55
19/03/201916:502.302.402.45
21/03/201910:452.352.352.50
21/03/201912:452.402.352.45
21/03/201917:552.452.352.40
21/03/201918:402.502.352.35
21/03/201919:102.452.352.40
21/03/201921:102.352.352.50

צרפתית שלישית 21/03/2019 09:20

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1רודה אביירון26166417 - 361954
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2שאמבלי26157419 - 361752
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
3לה מאן261110520 - 28843
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
4לאבאל26134931 - 36543
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5שולה26118728 - 35741
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
6ליון דושאר25108728 - 32438
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
7בולון26910721 - 25437
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
8אברנש2597927 - 25-234
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
9קוובילי26810825 - 24-134
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
10קונקרנו26881032 - 23-932
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
11וילפרנש26614624 - 23-132
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
12בור פרונה25871028 - 27-131
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
13פו26941327 - 27031
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
14טור26611918 - 13-529
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
15מריניאן26681233 - 24-926
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
16דנקירק26671337 - 27-1025
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
17סט.גראטיין263121128 - 17-1121
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
18Drancy JA25471431 - 16-1519
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה

קוובילי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/03/2019 פו נגד קוובילי הפסד 3 : 0
07/03/2019 קוובילי נגד לה מאן תיקו 1 : 1
01/03/2019 דנקירק נגד קוובילי תיקו 0 : 0
26/02/2019 סט.גראטיין נגד קוובילי תיקו 1 : 1
22/02/2019 קוובילי נגד אברנש הפסד 1 : 3
14/02/2019 שאמבלי נגד קוובילי הפסד 2 : 0
08/02/2019 קוובילי נגד מריניאן נצחון 3 : 1
18/01/2019 קוובילי נגד שולה הפסד 1 : 2
11/01/2019 ליון דושאר נגד קוובילי ניצחון 0 : 1
21/12/2018 קוובילי נגד Drancy JA תיקו 0 : 0

וילפרנש

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/03/2019 וילפרנש נגד רודה אביירון צרפתית שלישית תיקו 1 : 1
08/03/2019 טור נגד וילפרנש צרפתית שלישית ניצחון 0 : 1
01/03/2019 וילפרנש נגד קונקרנו צרפתית שלישית תיקו 1 : 1
26/02/2019 אברנש נגד וילפרנש צרפתית שלישית תיקו 0 : 0
22/02/2019 וילפרנש נגד פו צרפתית שלישית נצחון 2 : 1
15/02/2019 לה מאן נגד וילפרנש צרפתית שלישית ניצחון 0 : 1
09/02/2019 וילפרנש נגד דנקירק צרפתית שלישית הפסד 0 : 1
06/02/2019 וילפרנש נגד פאריס סן ז'רמן גביע צרפתי תיקו 0 : 0
11/01/2019 מריניאן נגד וילפרנש צרפתית שלישית תיקו 1 : 1
05/01/2019 גראבלין נגד וילפרנש גביע צרפתי תיקו 0 : 0

קוובילי נגד וילפרנש

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
19/10/2018 צרפתית שלישית וילפרנש נגד קוובילי קוובילי 0 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

151. הסתיים קובילי רואן - וילפרנש (1+) 5.25 3.35 1.30 1 - 3 מידע נוסף
152. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קובילי רואן - וילפרנש 2.30 1.20 4 מידע נוסף
153. הסתיים מחצית ראשונה קובילי רואן - וילפרנש 3.10 1.60 3.25 1 - 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס