שלח טופס
צרפת

כדורגל - צרפת - צרפתית שלישית

142. הסתיים ליון דושאר - שאמבלי S,D 2.10 2.45 2.70 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ליון דושאר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר משאמבלי , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר במשחק שווה כוחות מול שאמבלי , אך מכיוון שליון דושאר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר משאמבלי , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר משאמבלי , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר במשחק יחסית לא קל מול שאמבלי , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שליון דושאר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר במשחק שווה כוחות מול שאמבלי , אך מכיוון שליון דושאר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר במשחק יחסית לא קל מול שאמבלי , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שליון דושאר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליון דושאר מארחת את שאמבלי במסגרת צרפתית שלישית. ליון דושאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום חמישי, תאריך 21 מרץ 2019. משחק בין ליון דושאר לשאמבלי במסגרת הצרפתית שלישית.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ליון דושאר המארחת ממוקמת במקום ה-6 עם 38 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.28 וסופגת 1.12 שערים) כאשר מנגד שאמבלי האורחת ממוקמת במקום ה-2 עם 52 נקודות ויחס שערים חיובי של 17 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.38 וסופגת 0.73 שערים).
במשחקים האחרונים ליון דושאר ניצחה 3 פעמים (נגד מריניאן, קונקרנו, לאבאל), הפסידה פעם אחת (נגד שולה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד סט.גראטיין) כאשר מנגד במשחקים האחרונים שאמבלי ניצחה 3 פעמים (נגד בור פרונה, טור, בולון), הפסידה פעם אחת (נגד Drancy JA) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד לאבאל).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ליון דושאר ניצחה 3 פעמים ומנגד שאמבלי ניצחה פעם אחת ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 0.00
סיכום כללי ליון דושאר (10), שאמבלי (10) 2 -0.60
סיכום בית חוץ ליון דושאר (5), שאמבלי (5) 2 1.00
ראש בראש כללי ליון דושאר (5) נגד שאמבלי (5) 2 0.60
ראש בראש בית חוץ ליון דושאר (2) נגד שאמבלי (2) 4 1.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ליון דושאר שאמבלי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 0.67
סיכום כללי ליון דושאר (10), שאמבלי (10) 1 -1
סיכום בית חוץ ליון דושאר (5), שאמבלי (5) 1 -1
ראש בראש כללי ליון דושאר (5) נגד שאמבלי (5) 1 -1
ראש בראש בית חוץ ליון דושאר (2) נגד שאמבלי (2) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
25 13 12 מספר משחקים 14 12 26
10 5 5 נצחונות 10 5 15
8 3 5 תיקו 4 3 7
7 5 2 הפסדים 0 4 4
32 18 14 שערים שהבקיעו 26 10 36
28 20 8 שערים שספגו 7 12 19
7 2 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 8 6 14
4 1 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 5 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.3 1.4 1.2 ממוצע שערים למשחק 1.9 0.8 1.4
1.1 1.5 0.7 ממוצע ספיגות למשחק 0.5 1.0 0.7
0.3 0.2 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.6 0.5 0.5
0.2 0.1 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.4 0.3
39" 42" 34" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 38" 30" 35"
32" 26" 42" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 60" 40" 50"
התפלגות זמני הבקעה
9.4%
0-15
11.1%
12.5%
15-30
19.4%
28.1%
30-45
8.3%
12.5%
45-60
16.7%
25.0%
60-75
19.4%
12.5%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ליון דושאר (10), שאמבלי (10) 2.20 1.5
סיכום בית חוץ ליון דושאר (5), שאמבלי (5) 1.90 2.5
ראש בראש כללי ליון דושאר (5) נגד שאמבלי (5) 1.80 2
ראש בראש בית חוץ ליון דושאר (2) נגד שאמבלי (2) 1.50 1
תאריך שעה 1 X 2
18/03/201916:052.002.552.80
19/03/201910:051.952.552.90
20/03/201912:152.002.552.80
21/03/201909:002.002.552.75
21/03/201910:452.102.502.65
21/03/201913:202.202.502.55
21/03/201913:352.152.502.60
21/03/201916:302.052.502.75
21/03/201917:402.102.502.70
21/03/201918:402.102.452.70

צרפתית שלישית 21/03/2019 09:20

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1רודה אביירון26166417 - 361954
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2שאמבלי26157419 - 361752
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
3לה מאן261110520 - 28843
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
4לאבאל26134931 - 36543
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5שולה26118728 - 35741
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
6ליון דושאר25108728 - 32438
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
7בולון26910721 - 25437
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
8אברנש2597927 - 25-234
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
9קוובילי26810825 - 24-134
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
10קונקרנו26881032 - 23-932
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
11וילפרנש26614624 - 23-132
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
12בור פרונה25871028 - 27-131
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
13פו26941327 - 27031
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
14טור26611918 - 13-529
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
15מריניאן26681233 - 24-926
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
16דנקירק26671337 - 27-1025
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
17סט.גראטיין263121128 - 17-1121
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
18Drancy JA25471431 - 16-1519
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה

ליון דושאר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/03/2019 מריניאן נגד ליון דושאר ניצחון 1 : 2
08/03/2019 ליון דושאר נגד סט.גראטיין תיקו 1 : 1
01/03/2019 שולה נגד ליון דושאר הפסד 2 : 1
22/02/2019 קונקרנו נגד ליון דושאר ניצחון 1 : 2
15/02/2019 ליון דושאר נגד לאבאל נצחון 3 : 1
09/02/2019 Drancy JA נגד ליון דושאר הפסד 2 : 0
06/02/2019 ויטרה נגד ליון דושאר הפסד 3 : 2
11/01/2019 ליון דושאר נגד קוובילי הפסד 0 : 1
05/01/2019 ליון דושאר נגד נים נצחון 3 : 0
14/12/2018 ליון דושאר נגד וילפרנש תיקו 0 : 0

שאמבלי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/03/2019 שאמבלי נגד לאבאל צרפתית שלישית תיקו 0 : 0
08/03/2019 Drancy JA נגד שאמבלי צרפתית שלישית הפסד 3 : 0
01/03/2019 שאמבלי נגד בור פרונה צרפתית שלישית נצחון 3 : 0
26/02/2019 שאמבלי נגד טור צרפתית שלישית נצחון 3 : 0
21/02/2019 בולון נגד שאמבלי צרפתית שלישית ניצחון 0 : 1
14/02/2019 שאמבלי נגד קוובילי צרפתית שלישית נצחון 2 : 0
07/02/2019 רודה אביירון נגד שאמבלי צרפתית שלישית הפסד 2 : 1
26/01/2019 מריניאן נגד שאמבלי צרפתית שלישית ניצחון 0 : 2
18/01/2019 וילפרנש נגד שאמבלי צרפתית שלישית תיקו 0 : 0
11/01/2019 שאמבלי נגד פו צרפתית שלישית נצחון 1 : 0

ליון דושאר נגד שאמבלי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
19/10/2018 צרפתית שלישית שאמבלי נגד ליון דושאר תיקו 1 : 1
11/05/2018 צרפתית שלישית ליון דושאר נגד שאמבלי ליון דושאר 1 : 0
04/08/2017 צרפתית שלישית שאמבלי נגד ליון דושאר ליון דושאר 0 : 1
05/05/2017 צרפתית שלישית שאמבלי נגד ליון דושאר שאמבלי 2 : 1
16/12/2016 צרפתית שלישית ליון דושאר נגד שאמבלי ליון דושאר 2 : 0
1 Hautbois
13 Moizini
18 N'Diaye
8 Romany
5 Seguin
7 Atik
23 Ayari
24 Banor
22 Ezikian
20 Mendes
32 Shiashia
10 Julienne
11 Rivas Marouani
30 Pontdemé
21 Crillon
23 Dequaire
27 Fofana
5 Jaques
11 Soubervie
28 Beaulieu
7 Doucouré
15 Eickmayer
4 Flochon
10 Heinry
25 Correa

2-6-4

5-5-1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

143. הסתיים ליון דושאר - שאמבלי (1+) 4.30 3.25 1.40 1 - 2 מידע נוסף
144. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ליון דושאר - שאמבלי 2.10 1.30 3 מידע נוסף
145. הסתיים מחצית ראשונה ליון דושאר - שאמבלי 2.75 1.70 3.40 1 - 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס