פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה

143. הסתיים בלננשש - פורטימוננסה S,D 2.10 2.70 2.45 2 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  בלננשש במשחק יחסית לא קל מול פורטימוננסה , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שבלננשש לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש במשחק שווה כוחות מול פורטימוננסה , אך מכיוון שבלננשש מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מפורטימוננסה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש במשחק שווה כוחות מול פורטימוננסה , אך מכיוון שבלננשש מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש במשחק יחסית לא קל מול פורטימוננסה , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שבלננשש לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלננשש מארחת את פורטימוננסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. בלננשש עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.10 2.70 2.45
23% 18% 59%
(5 ממליצים) (4 ממליצים) (13 ממליצים)

יום שבת, תאריך 16 מרץ 2019. משחק בין בלננשש לפורטימוננסה במסגרת הפורטוגלית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
בלננשש המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 37 נקודות ויחס שערים חיובי של 6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.24 וסופגת 1.00 שערים) כאשר מנגד פורטימוננסה האורחת ממוקמת במקום ה-9 עם 31 נקודות ויחס שערים שלילי של -5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.36 וסופגת 1.56 שערים).
במשחקים האחרונים בלננשש ניצחה פעמיים (נגד פיירנסה, בראגה), הפסידה פעם אחת (נגד מאריטימו) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד בנפיקה ליסבון, ויטוריה סטובל) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פורטימוננסה ניצחה פעם אחת (נגד נאסיונל מדיירה), הפסידה 3 פעמים (נגד ספורטינג ליסבון, ויטוריה גימראייש, ריו אווה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד דפורטיבו אבש).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה בלננשש ניצחה פעמיים ומנגד פורטימוננסה ניצחה פעם אחת ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.33 1.33
סיכום כללי בלננשש (10), פורטימוננסה (10) 0 0.50
סיכום בית חוץ בלננשש (5), פורטימוננסה (5) 4 1.40
ראש בראש כללי בלננשש (5) נגד פורטימוננסה (5) 2 0.20
ראש בראש בית חוץ בלננשש (1) נגד פורטימוננסה (1) 2 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בלננשש פורטימוננסה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 -2.00
סיכום כללי בלננשש (10), פורטימוננסה (10) 1 1
סיכום בית חוץ בלננשש (5), פורטימוננסה (5) 1 -3
ראש בראש כללי בלננשש (5) נגד פורטימוננסה (5) 1 -1
ראש בראש בית חוץ בלננשש (1) נגד פורטימוננסה (1) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
25 13 12 מספר משחקים 13 12 25
9 4 5 נצחונות 6 3 9
10 7 3 תיקו 4 0 4
6 2 4 הפסדים 3 9 12
31 14 17 שערים שהבקיעו 25 9 34
25 13 12 שערים שספגו 17 22 39
12 6 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 3 4
9 4 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 4 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.1 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.9 0.8 1.4
1.0 1.0 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 1.8 1.6
0.5 0.5 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.3 0.2
0.4 0.3 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.3 0.3
46" 62" 24" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 28" 37" 32"
43" 49" 38" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 45" 30" 39"
התפלגות זמני הבקעה
12.9%
0-15
17.6%
0.0%
15-30
17.6%
22.6%
30-45
20.6%
19.4%
45-60
14.7%
22.6%
60-75
11.8%
22.6%
75-90
17.6%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי בלננשש (10), פורטימוננסה (10) 2.35 5
סיכום בית חוץ בלננשש (5), פורטימוננסה (5) 2.50 4
ראש בראש כללי בלננשש (5) נגד פורטימוננסה (5) 3.40 2
ראש בראש בית חוץ בלננשש (1) נגד פורטימוננסה (1) 5.00 5
תאריך שעה 1 X 2
13/03/201916:102.052.652.55
16/03/201911:352.052.702.60
16/03/201916:452.102.702.45

פורטוגלית ראשונה 17/03/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בנפיקה ליסבון25193323 - 684560
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2פורטו25193315 - 503560
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
3ספורטינג ליסבון26174527 - 502355
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4בראגה25174424 - 431955
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
5מוריירנסה25133930 - 31142
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
6ויטוריה גימראייש25116822 - 28639
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
7בלננשש25910625 - 31637
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
8סנטה קלרה26951233 - 32-132
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
9פורטימוננסה25941239 - 34-531
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
10ריו אווה25781038 - 35-329
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
11מאריטימו25831428 - 16-1227
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
12דפורטיבו אבש25751338 - 26-1226
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
13בואבישטה25751331 - 19-1226
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
14נאסיונל מדיירה25751354 - 28-2626
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
15ויטוריה סטובל255101026 - 20-625
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
16טונדלה25661339 - 28-1124
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
17שאבס25561436 - 18-1821
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
18פיירנסה25281544 - 15-2914
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

בלננשש

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/03/2019 בנפיקה ליסבון נגד בלננשש תיקו 2 : 2
03/03/2019 בלננשש נגד פיירנסה נצחון 4 : 0
22/02/2019 בראגה נגד בלננשש ניצחון 0 : 2
17/02/2019 בלננשש נגד מאריטימו הפסד 0 : 1
11/02/2019 ויטוריה סטובל נגד בלננשש תיקו 0 : 0
04/02/2019 בלננשש נגד מוריירנסה הפסד 0 : 1
30/01/2019 פורטו נגד בלננשש הפסד 3 : 0
19/01/2019 בלננשש נגד טונדלה תיקו 2 : 2
13/01/2019 נאסיונל מדיירה נגד בלננשש ניצחון 0 : 1
06/01/2019 בלננשש נגד ויטוריה גימראייש נצחון 1 : 0

פורטימוננסה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/03/2019 פורטימוננסה נגד נאסיונל מדיירה פורטוגלית ראשונה נצחון 5 : 1
03/03/2019 ספורטינג ליסבון נגד פורטימוננסה פורטוגלית ראשונה הפסד 3 : 1
23/02/2019 פורטימוננסה נגד דפורטיבו אבש פורטוגלית ראשונה תיקו 1 : 1
16/02/2019 ויטוריה גימראייש נגד פורטימוננסה פורטוגלית ראשונה הפסד 2 : 0
09/02/2019 פורטימוננסה נגד ריו אווה פורטוגלית ראשונה הפסד 0 : 1
03/02/2019 סנטה קלרה נגד פורטימוננסה פורטוגלית ראשונה הפסד 2 : 1
29/01/2019 פורטימוננסה נגד שאבס פורטוגלית ראשונה הפסד 0 : 1
20/01/2019 בואבישטה נגד פורטימוננסה פורטוגלית ראשונה ניצחון 0 : 2
10/01/2019 פורטימוננסה נגד בראגה פורטוגלית ראשונה תיקו 1 : 1
05/01/2019 מאריטימו נגד פורטימוננסה פורטוגלית ראשונה הפסד 2 : 1

בלננשש נגד פורטימוננסה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
03/11/2018 פורטוגלית ראשונה פורטימוננסה נגד בלננשש תיקו 1 : 1
05/05/2018 פורטוגלית ראשונה בלננשש נגד פורטימוננסה בלננשש 3 : 2
04/01/2018 פורטוגלית ראשונה פורטימוננסה נגד בלננשש תיקו 0 : 0
20/11/2015 גביע פורטוגלי פורטימוננסה נגד בלננשש פורטימוננסה 3 : 2
17/09/2011 Portugal Division2 פורטימוננסה נגד בלננשש בלננשש 2 : 3
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
17 H. Almeida חלוץ פגיעה בזרוע לא משחק
9 T. Caeiro חלוץ פציעה בברך לא משחק
5 Eduardo קשר מושהה לא משחק
50 A. Keita חלוץ מושהה לא משחק
26 A. Santos קשר מושהה לא משחק
10 D. Viana חלוץ מושהה לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
אין מידע
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס