רוסיה

כדורגל - רוסיה - רוסית ראשונה

19. הסתיים אורנבורג - דינמו מוסקבה S,D 2.45 2.35 2.40 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורנבורג , על פי מדד המומנטום בית חוץ דינמו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול אורנבורג , למרות שאורנבורג מארחת את המשחק , מדד המומנטום ראש בראש של דינמו מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול אורנבורג , למרות שאורנבורג מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של דינמו מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורנבורג , על פי מדד העוצמה ממוצע דינמו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורנבורג , על פי מדד העוצמה ממוצע דינמו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מאורנבורג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורנבורג מארחת את דינמו מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. דינמו מוסקבה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורנבורג , על פי מדד העוצמה ממוצע דינמו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורנבורג , על פי מדד העוצמה ממוצע דינמו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.45 2.35 2.40
29% 29% 43%
(6 ממליצים) (6 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שבת, תאריך 16 מרץ 2019. משחק בין אורנבורג לדינמו מוסקבה במסגרת הרוסית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אורנבורג המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 23 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.06 וסופגת 1.00 שערים) כאשר מנגד דינמו מוסקבה האורחת ממוקמת במקום ה-11 עם 23 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.95 וסופגת 0.79 שערים).
אורנבורג עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד קרסנודר,ארסנל טולה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים דינמו מוסקבה ניצחה פעמיים (נגד אופה, אוראל יקטרינבורג), הפסידה פעמיים (נגד ספרטק מוסקבה, ייניסיי קרסנויארסק) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד רובין קאזאן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה דינמו מוסקבה ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -1.67
סיכום כללי אורנבורג (10), דינמו מוסקבה (10) 0 -0.50
סיכום בית חוץ אורנבורג (5), דינמו מוסקבה (5) -3 0.00
ראש בראש כללי אורנבורג (1) נגד דינמו מוסקבה (1) -2 -2.00
ראש בראש בית חוץ אורנבורג (-) נגד דינמו מוסקבה (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אורנבורג דינמו מוסקבה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 0.67
סיכום כללי אורנבורג (10), דינמו מוסקבה (10) -1 -1
סיכום בית חוץ אורנבורג (5), דינמו מוסקבה (5) -2 1
ראש בראש כללי אורנבורג (1) נגד דינמו מוסקבה (1) -1 1
ראש בראש בית חוץ אורנבורג (-) נגד דינמו מוסקבה (-) 0 0
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
18 10 8 מספר משחקים 9 10 19
6 3 3 נצחונות 4 1 5
5 3 2 תיקו 2 6 8
7 4 3 הפסדים 3 3 6
19 14 5 שערים שהבקיעו 12 6 18
18 13 5 שערים שספגו 5 10 15
6 2 4 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 3 8
5 2 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 5 8
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 1.4 0.6 ממוצע שערים למשחק 1.3 0.6 1.0
1.0 1.3 0.6 ממוצע ספיגות למשחק 0.6 1.0 0.8
0.3 0.2 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.6 0.3 0.4
0.3 0.2 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.5 0.4
51" 46" 59" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 46" 63" 54"
42" 39" 48" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 29" 32" 31"
התפלגות זמני הבקעה
10.5%
0-15
16.7%
10.5%
15-30
0.0%
10.5%
30-45
5.6%
15.8%
45-60
5.6%
15.8%
60-75
27.8%
36.8%
75-90
44.4%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אורנבורג (10), דינמו מוסקבה (10) 2.05 2.5
סיכום בית חוץ אורנבורג (5), דינמו מוסקבה (5) 1.60 2
ראש בראש כללי אורנבורג (1) נגד דינמו מוסקבה (1) 2.00 2
ראש בראש בית חוץ אורנבורג (-) נגד דינמו מוסקבה (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
13/03/201916:102.302.402.50
14/03/201904:202.352.402.45
14/03/201918:002.402.402.40
16/03/201905:352.452.352.40

רוסית ראשונה 16/03/2019 19:12

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1זניט סט. פטרסבורג19131518 - 301240
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
2קרסנודר19105416 - 341835
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
3צסקא מוסקבה1996410 - 261633
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
4ספרטק מוסקבה1995518 - 24632
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5לוקומוטיב מוסקבה1995519 - 27832
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
6רובין קאזאן19610317 - 18128
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
7רוסטוב1968512 - 15326
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
8ארסנל טולה1966725 - 25024
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
9טרק גרוז'ני1966719 - 16-324
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
10קריליה סובטוב1973924 - 18-624
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
11דינמו מוסקבה1958615 - 18323
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
12אוראל יקטרינבורג1965830 - 19-1123
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
13אורנבורג1865718 - 19123
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
14אנז'י מחצ'קאלה20531229 - 10-1918
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
15אופה1937922 - 14-816
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
16ייניסיי קרסנויארסק19251233 - 12-2111
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ

אורנבורג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/03/2019 קרסנודר נגד אורנבורג תיקו 2 : 2
06/03/2019 ארסנל טולה נגד אורנבורג תיקו 1 : 1
01/03/2019 אורנבורג נגד אנז'י מחצ'קאלה הפסד 0 : 1
08/12/2018 לוקומוטיב מוסקבה נגד אורנבורג הפסד 2 : 1
28/11/2018 אורנבורג נגד ארסנל טולה הפסד 2 : 4
24/11/2018 אורנבורג נגד אופה נצחון 1 : 0
10/11/2018 אוראל יקטרינבורג נגד אורנבורג הפסד 2 : 1
05/11/2018 אורנבורג נגד רובין קאזאן נצחון 1 : 0
31/10/2018 אורנבורג נגד טיומן נצחון 1 : 0
27/10/2018 ארסנל טולה נגד אורנבורג תיקו 2 : 2

דינמו מוסקבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/03/2019 דינמו מוסקבה נגד ספרטק מוסקבה רוסית ראשונה הפסד 0 : 1
03/03/2019 אופה נגד דינמו מוסקבה רוסית ראשונה ניצחון 1 : 2
09/12/2018 דינמו מוסקבה נגד אוראל יקטרינבורג רוסית ראשונה נצחון 4 : 0
30/11/2018 רובין קאזאן נגד דינמו מוסקבה רוסית ראשונה תיקו 1 : 1
24/11/2018 דינמו מוסקבה נגד ייניסיי קרסנויארסק רוסית ראשונה הפסד 1 : 2
10/11/2018 רוסטוב נגד דינמו מוסקבה רוסית ראשונה תיקו 0 : 0
03/11/2018 דינמו מוסקבה נגד צסקא מוסקבה רוסית ראשונה תיקו 0 : 0
28/10/2018 טרק גרוז'ני נגד דינמו מוסקבה רוסית ראשונה תיקו 0 : 0
25/10/2018 רובין קאזאן נגד דינמו מוסקבה גביע רוסי הפסד 1 : 0
21/10/2018 דינמו מוסקבה נגד זניט סט. פטרסבורג רוסית ראשונה נצחון 1 : 0

אורנבורג נגד דינמו מוסקבה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
02/09/2018 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד אורנבורג דינמו מוסקבה 2 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס