צרפת

כדורגל - צרפת - צרפתית שניה

145. הסתיים שאטורו - פ.צ. פאריס S,D 2.85 2.35 2.10 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  פ.צ. פאריס במשחק חוץ יחסית לא קל מול שאטורו , על פי מדד המומנטום הכללי פ.צ. פאריס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. פאריס במשחק חוץ שווה כוחות מול שאטורו , למרות ששאטורו מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של פ.צ. פאריס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. פאריס במשחק חוץ יחסית לא קל מול שאטורו , על פי מדד העוצמה ראש בראש פ.צ. פאריס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. פאריס במשחק חוץ שווה כוחות מול שאטורו , למרות ששאטורו מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של פ.צ. פאריס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. פאריס במשחק חוץ שווה כוחות מול שאטורו , למרות ששאטורו מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של פ.צ. פאריס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. פאריס במשחק חוץ שווה כוחות מול שאטורו , למרות ששאטורו מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של פ.צ. פאריס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאטורו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. פ.צ. פאריס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. פאריס במשחק חוץ שווה כוחות מול שאטורו , למרות ששאטורו מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של פ.צ. פאריס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.85 2.35 2.10
25% 35% 40%
(5 ממליצים) (7 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שישי, תאריך 15 מרץ 2019. משחק בין שאטורו לפ.צ. פאריס במסגרת הצרפתית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
שאטורו המארחת ממוקמת במקום ה-15 עם 32 נקודות ויחס שערים שלילי של -7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.93 וסופגת 1.18 שערים) כאשר מנגד פ.צ. פאריס האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 47 נקודות ויחס שערים חיובי של 9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.89 וסופגת 0.57 שערים).
במשחקים האחרונים שאטורו ניצחה פעם אחת (נגד נאנסי), הפסידה פעמיים (נגד טרואה, אורליאן) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ברסט, בזייר) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פ.צ. פאריס ניצחה פעמיים (נגד לאנס, טרואה), הפסידה פעם אחת (נגד מץ) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ניור, אתלטיק אז'קסיו).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה שאטורו ניצחה פעם אחת ומנגד פ.צ. פאריס ניצחה פעם אחת ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.66 -0.33
סיכום כללי שאטורו (10), פ.צ. פאריס (10) -3 -0.40
סיכום בית חוץ שאטורו (5), פ.צ. פאריס (5) 0 -0.80
ראש בראש כללי שאטורו (5) נגד פ.צ. פאריס (5) -2 -0.80
ראש בראש בית חוץ שאטורו (2) נגד פ.צ. פאריס (2) -2 -2.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב שאטורו פ.צ. פאריס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 0.33
סיכום כללי שאטורו (10), פ.צ. פאריס (10) -2 1
סיכום בית חוץ שאטורו (5), פ.צ. פאריס (5) -1 -1
ראש בראש כללי שאטורו (5) נגד פ.צ. פאריס (5) -1 1
ראש בראש בית חוץ שאטורו (2) נגד פ.צ. פאריס (2) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
26 13 13 מספר משחקים 12 13 25
7 4 3 נצחונות 6 5 11
10 5 5 תיקו 5 5 10
9 4 5 הפסדים 1 3 4
24 11 13 שערים שהבקיעו 13 10 23
30 14 16 שערים שספגו 4 10 14
10 6 4 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 8 7 15
7 4 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 4 5 9
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.9 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.1 0.8 0.9
1.2 1.1 1.2 ממוצע ספיגות למשחק 0.3 0.8 0.6
0.4 0.5 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.7 0.5 0.6
0.3 0.3 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.4 0.4
52" 60" 45" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 38" 46" 42"
35" 38" 33" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 58" 32" 43"
התפלגות זמני הבקעה
8.3%
0-15
13.0%
4.2%
15-30
13.0%
20.8%
30-45
13.0%
20.8%
45-60
21.7%
25.0%
60-75
4.3%
20.8%
75-90
34.8%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי שאטורו (10), פ.צ. פאריס (10) 1.90 0.5
סיכום בית חוץ שאטורו (5), פ.צ. פאריס (5) 2.20 3
ראש בראש כללי שאטורו (5) נגד פ.צ. פאריס (5) 1.20 0
ראש בראש בית חוץ שאטורו (2) נגד פ.צ. פאריס (2) 2.50 0
תאריך שעה 1 X 2
13/03/201912:452.552.352.35
13/03/201912:552.552.302.35
14/03/201914:402.602.302.30
14/03/201917:352.652.302.30
15/03/201908:202.802.352.15
15/03/201908:252.802.402.10
15/03/201908:302.752.402.15
15/03/201915:402.802.402.10
15/03/201919:302.852.352.10

צרפתית שניה 16/03/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מץ28177418 - 442658
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
2ברסט28159429 - 481954
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
3לוריין28147726 - 361049
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4לאנס28146822 - 391748
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
5פ.צ. פאריס281211516 - 25947
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
6טרואה28136924 - 351145
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
7אורליאן281251138 - 36-241
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
8קלרמונט281010823 - 31840
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
9גרנובל28109931 - 33239
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
10לה האבר28912730 - 32239
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
11ניור28910928 - 27-137
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
12ואלנסיין28971244 - 41-334
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
13אתלטיק אז'קסיו288101033 - 25-834
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
14אוקזר28961326 - 29333
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
15שאטורו287111033 - 26-732
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
16אז'קסיו28791243 - 24-1930
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
17נאנסי28851536 - 26-1029
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
18סושו28751636 - 18-1826
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
19בזייר28581534 - 17-1723
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
20רד סטאר 9328571641 - 19-2222
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת

שאטורו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
08/03/2019 טרואה נגד שאטורו הפסד 1 : 0
01/03/2019 שאטורו נגד ברסט תיקו 2 : 2
22/02/2019 בזייר נגד שאטורו תיקו 1 : 1
15/02/2019 שאטורו נגד אורליאן הפסד 1 : 2
08/02/2019 נאנסי נגד שאטורו ניצחון 0 : 1
01/02/2019 שאטורו נגד גרנובל תיקו 2 : 2
25/01/2019 רד סטאר 93 נגד שאטורו ניצחון 1 : 3
18/01/2019 שאטורו נגד ואלנסיין תיקו 1 : 1
11/01/2019 לוריין נגד שאטורו הפסד 2 : 1
21/12/2018 שאטורו נגד אז'קסיו הפסד 0 : 1

פ.צ. פאריס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
08/03/2019 פ.צ. פאריס נגד ניור צרפתית שניה תיקו 0 : 0
03/03/2019 פ.צ. פאריס נגד לאנס צרפתית שניה נצחון 2 : 0
22/02/2019 מץ נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה הפסד 2 : 0
15/02/2019 פ.צ. פאריס נגד אתלטיק אז'קסיו צרפתית שניה תיקו 1 : 1
08/02/2019 טרואה נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה ניצחון 0 : 1
01/02/2019 פ.צ. פאריס נגד אורליאן צרפתית שניה תיקו 0 : 0
28/01/2019 בזייר נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה ניצחון 0 : 1
21/01/2019 פ.צ. פאריס נגד ברסט צרפתית שניה הפסד 0 : 1
11/01/2019 נאנסי נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה ניצחון 1 : 2
14/12/2018 גרנובל נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה ניצחון 0 : 1

שאטורו נגד פ.צ. פאריס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
19/10/2018 צרפתית שניה פ.צ. פאריס נגד שאטורו תיקו 0 : 0
24/04/2018 צרפתית שניה פ.צ. פאריס נגד שאטורו תיקו 0 : 0
28/11/2017 צרפתית שניה שאטורו נגד פ.צ. פאריס תיקו 0 : 0
17/03/2017 צרפתית שלישית שאטורו נגד פ.צ. פאריס פ.צ. פאריס 0 : 5
30/09/2016 צרפתית שלישית פ.צ. פאריס נגד שאטורו שאטורו 0 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס