איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית בית ב'

184. הסתיים רימיני 1912 - פראלפיסלו S,D 2.75 2.30 2.20 1 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  פראלפיסלו במשחק חוץ יחסית לא קל מול רימיני 1912 , על פי מדד המומנטום הכללי פראלפיסלו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פראלפיסלו במשחק חוץ שווה כוחות מול רימיני 1912 , למרות שרימיני 1912 מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של פראלפיסלו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פראלפיסלו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מרימיני 1912 , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פראלפיסלו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מרימיני 1912 , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פראלפיסלו במשחק חוץ יחסית לא קל מול רימיני 1912 , על פי מדד העוצמה ראש בראש פראלפיסלו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פראלפיסלו במשחק חוץ יחסית לא קל מול רימיני 1912 , על פי מדד העוצמה ראש בראש פראלפיסלו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פראלפיסלו במשחק חוץ יחסית לא קל מול רימיני 1912 , על פי מדד העוצמה ראש בראש פראלפיסלו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רימיני 1912 מארחת את פראלפיסלו במסגרת איטלקית שלישית בית ב. פראלפיסלו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פראלפיסלו במשחק חוץ יחסית לא קל מול רימיני 1912 , על פי מדד העוצמה ראש בראש פראלפיסלו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.75 2.30 2.20
35% 27% 38%
(9 ממליצים) (7 ממליצים) (10 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 12 פברואר 2019. משחק בין רימיני 1912 לפראלפיסלו במסגרת האיטלקית שלישית בית ב'.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים רימיני 1912 ניצחה פעם אחת (נגד פורדנון), הפסידה פעמיים (נגד טראמו, טריאסטינה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ג'יאנה ארמיניו, ויצ'נזה) כאשר מנגד פראלפיסלו נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 4 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד אלבינולפה,טראמו,ויצ'נזה,טרנאנה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פראלפיסלו ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -1.00
סיכום כללי רימיני 1912 (10), פראלפיסלו (10) -5 -0.20
סיכום בית חוץ רימיני 1912 (5), פראלפיסלו (5) -1 0.60
ראש בראש כללי רימיני 1912 (1) נגד פראלפיסלו (1) -2 -2.00
ראש בראש בית חוץ רימיני 1912 (-) נגד פראלפיסלו (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב רימיני 1912 פראלפיסלו
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 3.00
סיכום כללי רימיני 1912 (10), פראלפיסלו (10) -1 4
סיכום בית חוץ רימיני 1912 (5), פראלפיסלו (5) 1 2
ראש בראש כללי רימיני 1912 (1) נגד פראלפיסלו (1) -1 1
ראש בראש בית חוץ רימיני 1912 (-) נגד פראלפיסלו (-) 0 0
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
20 11 9 מספר משחקים 11 12 23
5 0 5 נצחונות 5 4 9
7 3 4 תיקו 4 3 7
8 8 0 הפסדים 2 5 7
17 4 13 שערים שהבקיעו 12 14 26
26 19 7 שערים שספגו 9 16 25
5 1 4 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 1 6
10 8 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 5 5 10
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.4 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.1 1.2 1.1
1.3 1.7 0.8 ממוצע ספיגות למשחק 0.8 1.3 1.1
0.3 0.1 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.1 0.3
0.5 0.7 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.4 0.4
59" 61" 58" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 54" 42" 48"
38" 35" 44" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 47" 44" 45"
התפלגות זמני הבקעה
11.8%
0-15
7.7%
0.0%
15-30
3.8%
17.6%
30-45
19.2%
11.8%
45-60
34.6%
17.6%
60-75
11.5%
41.2%
75-90
23.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי רימיני 1912 (10), פראלפיסלו (10) 1.80 1
סיכום בית חוץ רימיני 1912 (5), פראלפיסלו (5) 2.10 1.5
ראש בראש כללי רימיני 1912 (1) נגד פראלפיסלו (1) 2.00 2
ראש בראש בית חוץ רימיני 1912 (-) נגד פראלפיסלו (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
11/02/201915:052.452.452.30
11/02/201916:402.602.452.20
11/02/201916:502.702.452.10
11/02/201917:402.652.452.15
11/02/201921:502.752.452.10
12/02/201900:302.802.452.05
12/02/201906:202.852.452.05
12/02/201906:452.702.452.10
12/02/201907:252.652.452.15
12/02/201918:102.752.352.15
12/02/201918:152.802.352.15
12/02/201918:302.752.352.20
12/02/201921:352.752.302.20

איטלקית שלישית בית ב' 12/02/2019 08:17

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פרו ורצ'לי22137213 - 281546
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2קאררסה25134834 - 521843
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
3פיאצ'נזה24127523 - 351243
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
4וירטוס אנטלה19133314 - 342042
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
5ארצו251012321 - 311042
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
6רובור סיינה231010326 - 371140
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
7אורורה פרו מטריה25107828 - 29137
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
8פיזה2499625 - 28336
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
9צ'יטה די פונטדרה25811626 - 27135
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
10נובארה24713420 - 301034
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
11יובנטוס עד 2325841330 - 27-328
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
12גוזאנו24511828 - 26-226
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
13קואנו2388723 - 17-625
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
14אלסנדריה23313729 - 19-1022
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
15אלביסולה 201025561437 - 23-1421
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
16לוקזה23513530 - 33320
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
17פיסטויזה22551230 - 23-720
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
18אולבייה23481136 - 24-1220
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
19ארזאצ'נה25502044 - 15-2914
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
20פיאצ'נזה19511339 - 18-218
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פורדנון25148322 - 371550
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2טריאסטינה25128523 - 371443
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
3אימולזה251011421 - 331241
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4פראלפיסלו25117726 - 29340
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5פ.צ. סודטירול25911520 - 29938
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
6ראבנה25108725 - 27238
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
7מונזה2599724 - 24036
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
8פרמנה25106920 - 16-436
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
9ויצ'נזה25811626 - 30435
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
10פזארו 18982589819 - 23433
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
11טרנאנה2388725 - 32732
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
12סמבנדטס24711622 - 23132
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
13ג'וביו25611823 - 23029
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
14רנאטה25691022 - 17-527
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
15טראמו25691029 - 22-727
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
16רימיני 19122469928 - 19-927
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
17פאנו קאלציו25591123 - 13-1024
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
18ג'יאנה ארמיניו25412933 - 22-1124
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
19וירטוס ורונה25631639 - 23-1621
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
20אלבינולפה252131025 - 16-919
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1יובה סטאביה2317609 - 483956
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2טראפני24147318 - 392148
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3קטאנזרו23145419 - 432447
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4קטאניה23145414 - 362247
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
5רג'ינה24115828 - 34636
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
6ויבונזה2498719 - 26735
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
7קזרטאנה2498725 - 30535
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
8מונופולי2399522 - 27534
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
9רנדה241031130 - 29-132
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
10Potenza Calcio23710626 - 27131
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
11פרנקווילה21831026 - 21-527
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
12קבאסה 19192269728 - 23-527
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
13ויטרבזה1874721 - 20-125
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
14סיקולה ליאונזיו24671126 - 18-825
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
15סירקוזה23551332 - 20-1219
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
16רייטי23631435 - 22-1319
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
17Bisceglie24471329 - 12-1719
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
18פגנזה23161656 - 24-329
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
19מאטרה23441552 - 16-36-17
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
* לקבוצת Juve Stabia הופחתו 1 נק',* לקבוצת Trapani הופחתו 1 נק',* לקבוצת Reggina הופחתו 2 נק',* לקבוצת Monopoli הופחתו 2 נק',* לקבוצת Rende הופחתו 1 נק',* לקבוצת Siracusa הופחתו 1 נק',* לקבוצת FC Rieti הופחתו 2 נק',* לקבוצת Matera הופחתו 33 נק'

רימיני 1912

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/02/2019 טראמו נגד רימיני 1912 הפסד 1 : 0
02/02/2019 רימיני 1912 נגד ג'יאנה ארמיניו תיקו 0 : 0
26/01/2019 פורדנון נגד רימיני 1912 ניצחון 1 : 2
22/01/2019 רימיני 1912 נגד ויצ'נזה תיקו 0 : 0
19/01/2019 טריאסטינה נגד רימיני 1912 הפסד 2 : 0
26/12/2018 רנאטה נגד רימיני 1912 הפסד 1 : 0
22/12/2018 רימיני 1912 נגד פזארו 1898 תיקו 1 : 1
15/12/2018 סמבנדטס נגד רימיני 1912 הפסד 1 : 0
11/12/2018 רימיני 1912 נגד מונזה נצחון 1 : 0
08/12/2018 רימיני 1912 נגד אלבינולפה נצחון 3 : 2

פראלפיסלו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/02/2019 פראלפיסלו נגד אלבינולפה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה נצחון 1 : 0
02/02/2019 טראמו נגד פראלפיסלו איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה ניצחון 1 : 2
26/01/2019 ויצ'נזה נגד פראלפיסלו איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה ניצחון 1 : 2
22/01/2019 פראלפיסלו נגד טרנאנה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה נצחון 3 : 2
19/01/2019 פרמנה נגד פראלפיסלו איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 1 : 0
29/12/2018 פראלפיסלו נגד מונזה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה תיקו 0 : 0
26/12/2018 פורדנון נגד פראלפיסלו איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה תיקו 2 : 2
22/12/2018 פראלפיסלו נגד רנאטה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה תיקו 0 : 0
15/12/2018 טריאסטינה נגד פראלפיסלו איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 2 : 0
11/12/2018 פראלפיסלו נגד אימולזה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 0 : 1

רימיני 1912 נגד פראלפיסלו

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
17/10/2018 איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה פראלפיסלו נגד רימיני 1912 פראלפיסלו 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

185. הסתיים רימיני 1912 (1+) - פראלפיסלו 1.35 3.25 4.80 1 - 3 מידע נוסף
186. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) רימיני 1912 - פראלפיסלו 2.30 1.20 4 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס