איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית בית ב'

105. הסתיים אלבינולפה - טרנאנה S,D 2.40 2.35 2.45 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרנאנה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מאלבינולפה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרנאנה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אלבינולפה , על פי מדד המומנטום ראש בראש טרנאנה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרנאנה במשחק חוץ שווה כוחות מול אלבינולפה , למרות שאלבינולפה מארחת את המשחק , מדד המומנטום ראש בראש של טרנאנה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה במשחק שווה כוחות מול טרנאנה , אך מכיוון שאלבינולפה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללית שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. אלבינולפה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרנאנה במשחק חוץ שווה כוחות מול אלבינולפה , למרות שאלבינולפה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של טרנאנה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרנאנה במשחק חוץ שווה כוחות מול אלבינולפה , למרות שאלבינולפה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של טרנאנה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלבינולפה מארחת את טרנאנה במסגרת איטלקית שלישית בית ב. טרנאנה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-15%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-15%
  מכיוון שאלבינולפה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-15% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת

1 X 2
2.40 2.35 2.45
33% 26% 41%
(9 ממליצים) (7 ממליצים) (11 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 12 פברואר 2019. משחק בין אלבינולפה לטרנאנה במסגרת האיטלקית שלישית בית ב'.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אלבינולפה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד פראלפיסלו,פ.צ. סודטירול) כאשר מנגד טרנאנה עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד וירטוס ורונה,רנאטה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אלבינולפה ניצחה פעמיים ומנגד טרנאנה ניצחה 4 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0 -0.33
סיכום כללי אלבינולפה (10), טרנאנה (10) -2 0.20
סיכום בית חוץ אלבינולפה (5), טרנאנה (5) 1 0.40
ראש בראש כללי אלבינולפה (7) נגד טרנאנה (7) -2 -0.14
ראש בראש בית חוץ אלבינולפה (3) נגד טרנאנה (3) 4 0.67

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אלבינולפה טרנאנה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 -2.00
סיכום כללי אלבינולפה (10), טרנאנה (10) -3 -1
סיכום בית חוץ אלבינולפה (5), טרנאנה (5) -2 -3
ראש בראש כללי אלבינולפה (7) נגד טרנאנה (7) -1 1
ראש בראש בית חוץ אלבינולפה (3) נגד טרנאנה (3) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
23 12 11 מספר משחקים 11 10 21
2 0 2 נצחונות 5 3 8
13 9 4 תיקו 3 3 6
8 3 5 הפסדים 3 4 7
14 7 7 שערים שהבקיעו 16 13 29
20 10 10 שערים שספגו 11 11 22
9 5 4 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 4 8
12 7 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 4 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.6 0.6 0.6 ממוצע שערים למשחק 1.5 1.3 1.4
0.9 0.8 0.9 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.1 1.1
0.4 0.4 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.4 0.4
0.5 0.6 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.4 0.3
54" 45" 62" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 43" 44" 44"
34" 41" 28" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 40" 25" 33"
התפלגות זמני הבקעה
14.3%
0-15
3.4%
7.1%
15-30
24.1%
14.3%
30-45
17.2%
14.3%
45-60
17.2%
21.4%
60-75
10.3%
28.6%
75-90
27.6%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אלבינולפה (10), טרנאנה (10) 2.60 2.5
סיכום בית חוץ אלבינולפה (5), טרנאנה (5) 2.80 4
ראש בראש כללי אלבינולפה (7) נגד טרנאנה (7) 1.57 1
ראש בראש בית חוץ אלבינולפה (3) נגד טרנאנה (3) 2.67 1
תאריך שעה 1 X 2
11/02/201915:052.802.502.05
11/02/201916:402.752.502.05
12/02/201906:302.702.502.10
12/02/201908:452.652.452.15
12/02/201909:102.602.452.20
12/02/201914:052.552.452.25
12/02/201915:502.502.452.25
12/02/201915:552.402.402.40
12/02/201916:052.452.352.40
12/02/201918:002.352.352.50
12/02/201918:352.302.352.55
12/02/201919:352.402.352.45

איטלקית שלישית בית ב' 12/02/2019 08:17

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פרו ורצ'לי22137213 - 281546
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2קאררסה25134834 - 521843
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
3פיאצ'נזה24127523 - 351243
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
4וירטוס אנטלה19133314 - 342042
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
5ארצו251012321 - 311042
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
6רובור סיינה231010326 - 371140
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
7אורורה פרו מטריה25107828 - 29137
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
8פיזה2499625 - 28336
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
9צ'יטה די פונטדרה25811626 - 27135
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
10נובארה24713420 - 301034
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
11יובנטוס עד 2325841330 - 27-328
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
12גוזאנו24511828 - 26-226
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
13קואנו2388723 - 17-625
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
14אלסנדריה23313729 - 19-1022
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
15אלביסולה 201025561437 - 23-1421
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
16לוקזה23513530 - 33320
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
17פיסטויזה22551230 - 23-720
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
18אולבייה23481136 - 24-1220
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
19ארזאצ'נה25502044 - 15-2914
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
20פיאצ'נזה19511339 - 18-218
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פורדנון25148322 - 371550
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2טריאסטינה25128523 - 371443
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
3אימולזה251011421 - 331241
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4פראלפיסלו25117726 - 29340
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5פ.צ. סודטירול25911520 - 29938
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
6ראבנה25108725 - 27238
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
7מונזה2599724 - 24036
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
8פרמנה25106920 - 16-436
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
9ויצ'נזה25811626 - 30435
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
10פזארו 18982589819 - 23433
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
11טרנאנה2388725 - 32732
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
12סמבנדטס24711622 - 23132
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
13ג'וביו25611823 - 23029
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
14רנאטה25691022 - 17-527
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
15טראמו25691029 - 22-727
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
16רימיני 19122469928 - 19-927
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
17פאנו קאלציו25591123 - 13-1024
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
18ג'יאנה ארמיניו25412933 - 22-1124
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
19וירטוס ורונה25631639 - 23-1621
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
20אלבינולפה252131025 - 16-919
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1יובה סטאביה2317609 - 483956
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2טראפני24147318 - 392148
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3קטאנזרו23145419 - 432447
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4קטאניה23145414 - 362247
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
5רג'ינה24115828 - 34636
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
6ויבונזה2498719 - 26735
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
7קזרטאנה2498725 - 30535
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
8מונופולי2399522 - 27534
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
9רנדה241031130 - 29-132
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
10Potenza Calcio23710626 - 27131
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
11פרנקווילה21831026 - 21-527
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
12קבאסה 19192269728 - 23-527
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
13ויטרבזה1874721 - 20-125
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
14סיקולה ליאונזיו24671126 - 18-825
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
15סירקוזה23551332 - 20-1219
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
16רייטי23631435 - 22-1319
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
17Bisceglie24471329 - 12-1719
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
18פגנזה23161656 - 24-329
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
19מאטרה23441552 - 16-36-17
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
* לקבוצת Juve Stabia הופחתו 1 נק',* לקבוצת Trapani הופחתו 1 נק',* לקבוצת Reggina הופחתו 2 נק',* לקבוצת Monopoli הופחתו 2 נק',* לקבוצת Rende הופחתו 1 נק',* לקבוצת Siracusa הופחתו 1 נק',* לקבוצת FC Rieti הופחתו 2 נק',* לקבוצת Matera הופחתו 33 נק'

אלבינולפה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/02/2019 פראלפיסלו נגד אלבינולפה הפסד 1 : 0
02/02/2019 אלבינולפה נגד פ.צ. סודטירול הפסד 2 : 4
26/01/2019 טריאסטינה נגד אלבינולפה תיקו 1 : 1
22/01/2019 אלבינולפה נגד ג'וביו הפסד 1 : 2
19/01/2019 פורדנון נגד אלבינולפה הפסד 1 : 0
29/12/2018 אלבינולפה נגד אימולזה תיקו 1 : 1
26/12/2018 ויצ'נזה נגד אלבינולפה תיקו 1 : 1
22/12/2018 אלבינולפה נגד וירטוס ורונה נצחון 1 : 0
15/12/2018 מונזה נגד אלבינולפה תיקו 1 : 1
12/12/2018 אלבינולפה נגד סמבנדטס תיקו 0 : 0

טרנאנה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/02/2019 טרנאנה נגד וירטוס ורונה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה תיקו 2 : 2
02/02/2019 רנאטה נגד טרנאנה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה תיקו 1 : 1
26/01/2019 טרנאנה נגד פזארו 1898 איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 0 : 2
22/01/2019 פראלפיסלו נגד טרנאנה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 3 : 2
19/01/2019 טרנאנה נגד פאנו קאלציו איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 0 : 1
27/12/2018 טרנאנה נגד טראמו איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה נצחון 2 : 1
22/12/2018 ראבנה נגד טרנאנה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 3 : 2
16/12/2018 טרנאנה נגד ג'יאנה ארמיניו איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה תיקו 3 : 3
12/12/2018 פ.צ. סודטירול נגד טרנאנה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 2 : 1
26/11/2018 פורדנון נגד טרנאנה איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה הפסד 1 : 0

אלבינולפה נגד טרנאנה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
17/10/2018 איטלקית שלישית בית א' - פלייאוף ירידה טרנאנה נגד אלבינולפה טרנאנה 1 : 0
12/01/2006 איטלקית שניה אלבינולפה נגד טרנאנה אלבינולפה 1 : 0
03/09/2005 איטלקית שניה טרנאנה נגד אלבינולפה טרנאנה 1 : 0
13/05/2005 איטלקית שניה אלבינולפה נגד טרנאנה אלבינולפה 3 : 1
11/12/2004 איטלקית שניה טרנאנה נגד אלבינולפה טרנאנה 1 : 0
07/02/2004 איטלקית שניה טרנאנה נגד אלבינולפה תיקו 0 : 0
10/09/2003 איטלקית שניה אלבינולפה נגד טרנאנה טרנאנה 1 : 2
22 Coser
4 Gavazzi
6 Gusu
13 Mondonico
31 Riva
24 Ruffini
8 Agnello
10 Gelli
17 Giorgione
15 Nichetti
16 Romizi
5 Sbaffo
32 Cori
11 Kouko
23 Sibilli
1Alessandro Plizzari
5Andrea Signorini
15Michele Rigione
19Luca Zanon
2Roberto Vitiello
10Mattia Finotto
21Francesco Signori
16Luca Tremolada
7Giuseppe Statella
25 Defendi
20Mirko Carretta

3-6-5

4-4-2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

106. הסתיים אלבינולפה - טרנאנה (1+) 5.00 3.40 1.30 2 - 1 מידע נוסף
107. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אלבינולפה - טרנאנה 2.10 1.30 3 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס