מצרים

כדורגל - מצרים - מצרית ראשונה

56. הסתיים וואדי דגלה - אל אנטאג אל ארבייה S,D 2.25 2.50 2.45 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  אל אנטאג אל ארבייה במשחק חוץ יחסית לא קל מול וואדי דגלה , על פי מדד המומנטום הכללי אל אנטאג אל ארבייה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. וואדי דגלה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. וואדי דגלה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. וואדי דגלה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנטאג אל ארבייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מוואדי דגלה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה במשחק שווה כוחות מול אל אנטאג אל ארבייה , אך מכיוון שוואדי דגלה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. וואדי דגלה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. וואדי דגלה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנטאג אל ארבייה במשחק חוץ יחסית לא קל מול וואדי דגלה , על פי מדד העוצמה כללית אל אנטאג אל ארבייה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מוואדי דגלה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מאל אנטאג אל ארבייה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. וואדי דגלה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. וואדי דגלה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וואדי דגלה מארחת את אל אנטאג אל ארבייה במסגרת מצרית ראשונה. אל אנטאג אל ארבייה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.25 2.50 2.45
31% 38% 31%
(9 ממליצים) (11 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 11 דצמבר 2018. משחק בין וואדי דגלה לאל אנטאג אל ארבייה במסגרת המצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
וואדי דגלה המארחת ממוקמת במקום ה-14 עם 16 נקודות ויחס שערים שלילי של -8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.13 וסופגת 1.63 שערים) כאשר מנגד אל אנטאג אל ארבייה האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 23 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 0.94 שערים).
במשחקים האחרונים וואדי דגלה ניצחה פעם אחת (נגד איסמעילי), הפסידה פעמיים (נגד הרס אל חודו, זמאלק) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אל אסיוטי, אל מסרי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אל אנטאג אל ארבייה ניצחה פעם אחת (נגד איסמעילי), הפסידה פעמיים (נגד זמאלק, אל מוקאולון) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אל מסרי, סמוחה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה וואדי דגלה ניצחה 3 פעמים ומנגד אל אנטאג אל ארבייה ניצחה פעמיים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 -1.00
סיכום כללי וואדי דגלה (10), אל אנטאג אל ארבייה (10) -2 -0.20
סיכום בית חוץ וואדי דגלה (5), אל אנטאג אל ארבייה (5) -2 -0.60
ראש בראש כללי וואדי דגלה (9) נגד אל אנטאג אל ארבייה (9) 2 0.22
ראש בראש בית חוץ וואדי דגלה (4) נגד אל אנטאג אל ארבייה (4) 2 -0.25

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב וואדי דגלה אל אנטאג אל ארבייה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 0.00
סיכום כללי וואדי דגלה (10), אל אנטאג אל ארבייה (10) -1 1
סיכום בית חוץ וואדי דגלה (5), אל אנטאג אל ארבייה (5) -1 1
ראש בראש כללי וואדי דגלה (9) נגד אל אנטאג אל ארבייה (9) 1 -1
ראש בראש בית חוץ וואדי דגלה (4) נגד אל אנטאג אל ארבייה (4) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
16 8 8 מספר משחקים 7 9 16
4 4 0 נצחונות 2 3 5
4 2 2 תיקו 4 4 8
8 2 6 הפסדים 1 2 3
18 11 7 שערים שהבקיעו 9 7 16
26 10 16 שערים שספגו 8 7 15
2 2 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 4 6
3 1 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 3 5
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 1.4 0.9 ממוצע שערים למשחק 1.3 0.8 1.0
1.6 1.3 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.1 0.8 0.9
0.1 0.3 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.4 0.4
0.2 0.1 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.3 0.3
48" 36" 62" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 54" 45" 49"
33" 31" 34" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 35" 50" 43"
התפלגות זמני הבקעה
16.7%
0-15
12.5%
11.1%
15-30
6.2%
5.6%
30-45
31.2%
16.7%
45-60
0.0%
11.1%
60-75
12.5%
38.9%
75-90
37.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי וואדי דגלה (10), אל אנטאג אל ארבייה (10) 2.70 2.5
סיכום בית חוץ וואדי דגלה (5), אל אנטאג אל ארבייה (5) 2.30 2.5
ראש בראש כללי וואדי דגלה (9) נגד אל אנטאג אל ארבייה (9) 3.11 3
ראש בראש בית חוץ וואדי דגלה (4) נגד אל אנטאג אל ארבייה (4) 2.75 3
תאריך שעה 1 X 2
10/12/201811:402.352.652.25
11/12/201810:302.352.652.20
11/12/201812:402.402.552.25
11/12/201812:552.552.502.20
11/12/201813:052.452.502.25
11/12/201813:152.452.452.30
11/12/201813:402.502.452.25
11/12/201816:352.402.452.35
11/12/201816:402.252.502.45

מצרית ראשונה 11/12/2018 08:17

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1זמאלק14112110 - 312135
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אל אסיוטי1485112 - 241229
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3מיסר אלמקאסה1582513 - 18526
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4אל מוקאולון1572615 - 21623
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5אל אנטאג אל ארבייה1658315 - 16123
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
6אל אהלי106227 - 14720
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
7סמוחה1448214 - 17320
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
8אל איתיחד1647527 - 18-919
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
9טאלה אל ג'איש1646621 - 22118
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
10הרס אל חודו1746721 - 17-418
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
11אל דקליה1545620 - 18-217
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
12אל מסרי1438318 - 16-217
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
13גונה1637625 - 16-916
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
14וואדי דגלה1644826 - 18-816
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
15נוגום אל מוסטקבל1544718 - 12-616
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
16פטרוג'ט קהיר1729622 - 17-515
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
17אנפי1535725 - 20-514
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
18איסמעילי1334617 - 11-613
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ

וואדי דגלה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/11/2018 הרס אל חודו נגד וואדי דגלה הפסד 4 : 1
21/11/2018 וואדי דגלה נגד אל אסיוטי תיקו 1 : 1
11/11/2018 וואדי דגלה נגד אל מסרי תיקו 1 : 1
07/11/2018 איסמעילי נגד וואדי דגלה ניצחון 1 : 3
01/11/2018 וואדי דגלה נגד זמאלק הפסד 2 : 4
18/10/2018 אל מוקאולון נגד וואדי דגלה ניצחון 0 : 1
07/10/2018 וואדי דגלה נגד סמוחה הפסד 0 : 1
03/10/2018 טאלה אל ג'איש נגד וואדי דגלה ניצחון 1 : 2
28/09/2018 אל איתיחד נגד וואדי דגלה תיקו 2 : 2
24/09/2018 וואדי דגלה נגד אנפי הפסד 1 : 2

אל אנטאג אל ארבייה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
25/11/2018 אל אנטאג אל ארבייה נגד אל מסרי מצרית ראשונה תיקו 0 : 0
21/11/2018 איסמעילי נגד אל אנטאג אל ארבייה מצרית ראשונה ניצחון 1 : 2
10/11/2018 אל אנטאג אל ארבייה נגד זמאלק מצרית ראשונה הפסד 1 : 2
06/11/2018 אל מוקאולון נגד אל אנטאג אל ארבייה מצרית ראשונה הפסד 2 : 0
02/11/2018 אל אנטאג אל ארבייה נגד סמוחה מצרית ראשונה תיקו 2 : 2
18/10/2018 טאלה אל ג'איש נגד אל אנטאג אל ארבייה מצרית ראשונה תיקו 0 : 0
05/10/2018 אל אנטאג אל ארבייה נגד אנפי מצרית ראשונה תיקו 2 : 2
30/09/2018 נוגום אל מוסטקבל נגד אל אנטאג אל ארבייה מצרית ראשונה ניצחון 0 : 1
21/09/2018 מיסר אלמקאסה נגד אל אנטאג אל ארבייה מצרית ראשונה הפסד 2 : 1
12/09/2018 אל אנטאג אל ארבייה נגד פטרוג'ט קהיר מצרית ראשונה נצחון 2 : 1

וואדי דגלה נגד אל אנטאג אל ארבייה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
21/04/2018 מצרית ראשונה וואדי דגלה נגד אל אנטאג אל ארבייה וואדי דגלה 2 : 1
30/12/2017 מצרית ראשונה אל אנטאג אל ארבייה נגד וואדי דגלה אל אנטאג אל ארבייה 2 : 0
18/03/2017 מצרית ראשונה אל אנטאג אל ארבייה נגד וואדי דגלה וואדי דגלה 1 : 5
13/10/2016 מצרית ראשונה וואדי דגלה נגד אל אנטאג אל ארבייה תיקו 2 : 2
24/05/2016 מצרית ראשונה אל אנטאג אל ארבייה נגד וואדי דגלה תיקו 1 : 1
11/01/2016 מצרית ראשונה וואדי דגלה נגד אל אנטאג אל ארבייה אל אנטאג אל ארבייה 1 : 3
20/01/2012 מצרית ראשונה אל אנטאג אל ארבייה נגד וואדי דגלה וואדי דגלה 2 : 3
08/06/2011 מצרית ראשונה וואדי דגלה נגד אל אנטאג אל ארבייה תיקו 0 : 0
25/10/2010 מצרית ראשונה אל אנטאג אל ארבייה נגד וואדי דגלה תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

57. הסתיים וואדי דגלה - אל אנטאג אל ארבייה (1+) 4.65 3.20 1.35 1 - 2 מידע נוסף
58. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) וואדי דגלה - אל אנטאג אל ארבייה 2.10 1.35 3 מידע נוסף
59. הסתיים מחצית ראשונה וואדי דגלה - אל אנטאג אל ארבייה 2.90 1.70 3.10 0 - 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס