ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

333. הסתיים שיקגו בולס (2+) - סקרמנטו קינגס S,D 1.80 9.00 1.80 89 - 108 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששיקגו בולס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששיקגו בולס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששיקגו בולס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששיקגו בולס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסקרמנטו קינגס האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לשיקגו בולס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסקרמנטו קינגס האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לשיקגו בולס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסקרמנטו קינגס האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לשיקגו בולס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסקרמנטו קינגס האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לשיקגו בולס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת שיקגו בולס , כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת סקרמנטו קינגס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת שיקגו בולס , כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת סקרמנטו קינגס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסקרמנטו קינגס האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לשיקגו בולס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסקרמנטו קינגס האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לשיקגו בולס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שלישי, תאריך 11 דצמבר 2018. משחק בין שיקגו בולס לסקרמנטו קינגס במסגרת הסל - ארה"ב.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
שיקגו בולס המארחת ממוקמת במקום ה-5 עם 61.50% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 57 סלים (קולעת בממוצע למשחק 113.27 ומקבלת 111.08 סלים) כאשר מנגד סקרמנטו קינגס האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 64.00% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 77 סלים (קולעת בממוצע למשחק 115.64 ומקבלת 112.56 סלים).
במשחקים האחרונים שיקגו בולס ניצחה פעם אחת (נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר), הפסידה 4 פעמים (נגד בוסטון סלטיקס, אינדיאנה פייסרס, יוסטון רוקטס, דטרויט פיסטונס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים סקרמנטו קינגס ניצחה 3 פעמים (נגד קליבלנד קבלירס, פיניקס סאנס, אינדיאנה פייסרס), הפסידה פעמיים (נגד אינדיאנה פייסרס, לוס אנג'לס קליפרס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה שיקגו בולס ניצחה 9 פעמים ומנגד סקרמנטו קינגס ניצחה 6 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.66 -28.67
סיכום כללי שיקגו בולס (10), סקרמנטו קינגס (10) 0 -12.40
סיכום בית חוץ שיקגו בולס (5), סקרמנטו קינגס (5) 0 -17.60
ראש בראש כללי שיקגו בולס (15) נגד סקרמנטו קינגס (15) -4 -3.00
ראש בראש בית חוץ שיקגו בולס (8) נגד סקרמנטו קינגס (8) -2 3.38

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב שיקגו בולס סקרמנטו קינגס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 1.33
סיכום כללי שיקגו בולס (10), סקרמנטו קינגס (10) -1 -1
סיכום בית חוץ שיקגו בולס (5), סקרמנטו קינגס (5) -1 -1
ראש בראש כללי שיקגו בולס (15) נגד סקרמנטו קינגס (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ שיקגו בולס (8) נגד סקרמנטו קינגס (8) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי שיקגו בולס (10), סקרמנטו קינגס (10) 220.90 207
סיכום בית חוץ שיקגו בולס (5), סקרמנטו קינגס (5) 222.20 207
ראש בראש כללי שיקגו בולס (15) נגד סקרמנטו קינגס (15) 196.60 202
ראש בראש בית חוץ שיקגו בולס (8) נגד סקרמנטו קינגס (8) 194.13 213
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
10/12/201807:551.809.001.802.00
10/12/201816:501.809.001.803.00
10/12/201820:551.809.001.802.00

NBA 11/12/2018 02:14

 קבוצהמשחקיםנצחוןהפסדיחסהפרש%הצלחהמשחקים אחרונים
1אוקלהומה סיטי ת'אנדר241682505 - 266716267%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2גולדן סטייט ווריורס271892987 - 314315667%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
3דנבר נאגטס261792700 - 286416465%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4לוס אנג'לס קליפרס251692814 - 28917764%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
5לוס אנג'לס לייקרס2616102888 - 29455762%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
6ממפיס גריזליס2515102568 - 25882060%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
7פורטלנד טרייל בלייזרס2615112871 - 29215058%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
8דאלאס מאבריקס2413112624 - 26512754%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
9סקרמנטו קינגס2513122899 - 2863-3652%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
10ניו אורלינס פליקאנס2814143238 - 33046650%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
11מינסוטה טימברוולבס2613132850 - 2855550%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
12יוטה ג'אז2713142897 - 2890-748%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
13סאן אנטוניו ספרס2713143060 - 2978-8248%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
14יוסטון רוקטס2511142743 - 2707-3644%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
15פיניקס סאנס264222960 - 2657-30315%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1טורונטו ראפטורס282173019 - 323121275%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
2מילווקי באקס251782744 - 298424068%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
3פילדלפיה 76271893019 - 30735467%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4אינדיאנה פייסרס2616102638 - 275711962%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
5בוסטון סלטיקס2515102572 - 275718560%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
6דטרויט פיסטונס2413112641 - 2625-1654%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
7שארלוט הורנטס2613132882 - 29688650%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
8אורלנדו מג'יק2612142813 - 2747-6646%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
9מיאמי היט2511142712 - 2706-644%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
10וושינגטון וויזארדס2611153034 - 2912-12242%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
11ברוקלין נטס2810183098 - 3044-5436%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
12ניו יורק ניקס288203219 - 3034-18529%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
13קליבלנד קבלירס266202899 - 2690-20923%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
14אטלנטה הוקס266203073 - 2805-26823%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
15שיקגו בולס276213052 - 2762-29022%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
1טורונטו ראפטורס282173019 - 323121275%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
2פילדלפיה 76271893019 - 30735467%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
3בוסטון סלטיקס2515102572 - 275718560%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4ברוקלין נטס2810183098 - 3044-5436%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
5ניו יורק ניקס288203219 - 3034-18529%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
1שארלוט הורנטס2613132882 - 29688650%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
2אורלנדו מג'יק2612142813 - 2747-6646%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
3מיאמי היט2511142712 - 2706-644%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4וושינגטון וויזארדס2611153034 - 2912-12242%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5אטלנטה הוקס266203073 - 2805-26823%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1מילווקי באקס251782744 - 298424068%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
2אינדיאנה פייסרס2616102638 - 275711962%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
3דטרויט פיסטונס2413112641 - 2625-1654%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
4קליבלנד קבלירס266202899 - 2690-20923%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
5שיקגו בולס276213052 - 2762-29022%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
1אוקלהומה סיטי ת'אנדר241682505 - 266716267%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2דנבר נאגטס261792700 - 286416465%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
3פורטלנד טרייל בלייזרס2615112871 - 29215058%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
4מינסוטה טימברוולבס2613132850 - 2855550%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
5יוטה ג'אז2713142897 - 2890-748%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
1גולדן סטייט ווריורס271892987 - 314315667%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
2לוס אנג'לס קליפרס251692814 - 28917764%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
3לוס אנג'לס לייקרס2616102888 - 29455762%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4סקרמנטו קינגס2513122899 - 2863-3652%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5פיניקס סאנס264222960 - 2657-30315%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1ממפיס גריזליס2515102568 - 25882060%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
2דאלאס מאבריקס2413112624 - 26512754%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
3ניו אורלינס פליקאנס2814143238 - 33046650%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
4סאן אנטוניו ספרס2713143060 - 2978-8248%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
5יוסטון רוקטס2511142743 - 2707-3644%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ

שיקגו בולס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/12/2018 שיקגו בולס נגד בוסטון סלטיקס הפסד 77 : 133
08/12/2018 שיקגו בולס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר נצחון 114 : 112
05/12/2018 אינדיאנה פייסרס נגד שיקגו בולס הפסד 96 : 90
02/12/2018 יוסטון רוקטס נגד שיקגו בולס הפסד 121 : 105
01/12/2018 דטרויט פיסטונס נגד שיקגו בולס הפסד 107 : 88
29/11/2018 מילווקי באקס נגד שיקגו בולס הפסד 116 : 113
27/11/2018 שיקגו בולס נגד סאן אנטוניו ספרס הפסד 107 : 108
25/11/2018 מינסוטה טימברוולבס נגד שיקגו בולס הפסד 111 : 96
24/11/2018 שיקגו בולס נגד מיאמי היט הפסד 96 : 103
22/11/2018 שיקגו בולס נגד פיניקס סאנס נצחון 124 : 116

סקרמנטו קינגס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/12/2018 אינדיאנה פייסרס נגד סקרמנטו קינגס סל - ארה"ב הפסד 107 : 97
08/12/2018 קליבלנד קבלירס נגד סקרמנטו קינגס סל - ארה"ב ניצחון 110 : 129
05/12/2018 פיניקס סאנס נגד סקרמנטו קינגס סל - ארה"ב ניצחון 105 : 122
02/12/2018 סקרמנטו קינגס נגד אינדיאנה פייסרס סל - ארה"ב נצחון 111 : 110
30/11/2018 סקרמנטו קינגס נגד לוס אנג'לס קליפרס סל - ארה"ב הפסד 121 : 133
26/11/2018 סקרמנטו קינגס נגד יוטה ג'אז סל - ארה"ב הפסד 112 : 133
25/11/2018 גולדן סטייט ווריורס נגד סקרמנטו קינגס סל - ארה"ב הפסד 117 : 116
22/11/2018 יוטה ג'אז נגד סקרמנטו קינגס סל - ארה"ב ניצחון 110 : 119
20/11/2018 סקרמנטו קינגס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר סל - ארה"ב נצחון 117 : 113
13/11/2018 סקרמנטו קינגס נגד סאן אנטוניו ספרס סל - ארה"ב נצחון 104 : 99

שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
06/02/2018 סל - ארה"ב סקרמנטו קינגס נגד שיקגו בולס סקרמנטו קינגס 104 : 98
02/12/2017 סל - ארה"ב שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס סקרמנטו קינגס 106 : 107
07/02/2017 סל - ארה"ב סקרמנטו קינגס נגד שיקגו בולס שיקגו בולס 107 : 112
22/01/2017 סל - ארה"ב שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס שיקגו בולס 102 : 99
22/03/2016 סל - ארה"ב שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס שיקגו בולס 109 : 102
04/02/2016 סל - ארה"ב סקרמנטו קינגס נגד שיקגו בולס שיקגו בולס 102 : 107
11/02/2015 סל - ארה"ב שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס שיקגו בולס 104 : 86
21/11/2014 סל - ארה"ב סקרמנטו קינגס נגד שיקגו בולס סקרמנטו קינגס 103 : 88
20/07/2014 Usa: NBA Las Vegas Summer League שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס סקרמנטו קינגס 61 : 80
16/03/2014 סל - ארה"ב שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס שיקגו בולס 94 : 87
04/02/2014 סל - ארה"ב סקרמנטו קינגס נגד שיקגו בולס סקרמנטו קינגס 99 : 70
14/03/2013 סל - ארה"ב סקרמנטו קינגס נגד שיקגו בולס סקרמנטו קינגס 121 : 79
01/11/2012 סל - ארה"ב שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס שיקגו בולס 93 : 87
15/02/2012 סל - ארה"ב שיקגו בולס נגד סקרמנטו קינגס שיקגו בולס 121 : 115
30/12/2011 סל - ארה"ב סקרמנטו קינגס נגד שיקגו בולס שיקגו בולס 98 : 108

שיקגו בולס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Zach LaVine 26 24.0 5.0 4.9 0.96 0.58 3.9 38.07
Jabari Parker 27 16.1 7.3 2.4 0.67 0.37 2.6 28.98
Lauri Markkanen 4 15.8 6.3 1.0 1.50 0.75 1.5 30.11
Justin Holiday 27 12.6 4.5 2.4 1.74 0.48 1.1 27.16
Wendell Carter Jr. 27 10.9 7.0 2.1 0.59 1.56 1.6 27.3
Bobby Portis 4 10.5 10.0 2.0 0.50 1.00 1.3 28.7
Antonio Blakeney 24 9.5 1.9 0.5 0.29 0.17 0.9 13.01
Kris Dunn 1 9.0 4.0 7.0 0.00 0.00 4.0 20.3
Ryan Arcidiacono 26 7.2 2.7 3.7 1.00 0.04 1.0 18.11
Cameron Payne 25 6.3 1.9 2.9 0.68 0.20 1.2 14.37
Shaquille Harrison 18 6.2 2.8 1.8 1.50 0.33 0.8 16.95
Robin Lopez 20 5.3 2.1 1.2 0.15 0.90 1.4 11.37
Chandler Hutchison 23 4.3 4.1 0.8 0.57 0.17 0.7 11.94
Cristiano Felicio 19 3.6 3.7 0.5 0.16 0.11 0.7 8.9
Tyler Ulis 1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0

סקרמנטו קינגס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Buddy Hield 25 18.8 5.4 2.5 0.48 0.44 2.2 29.59
De'Aaron Fox 25 17.8 3.6 7.6 1.40 0.56 3.2 36.2
Bogdan Bogdanovic 14 15.1 3.1 3.5 0.79 0.14 1.2 25.66
Willie Cauley-Stein 25 14.1 8.2 2.3 1.20 0.48 1.4 31.03
Marvin Bagley III 23 12.7 6.3 0.9 0.48 1.17 1.9 24.66
Nemanja Bjelica 25 10.8 5.8 2.0 1.00 0.60 1.5 24.06
Iman Shumpert 21 9.2 3.2 1.7 1.14 0.33 0.6 19.4
Justin Jackson 24 6.9 2.7 1.5 0.42 0.21 0.3 13.98
Troy Williams 15 6.4 2.7 0.5 0.60 0.33 0.3 12.88
Frank Mason III 23 5.3 1.4 2.8 0.57 0.13 1.0 12.28
Harry Giles 19 5.2 2.9 1.2 0.63 0.21 1.1 11.9
Yogi Ferrell 16 4.5 1.3 0.8 0.44 0.06 0.4 8.36
Kosta Koufos 11 4.1 5.7 1.1 0.64 0.45 0.6 15.26
Skal Labissiere 7 2.4 1.3 0.3 0.29 0.14 0.6 5.1
Ben McLemore 8 1.9 0.3 0.3 0.00 0.00 0.1 2.61

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

334. הסתיים שיקגו בולס (2.5+) - סקרמנטו קינגס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.70 89 - 108 מידע נוסף
335. הסתיים מעל/מתחת נקודות (225) שיקגו בולס - סקרמנטו קינגס 1.70 20.00 1.70 197 מידע נוסף
336. הסתיים מעל/מתחת שלשות (22) שיקגו בולס - סקרמנטו קינגס (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס