נעקבים (289)
דמות 1000 מתחיל
דמות 1003 מתחיל
אשר לוי מתחיל
Bet On me מתחיל
דמות 1023 מתחיל
דמות 1024 מתחיל
דמות 1025 מתחיל
דמות 1026 מתחיל
דמות 1028 מתחיל
דמות 1031 מתחיל
דמות 1038 מתחיל
דמות 1041 מתחיל
דמות 1042 מתחיל
דמות 7003 מתחיל
דמות 7004 מתחיל
דמות 7010 מתחיל
דמות 7011 מתחיל
דמות 7014 מתחיל
דמות 4002 מייג'ור
דמות 4012 מתחיל
דמות 1067 מתחיל
דמות 3000 מתחיל
דמות 3001 מתחיל
דמות 3002 מתחיל
דמות 3003 מתחיל
דמות 3004 מתחיל
דמות 3005 מתחיל
דמות 3006 מתחיל
דמות 3008 מתחיל
דמות 3010 מתחיל
דמות 3011 מתחיל
דמות 3012 מתחיל
דמות 3017 מתחיל
דמות 3025 מתחיל
דמות 3026 מתחיל
דמות 3031 מתחיל
עוקבת 3033 מתחיל
דמות 3035 מתחיל
דמות 3038 מתחיל
דמות 3040 מתחיל
דמות 3041 מתחיל
דמות 3042 מתחיל
דמות 3045 מתחיל
דמות 3046 מתחיל
דמות 3047 מתחיל
דמות 3050 מתחיל
דמות 3051 ג'וינר
עוקבת 3053 מתחיל
דמות 7110 מאסטר
דמות 7112 מתחיל
דמות 7117 מייג'ור
עוקבת 7118 ג'וינר
דמות 7124 מתחיל
דמות 7131 ג'וינר
דמות 7133 סניור
דמות 7139 סניור
דמות 7144 מתחיל
דמות 7030 מאסטר
דמות 7033 מתחיל
דמות 7039 מתחיל
דמות 7040 מתחיל
דמות 7050 מאסטר
דמות 7057 מתחיל
דמות 7076 מתחיל
דמות 7097 סניור
דמות 7201 מתחיל
דמות 7204 מתחיל
דמות 7205 מתחיל
דמות 7206 מתחיל
דמות 7208 מתחיל
דמות 7212 מתחיל
דמות 7216 מתחיל
דמות 7217 מתחיל
דמות 7219 מתחיל
דמות 7220 מתחיל
דמות 7221 מתחיל
דמות 7222 מתחיל
דמות 7223 מתחיל
עוקבת 7224 מתחיל
דמות 1108 מתחיל
דמות 1109 מתחיל
דמות 1110 מתחיל
דמות 1119 מתחיל
דמות 1120 מתחיל
דמות 1121 מתחיל
עוקבת 1124 מתחיל
דמות 1200 מתחיל
דמות 1203 מתחיל
דמות 1212 מתחיל
דמות 1219 מתחיל
דמות 1220 מתחיל
דמות 1221 מתחיל
עוקבת 1224 מתחיל
דמות 1407 מתחיל
דמות 1408 מתחיל
דמות 1411 מתחיל
דמות 1413 מתחיל
דמות 1420 מתחיל
דמות 1421 מתחיל
דמות 1506 מתחיל
דמות 1519 מתחיל
דמות 1520 מתחיל
דמות 1602 מתחיל
דמות 1603 מתחיל
דמות 1609 מתחיל
דמות 1610 מתחיל
דמות 1619 מתחיל
דמות 1621 מתחיל
עוקבת 1622 מתחיל
עוקבת 1624 מתחיל
דמות 1703 מתחיל
דמות 1719 מתחיל
דמות 1720 מתחיל
דמות 1910 מתחיל
דמות 1911 מתחיל
דמות 1912 מתחיל
דמות 1917 מתחיל
דמות 1919 מתחיל
דמות 1920 מתחיל
דמות 1921 מתחיל
עוקבת 1923 מתחיל
עוקבת 1924 מתחיל
דמות 2000 מתחיל
דמות 2009 מתחיל
דמות 2012 מתחיל
דמות 2020 מתחיל
דמות 2021 מתחיל
דמות 1154 מתחיל
דמות 1253 מתחיל
דמות 1268 מתחיל
דמות 1457 מתחיל
דמות 1554 מתחיל
דמות 1558 מתחיל
דמות 1563 מתחיל
דמות 1564 מתחיל
דמות 1754 מתחיל
דמות 1955 מתחיל
דמות 1960 מתחיל
דמות 2054 מתחיל
דמות 2060 מתחיל
דמות 2064 מתחיל
דמות 2067 מתחיל
דמות 1308 מתחיל
דמות 1319 מתחיל
עוקבת 1324 מתחיל
דמות 1817 מתחיל
דמות 1819 מתחיל
דמות 1820 מתחיל
דמות 1861 מתחיל
עוקבת 2220 מייג'ור
דמות 2300 מתחיל
דמות 2306 מתחיל
דמות 2309 מתחיל
דמות 2318 מתחיל
דמות 2360 מתחיל
דמות 2503 מתחיל
דמות 2510 מתחיל
דמות 2519 מתחיל
דמות 2520 מתחיל
דמות 2400 מתחיל
דמות 2401 ג'וינר
דמות 2404 מייג'ור
דמות 2410 מתחיל
דמות 2461 מתחיל
דמות 2486 מתחיל
דמות 2543 מתחיל
משולבת 1128 מתחיל
משולבת 1126 מתחיל
משולבת 1225 מתחיל
משולבת 1226 מתחיל
משולבת 1425 מתחיל
משולבת 1426 מתחיל
משולבת 1427 מתחיל
משולבת 1525 מתחיל
משולבת 1626 מתחיל
משולבת 1628 מתחיל
משולבת 1725 מתחיל
משולבת 1726 מתחיל
משולבת 1727 מתחיל
משולבת 1728 מתחיל
משולבת 1927 מתחיל
משולבת 2025 מתחיל
משולבת 2027 מתחיל
משולבת 2028 מתחיל
דמות 2586 מתחיל
דמות 2602 מתחיל
דמות 2607 מתחיל
דמות 2610 מתחיל
דמות 2629 מתחיל
דמות 2632 מתחיל
דמות 2635 מתחיל
דמות 2638 מתחיל
דמות 2658 מתחיל
דמות 2711 מתחיל
דמות 2712 מייג'ור
דמות 2732 ג'וינר
דמות 2737 מייג'ור
דמות 2738 מייג'ור
דמות 5001 מתחיל
דמות 2754 מתחיל
דמות 2783 סניור
דמות 2808 מתחיל
דמות 2832 סניור
דמות 2838 מתחיל
דמות 5020 מתחיל
דמות 2883 סניור
עוקבת 1143 סניור
דמות 1173 מתחיל
דמות 1176 מתחיל
דמות 1179 מתחיל
דמות 1234 מתחיל
דמות 1236 סניור
עוקבת 1242 סניור
דמות 1273 מתחיל
דמות 1279 מתחיל
דמות 1281 מתחיל
דמות 1434 מתחיל
דמות 1435 מתחיל
דמות 1436 מתחיל
דמות 1476 מתחיל
עוקבת 1486 מתחיל
דמות 1535 מתחיל
דמות 1575 מתחיל
דמות 1634 מתחיל
דמות 1640 מתחיל
דמות 1673 מתחיל
דמות 1677 מתחיל
דמות 1678 מתחיל
עוקבת 1685 מתחיל
דמות 1733 מתחיל
דמות 1734 מתחיל
דמות 1735 מתחיל
עוקבת 1742 מתחיל
דמות 1776 מתחיל
דמות 1929 מתחיל
דמות 1976 מתחיל
דמות 2035 מתחיל
דמות 2036 מתחיל
עוקבת 7027 ג'וינר
1 מ-3 7124 מתחיל
2 מ-3 7144 מתחיל
סינגל ח5 2902 מתחיל
סינגל ב6 1148 מתחיל
שלשה ח10 1196 מתחיל
שלשה ב10 2921 מתחיל
סינגל ח5 1289 מייג'ור
סינגל ח6 1290 סניור
שלשה ב10 2936 מתחיל
שלשה ב10 2946 מתחיל
Amir Shalom מתחיל
דמות 0002 מתחיל
Ruby cohen מייג'ור
נבא מיאמי מאסטר
נבא יוטה מתחיל
נבא דאלאס מייג'ור
עוקבת 1012 סניור
עוקבת 1134 סניור
עוקבת 1211 מתחיל
עוקבת 1259 מתחיל
עוקבת 1458 ג'וינר
עוקבת 1530 מתחיל
עוקבת 1512 סניור
עוקבת 1578 סניור
עוקבת 1633 סניור
עוקבת 1611 סניור
עוקבת 1677 מתחיל
עוקבת 1733 סניור
עוקבת 1712 מתחיל
עוקבת 1753 מתחיל
עוקבת 1759 מתחיל
עוקבת 1913 סניור
עוקבת 1976 סניור
עוקבת 2010 סניור
עוקבת 3002 ג'וינר
עוקבת 7204 מתחיל
עוקבת 7206 מתחיל
דמות 7309 סניור
דמות 7317 מתחיל
קובי דבי מתחיל
יוסי לוי ג'וינר
נתי כהן סניור
יוסי אמבאו מתחיל
Tova Arviv מתחיל
Koko Kaki ג'וינר
Amir Raz מתחיל
עוקבים (4)
Michael Shar
Michael Shar צופה
דוד ממן
דוד ממן צופה
David Ayleen
David Ayleen צופה
דמויות עוקבות (0)
 
סטטסטיקות לפי ענפי ספורט
ספורט מספר טפסים פגיעות תשואה רווח
הימורים משולבים 11 (0.0%) 11/0 -100.00% -1,100.00
טניס 14 (64.3%) 14/9 -1.79% -25.00
כדורגל 163 (31.9%) 163/52 -28.45% -4,605.75
כדורסל 28 (39.3%) 28/11 -29.46% -825.00
הכל 216 (33.3%) 216/72 -30.51% -6,555.75
רווח/הפסד
טפסים פתוחים
העתק ת. שליחה סוג תוכניה משחק ענף ליגה תיאור ההימור סימון יחס ס.יחסים בטחון ז.נותר תוצאה פרטים
07:59 02/12204901040034 כדורגל ארמנית ראשונה אררט ארמניה - אררט ירבאן 11.6538.47100הסתיים0 - 0
20490104001 טניס טורניר מאיה, פורטוגל פ. לורנצי - ב. זפאטה מיראלס 21.2הסתיים0 - 2
20490104002 טניס טורניר מאיה, פורטוגל ק. האליס - ה. לאקסונן 21.2הסתיים0 - 2
204901040070 כדורגל בולגרית ראשונה סלאביה סופיה - בוטב פלובדיב 11.55הסתיים0 - 0
20490104004 טניס טורניר מאיה, פורטוגל הוגו גרנייה - פ.פריירה-סילבה 21.45הסתיים0 - 2
204901040085 כדורגל רומנית שניה אוניברסיטטה קלוז' - פארול קונסטנסה 11.65הסתיים
2049010400102 כדורגל סלובקית ראשונה סרד - דונייסקה סטרדה 21.35הסתיים1 - 0
2049010400231 כדורגל וולשית ראשונה ספן דרואידס - ניו סיינטס 21.1הסתיים0 - 4
2049010400305 כדורגל ליגת האלופות, בית 8 מנצ'סטר יונייטד - פאריס סן ז'רמן 22.1הסתיים1 - 3
20490104005 טניס טורניר קמפינאס ,ברזיל תומס בלוצי - מ. סאפוואט 11.4הסתיים1 - 2
19:12 03/1220490105004 טניס טורניר קמפינאס ,ברזיל ז'ואאו לוקאס דה מנזס - ד. פופקו 21.62.94100הסתיים0 - 2
20490105005 טניס טורניר קמפינאס ,ברזיל ד. גלן - סבסטיאן באאז 11.15הסתיים2 - 1
20490105006 טניס טורניר קמפינאס, ברזיל, זוגות מטוס/מגלייס - קוואבס/דוראן 11.6הסתיים
05:10 04/12204901060094 כדורגל ליגה כוויתית ירמוק - קדיסיה 21.05106.9100הסתיים3 - 3
2049010600115 כדורגל מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן - שבאב מוחמדיה 11.7הסתיים0 - 2
2049010600116 כדורגל גרמנית רביעית מערב פורטונה קלן - רוט ווייס אוברהאוזן 12.1הסתיים1 - 0
2049010600161 כדורגל דנית שניה סקיבה - הוברו 21.8הסתיים2 - 2
2049010600175 כדורגל שוויצרית שניה סטאד אושי - וויל 11.45הסתיים0 - 0
2049010600162 כדורגל דנית שניה קוג - הלסינגור 22.05הסתיים2 - 1
2049010600176 כדורגל גרמנית רביעית מערב ווגברג ביק - ספורטפרוינדה לוטה 11.95הסתיים2 - 0
2049010600201 כדורגל שוויצרית שניה גראסהופרס - קריינס 11.45הסתיים2 - 0
2049010600231 כדורגל צפון אירית פרמיירליג דנגאנון סוויפטס - קולריין 21.45הסתיים2 - 0
2049010600242 כדורגל וולשית ראשונה אבריסטווית' - קואיי 21.3הסתיים1 - 3
13:27 04/12204901060034 כדורסל סל - סין שילין (11+) - ליאונינג 11.720.27100הסתיים91 - 112
204901060056 כדורגל ליגה לאומית הפועל נוף הגליל - הפועל עכו 11.4הסתיים0 - 0
2049010600150 כדורגל הולנדית שניה מאסטריכט - דה גראפשחאפ 21.3הסתיים2 - 3
2049010600147 כדורגל הולנדית שניה טלסטאר - קמבור 21.3הסתיים1 - 2
2049010600175 כדורגל שוויצרית שניה סטאד אושי - וויל 11.4הסתיים0 - 0
2049010600183 כדורגל הולנדית ראשונה ספרטה רוטרדם - אמן 11.5הסתיים2 - 1
2049010600200 כדורגל צרפתית שלישית רד סטאר 93 - אנסי 11.5הסתיים2 - 1
2049010600284 כדורגל צרפתית ראשונה נים - מארסיי 21.6הסתיים0 - 2
13:27 04/12204901070068 כדורגל ספרדית ראשונה לבאנטה - חטאפה 22.384.3100
204901070055 כדורגל ליגת העל עירוני קרית שמונה - מכבי חיפה 14.4
2049010700146 כדורגל ספרדית ראשונה סביליה - ריאל מדריד X3.4
2049010700249 כדורגל ליגת העל הפועל תל אביב - מכבי נתניה 22.45
13:27 04/12204901060064 כדורגל ליגה לאומית הפועל רעננה - הפועל פתח תקוה 11.7522.52100הסתיים0 - 1
204901060086 כדורגל בולגרית ראשונה צ'רנומור וארנה - טראנובו 11.25הסתיים0 - 1
2049010600124 כדורגל צרפתית שלישית קוובילי - באסטיה-בורגו 11.8הסתיים4 - 0
2049010600129 כדורגל גרמנית שניה פורטונה דיסלדורף - דרמשטאדט 12.15הסתיים3 - 2
2049010600175 כדורגל שוויצרית שניה סטאד אושי - וויל 11.4הסתיים0 - 0
2049010600262 כדורגל ספרדית ראשונה אתלטיק בילבאו - סלטה ויגו 11.9הסתיים0 - 2
13:28 04/12204901060064 כדורגל ליגה לאומית הפועל רעננה - הפועל פתח תקוה 11.7522.52100הסתיים0 - 1
204901060086 כדורגל בולגרית ראשונה צ'רנומור וארנה - טראנובו 11.25הסתיים0 - 1
2049010600124 כדורגל צרפתית שלישית קוובילי - באסטיה-בורגו 11.8הסתיים4 - 0
2049010600129 כדורגל גרמנית שניה פורטונה דיסלדורף - דרמשטאדט 12.15הסתיים3 - 2
2049010600175 כדורגל שוויצרית שניה סטאד אושי - וויל 11.4הסתיים0 - 0
2049010600262 כדורגל ספרדית ראשונה אתלטיק בילבאו - סלטה ויגו 11.9הסתיים0 - 2
14:29 04/12204901060056 כדורגל ליגה לאומית הפועל נוף הגליל - הפועל עכו 11.3518.8100הסתיים0 - 0
2049010600150 כדורגל הולנדית שניה מאסטריכט - דה גראפשחאפ 21.3הסתיים2 - 3
2049010600147 כדורגל הולנדית שניה טלסטאר - קמבור 21.3הסתיים1 - 2
2049010600175 כדורגל שוויצרית שניה סטאד אושי - וויל 11.4הסתיים0 - 0
2049010600183 כדורגל הולנדית ראשונה ספרטה רוטרדם - אמן 11.45הסתיים2 - 1
2049010600200 כדורגל צרפתית שלישית רד סטאר 93 - אנסי 11.45הסתיים2 - 1
2049010600284 כדורגל צרפתית ראשונה נים - מארסיי 21.6הסתיים0 - 2
2049010600254 כדורסל יורוליג ריאל מדריד - ליון וילרבאן (13+) 21.75הסתיים91 - 84
14:29 04/12204901060064 כדורגל ליגה לאומית הפועל רעננה - הפועל פתח תקוה 11.721.88100הסתיים0 - 1
204901060086 כדורגל בולגרית ראשונה צ'רנומור וארנה - טראנובו 11.25הסתיים0 - 1
2049010600124 כדורגל צרפתית שלישית קוובילי - באסטיה-בורגו 11.8הסתיים4 - 0
2049010600129 כדורגל גרמנית שניה פורטונה דיסלדורף - דרמשטאדט 12.15הסתיים3 - 2
2049010600175 כדורגל שוויצרית שניה סטאד אושי - וויל 11.4הסתיים0 - 0
2049010600262 כדורגל ספרדית ראשונה אתלטיק בילבאו - סלטה ויגו 11.9הסתיים0 - 2
15:15 04/12204901060089 כדורגל רומנית ראשונה וולונטרי - אקדמיקה קלינצ'ני 21.4520.2100הסתיים3 - 3
2049010600150 כדורגל הולנדית שניה מאסטריכט - דה גראפשחאפ 21.3הסתיים2 - 3
2049010600147 כדורגל הולנדית שניה טלסטאר - קמבור 21.3הסתיים1 - 2
2049010600175 כדורגל שוויצרית שניה סטאד אושי - וויל 11.4הסתיים0 - 0
2049010600200 כדורגל צרפתית שלישית רד סטאר 93 - אנסי 11.45הסתיים2 - 1
2049010600183 כדורגל הולנדית ראשונה ספרטה רוטרדם - אמן 11.45הסתיים2 - 1
2049010600284 כדורגל צרפתית ראשונה נים - מארסיי 21.6הסתיים0 - 2
2049010600254 כדורסל יורוליג ריאל מדריד - ליון וילרבאן (13+) 21.75הסתיים91 - 84
15:15 04/12S2049010600296 כדורגל גביע דייגו מראדונה, בית 3 באנפילד - רוסאריו סנטרל 23.23.2100הסתיים1 - 1
15:16 04/12204901070068 כדורגל ספרדית ראשונה לבאנטה - חטאפה 22.384.3100
204901070055 כדורגל ליגת העל עירוני קרית שמונה - מכבי חיפה 14.4
2049010700146 כדורגל ספרדית ראשונה סביליה - ריאל מדריד X3.4
2049010700249 כדורגל ליגת העל הפועל תל אביב - מכבי נתניה 22.45
15:24 04/12S2049010600296 כדורגל גביע דייגו מראדונה, בית 3 באנפילד - רוסאריו סנטרל 23.23.2100הסתיים1 - 1
אודות Idan Falco

המומחה טרם הזין טקסט אודות.

גרף רווח שנתי
ניתוח מערכת

Idan Falco נרשם לאתר בתאריך 14 יוני 2018.
על פי כל ההימורים שהימר עד היום הוא מתמחה בעיקר בכדורגל.
סך הטפסים ששלח מתחילת פעילותו הינה 9137 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיג מתחילת החודש הנוכחי הינה -6,555.74 (מקום 1371 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 33.33% .
מתחילת השנה השיג תשואה של -38.12% (מקום 3836 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 15.54%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלח ופגע היה עם יחס של 1,156.72

הרשמה לניוזלטרס