נעקבים (328)
דמות 1000 מתחיל
דמות 1003 מתחיל
אשר לוי מתחיל
Bet On me מתחיל
דמות 1019 מתחיל
דמות 1023 מתחיל
דמות 1024 מתחיל
דמות 1025 מתחיל
דמות 1026 מתחיל
דמות 1028 מתחיל
דמות 1031 מתחיל
דמות 1038 מתחיל
דמות 1041 מתחיל
דמות 1042 מתחיל
דמות 7003 מתחיל
דמות 7004 מתחיל
דמות 7010 מתחיל
דמות 7011 מתחיל
דמות 7014 מתחיל
דמות 4002 מייג'ור
דמות 4012 מתחיל
דמות 1067 מתחיל
דמות 3000 מתחיל
דמות 3001 מתחיל
דמות 3002 מתחיל
דמות 3003 מתחיל
דמות 3004 מתחיל
דמות 3005 מתחיל
דמות 3006 מתחיל
דמות 3007 מתחיל
דמות 3008 מתחיל
דמות 3010 מתחיל
דמות 3011 מתחיל
דמות 3012 מתחיל
דמות 3017 מתחיל
דמות 3025 מתחיל
דמות 3026 מתחיל
דמות 3031 מתחיל
עוקבת 3033 מתחיל
דמות 3035 מתחיל
דמות 3037 מתחיל
דמות 3038 מתחיל
דמות 3040 מתחיל
דמות 3041 מתחיל
דמות 3042 מתחיל
דמות 3045 מתחיל
דמות 3046 מתחיל
דמות 3047 מתחיל
דמות 3050 מתחיל
דמות 3051 ג'וינר
עוקבת 3053 מתחיל
דמות 7110 מאסטר
דמות 7112 מתחיל
דמות 7117 מייג'ור
עוקבת 7118 סניור
דמות 7124 מתחיל
דמות 7131 סניור
דמות 7133 סניור
דמות 7139 סניור
דמות 7144 מתחיל
דמות 7160 מתחיל
דמות 7164 מתחיל
דמות 7030 מאסטר
דמות 7033 מתחיל
דמות 7039 מתחיל
דמות 7040 מתחיל
דמות 7050 מאסטר
דמות 7057 מתחיל
דמות 7076 מתחיל
דמות 7097 ג'וינר
דמות 7183 סניור
דמות 7201 מתחיל
דמות 7204 מתחיל
דמות 7205 מתחיל
דמות 7206 מתחיל
דמות 7208 מתחיל
דמות 7212 מתחיל
דמות 7216 מתחיל
דמות 7217 מתחיל
דמות 7219 מתחיל
דמות 7220 מתחיל
דמות 7221 מתחיל
דמות 7222 מתחיל
דמות 7223 מתחיל
עוקבת 7224 מתחיל
דמות 1108 מתחיל
דמות 1109 מתחיל
דמות 1110 מתחיל
דמות 1119 מתחיל
דמות 1120 מתחיל
דמות 1121 מתחיל
עוקבת 1124 מתחיל
דמות 1200 מתחיל
דמות 1203 מתחיל
דמות 1212 מתחיל
דמות 1219 מתחיל
דמות 1220 מתחיל
דמות 1221 מתחיל
עוקבת 1224 מתחיל
דמות 1407 מתחיל
דמות 1408 מתחיל
דמות 1411 מתחיל
דמות 1413 מתחיל
דמות 1420 מתחיל
דמות 1421 מתחיל
דמות 1506 מתחיל
דמות 1519 מתחיל
דמות 1520 מתחיל
דמות 1602 מתחיל
דמות 1603 מתחיל
דמות 1609 מתחיל
דמות 1610 מתחיל
דמות 1619 מתחיל
דמות 1621 מתחיל
עוקבת 1622 מתחיל
עוקבת 1624 מתחיל
דמות 1703 מתחיל
דמות 1719 מתחיל
דמות 1720 מתחיל
דמות 1721 מתחיל
עוקבת 1724 מתחיל
דמות 1910 מתחיל
דמות 1911 מתחיל
דמות 1912 מתחיל
דמות 1917 מתחיל
דמות 1919 מתחיל
דמות 1920 מתחיל
דמות 1921 מתחיל
עוקבת 1923 מתחיל
עוקבת 1924 מתחיל
דמות 2000 מתחיל
דמות 2009 מתחיל
דמות 2012 מתחיל
דמות 2020 מתחיל
דמות 2021 מתחיל
דמות 1154 מתחיל
דמות 1253 מתחיל
דמות 1268 מתחיל
דמות 1457 מתחיל
דמות 1554 מתחיל
דמות 1558 מתחיל
דמות 1560 מתחיל
דמות 1563 מתחיל
דמות 1564 מתחיל
דמות 1666 מתחיל
דמות 1754 מתחיל
דמות 1768 מתחיל
דמות 1955 מתחיל
דמות 1958 מתחיל
דמות 1960 מתחיל
דמות 2054 מתחיל
דמות 2060 מתחיל
דמות 2061 מתחיל
דמות 2064 מתחיל
דמות 2067 מתחיל
דמות 1308 מתחיל
דמות 1319 מתחיל
עוקבת 1324 מתחיל
דמות 1363 מתחיל
דמות 1806 מתחיל
דמות 1817 מתחיל
דמות 1819 מתחיל
דמות 1820 מתחיל
דמות 1821 מתחיל
עוקבת 1824 מתחיל
דמות 1861 מתחיל
דמות 2209 מתחיל
עוקבת 2220 מייג'ור
דמות 2300 מתחיל
דמות 2306 מתחיל
דמות 2309 מתחיל
דמות 2318 מתחיל
דמות 2360 מתחיל
דמות 2503 מתחיל
דמות 2510 מתחיל
דמות 2519 מתחיל
דמות 2520 מתחיל
דמות 2400 מתחיל
דמות 2401 ג'וינר
דמות 2404 מייג'ור
דמות 2410 מתחיל
דמות 2461 מתחיל
דמות 2486 מתחיל
דמות 2543 מתחיל
משולבת 1127 מתחיל
משולבת 1128 מתחיל
משולבת 1126 מתחיל
משולבת 1225 מתחיל
משולבת 1226 מתחיל
משולבת 1228 מתחיל
משולבת 1425 מתחיל
משולבת 1426 מתחיל
משולבת 1427 מתחיל
משולבת 1525 מתחיל
משולבת 1626 מתחיל
משולבת 1628 מתחיל
משולבת 1725 מתחיל
משולבת 1726 מתחיל
משולבת 1727 מתחיל
משולבת 1728 מתחיל
משולבת 1925 מתחיל
משולבת 1927 מתחיל
משולבת 2025 מתחיל
משולבת 2027 מתחיל
משולבת 2028 מתחיל
דמות 2586 מתחיל
דמות 2602 מתחיל
דמות 2607 מתחיל
דמות 2610 מתחיל
דמות 2629 מתחיל
דמות 2632 מתחיל
דמות 2635 מתחיל
דמות 2638 מתחיל
דמות 2658 ג'וינר
דמות 2711 מתחיל
דמות 2712 מתחיל
דמות 2732 ג'וינר
דמות 2733 מתחיל
דמות 2737 מייג'ור
דמות 2738 מתחיל
דמות 5001 מתחיל
דמות 2754 מתחיל
דמות 2763 מתחיל
דמות 2767 סניור
דמות 2783 מייג'ור
דמות 2808 מתחיל
דמות 2832 מייג'ור
דמות 2837 מתחיל
דמות 2838 מתחיל
דמות 5020 מתחיל
דמות 2883 סניור
עוקבת 1143 מייג'ור
דמות 1173 מתחיל
דמות 1174 מתחיל
דמות 1176 מתחיל
דמות 1179 מתחיל
דמות 1234 מתחיל
דמות 1236 סניור
עוקבת 1242 מתחיל
דמות 1273 מתחיל
דמות 1279 מתחיל
דמות 1281 מתחיל
דמות 1434 מתחיל
דמות 1435 מתחיל
דמות 1436 מתחיל
דמות 1476 מתחיל
עוקבת 1486 מתחיל
דמות 1535 מתחיל
דמות 1575 מתחיל
דמות 1634 מתחיל
דמות 1640 מתחיל
דמות 1673 מתחיל
דמות 1677 מתחיל
דמות 1678 מתחיל
עוקבת 1685 מתחיל
דמות 1733 מתחיל
דמות 1734 מתחיל
דמות 1735 מתחיל
עוקבת 1742 מתחיל
דמות 1776 מתחיל
דמות 1929 מתחיל
דמות 1976 מתחיל
דמות 2035 מתחיל
דמות 2036 מתחיל
2 מ-3 7064 מתחיל
עוקבת 7027 ג'וינר
1 מ-3 7124 מתחיל
2 מ-3 7143 מתחיל
2 מ-3 7144 מתחיל
סינגל ח5 2902 מתחיל
סינגל ב6 1148 מתחיל
שלשה ח10 1196 מתחיל
שלשה ב10 2921 מתחיל
סינגל ח5 1289 מייג'ור
סינגל ח6 1290 סניור
שלשה ב10 2931 מתחיל
שלשה ב10 2936 מתחיל
שלשה ב10 2941 מתחיל
שלשה ב10 1838 מתחיל
שלשה ב10 2946 מתחיל
Amir Shalom מתחיל
דמות 0002 מתחיל
נבא מיאמי ג'וינר
נבא יוטה ג'וינר
נבא דאלאס סניור
עוקבת 1012 סניור
עוקבת 1134 סניור
עוקבת 1211 מתחיל
עוקבת 1259 מתחיל
עוקבת 1458 ג'וינר
עוקבת 1530 מתחיל
עוקבת 1512 סניור
עוקבת 1578 סניור
עוקבת 1633 סניור
עוקבת 1611 סניור
עוקבת 1677 מתחיל
עוקבת 1733 סניור
עוקבת 1712 מתחיל
עוקבת 1753 מתחיל
עוקבת 1759 מתחיל
עוקבת 1913 סניור
עוקבת 1976 מייג'ור
עוקבת 2010 סניור
עוקבת 3002 ג'וינר
עוקבת 7204 מתחיל
עוקבת 7206 מתחיל
דמות 7309 סניור
דמות 7317 מתחיל
andrey kovalchuk ג'וינר
קובי דבי מתחיל
עידו טליאס מתחיל
יוסי לוי ג'וינר
נתי כהן סניור
מאיר אבירם מתחיל
אביאל עייש מתחיל
MBM סניור
Tova Arviv מתחיל
Koko Kaki ג'וינר
Eagle Eyes מתחיל
Amir Raz מתחיל
yuval drori מתחיל
yuri elinzon ג'וינר
עוקבים (5)
דוד ממן
דוד ממן צופה
David Ayleen
David Ayleen צופה
נירו76
נירו76 מתחיל
אלי כליף
אלי כליף מתחיל
דמויות עוקבות (0)
 
סטטסטיקות לפי ענפי ספורט
ספורט מספר טפסים פגיעות תשואה רווח
הימורים משולבים 40 (7.5%) 40/3 -55.29% -2,211.50
טניס 17 (23.5%) 17/4 -68.24% -1,160.00
כדורגל 569 (43.1%) 569/245 -14.85% -8,435.65
כדורסל 227 (48.0%) 227/109 -16.27% -3,693.00
הכל 853 (42.3%) 853/361 -18.19% -15,500.15
רווח/הפסד
טפסים פתוחים
העתק ת. שליחה סוג תוכניה משחק ענף ליגה תיאור ההימור סימון יחס ס.יחסים בטחון ז.נותר תוצאה פרטים
21:51 26/02S2109010600240 כדורסל יורוליגסל ראשון ברצלונה - ליון וילרבאן 11.71.7100הסתיים
21:51 26/02S2109010600240 כדורסל יורוליגסל ראשון ברצלונה - ליון וילרבאן 11.71.7100הסתיים
21:51 26/02S2109010600240 כדורסל יורוליגסל ראשון ברצלונה - ליון וילרבאן 11.71.7100הסתיים
21:51 26/02S2109010600240 כדורסל יורוליגסל ראשון ברצלונה - ליון וילרבאן 11.71.7100הסתיים
21:51 26/02S2109010600238 כדורסל יורוליגהראשונה ל-10 נקודות ברצלונה - ליון וילרבאן 11.351.35100הסתיים69 - 76
21:51 26/02S2109010600238 כדורסל יורוליגהראשונה ל-10 נקודות ברצלונה - ליון וילרבאן 11.351.35100הסתיים69 - 76
21:51 26/02S2109010600238 כדורסל יורוליגהראשונה ל-10 נקודות ברצלונה - ליון וילרבאן 11.351.35100הסתיים69 - 76
21:52 26/02S2109010600238 כדורסל יורוליגהראשונה ל-10 נקודות ברצלונה - ליון וילרבאן 11.351.35100הסתיים69 - 76
13:34 28/02211001010047 כדורגל צרפתית ראשונה מונאקו - ברסט 11.2516.4100הסתיים2 - 0
211001010070 כדורגל יוונית ראשונה אריס סלוניקי - אטרומיטוס 11.45הסתיים3 - 0
211001010082 כדורגל אוסטרית ראשונה וולפסברגר - אלטאץ' 11.4הסתיים0 - 1
2110010100111 כדורגל פרמייר ליג טוטנהאם - ברנלי 11.3590'4 - 0
21100101004 טניס טורניר מונפלייה, צרפת ר. באטיסטה - ד. גופין 11.3סט 31 - 1
2110010100177 כדורגל צרפתית ראשונה ליל - ראסינג שטראסבורג 11.45
2110010100185 כדורגל רוסית ראשונה קרסנודר - אוראל יקטרינבורג 11.3
2110010100172 כדורגל אוסטרית ראשונה שטורם גראץ - זלצבורג 21.25
2110010100268 כדורגל פרמייר ליג שפילד יונייטד - ליברפול 21.25
2110010100308 כדורגל גביע הליגה, ארגנטינה אתלטיקו פלטנסה - ריבר פלייט 21.25
אודות Idan Falco

המומחה טרם הזין טקסט אודות.

גרף רווח שנתי
ניתוח מערכת

Idan Falco נרשם לאתר בתאריך 14 יוני 2018.
על פי כל ההימורים שהימר עד היום הוא מתמחה בעיקר בכדורגל.
סך הטפסים ששלח מתחילת פעילותו הינה 11870 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיג מתחילת החודש הנוכחי הינה -15,500.13 (מקום 2213 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 42.32% .
מתחילת השנה השיג תשואה של -24.87% (מקום 4106 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 39.03%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלח ופגע היה עם יחס של 7.31

הרשמה לניוזלטרס