נעקבים (408)
דמות 2611 מתחיל
עוקבת 1862 מתחיל
דמות 7209 מתחיל
דמות 2736 מתחיל
דמות 2612 סניור
דמות 2661 מתחיל
דמות 2562 סניור
דמות 2758 ג'וינר
דמות 2816 מתחיל
דמות 2563 מתחיל
דאבל ב9 2985 מתחיל
דמות 2613 מתחיל
דמות 1566 מתחיל
עוקבת 1108 סניור
דמות 2760 מתחיל
דמות 2734 מתחיל
עוקבת 1041 מתחיל
דמות 2686 מתחיל
עוקבת 1137 מתחיל
דמות 2813 ג'וינר
עוקבת 1908 מתחיל
דמות 2312 מתחיל
דמות 2735 מתחיל
דמות 2535 מתחיל
עוקבת 1208 סניור
דמות 2062 מתחיל
דמות 2737 סניור
דמות 1708 מתחיל
עוקבת 1460 מתחיל
דמות 1208 מתחיל
דמות 2208 מתחיל
עוקבת 1636 מתחיל
דמות 1260 מתחיל
דמות 2463 מתחיל
דמות 1108 מתחיל
דמות 1760 מתחיל
עוקבת 1708 מתחיל
דמות 1508 מתחיל
דמות 2076 מתחיל
עוקבת 2537 סניור
דמות 2156 מתחיל
דמות 2662 מתחיל
עוקבת 1558 מתחיל
דמות 2633 מתחיל
עוקבת 1758 מתחיל
עוקבת 1459 מתחיל
עוקבת 1458 סניור
דמות 2663 מתחיל
עוקבת 2008 מתחיל
עוקבת 1536 מתחיל
עוקבת 1143 סניור
דמות 1736 מתחיל
דמות 2886 סניור
דמות 2634 מתחיל
עוקבת 2522 מתחיל
דמות 1279 מתחיל
עוקבת 1542 מתחיל
עוקבת 1642 ג'וינר
דמות 1313 מתחיל
דמות 2213 מתחיל
עוקבת 1534 סניור
דמות 1563 מתחיל
עוקבת 2079 מתחיל
עוקבת 2085 מתחיל
עוקבת 1413 מתחיל
דמות 1435 מתחיל
דמות 2762 מתחיל
דמות 2036 מתחיל
דמות 2635 מתחיל
עוקבת 1634 מתחיל
עוקבת 1135 מתחיל
דמות 1237 מתחיל
עוקבת 1937 מתחיל
דמות 2887 מתחיל
דמות 1938 מתחיל
דמות 1438 מתחיל
עוקבת 1682 מתחיל
עוקבת 1686 מתחיל
דמות 1738 מתחיל
עוקבת 1943 מתחיל
שלשה ב6 2915 מתחיל
דאבל ח7 1593 מתחיל
דאבל ב7 2227 סניור
דמות 1565 מתחיל
דמות 1118 מתחיל
דמות 1239 מתחיל
דמות 1218 מתחיל
דמות 1182 מתחיל
דמות 1718 מתחיל
עוקבת 2220 מתחיל
דמות 1365 מתחיל
דמות 2517 מתחיל
דמות 1315 מתחיל
דמות 1815 מתחיל
דמות 1865 מתחיל
דמות 2890 ג'וינר
דמות 2865 ג'וינר
דמות 1282 מתחיל
שלשה ב6 2986 מתחיל
דמות 1415 מתחיל
דמות 1915 מתחיל
דמות 1715 מתחיל
דמות 1615 מתחיל
שלשה ב6 2940 מתחיל
דמות 2031 מתחיל
עוקבת 1184 מתחיל
דמות 1540 מתחיל
עוקבת 1641 מתחיל
דמות 1183 מתחיל
דמות 1783 מתחיל
דמות 1983 מתחיל
עוקבת 1430 מתחיל
עוקבת 1741 מתחיל
עוקבת 1473 סניור
דמות 1473 מתחיל
אולטרה 1083 מתחיל
עוקבת 1784 מתחיל
סינגל ב6 1647 מתחיל
סינגל ב6 1747 מתחיל
עוקבת 1272 מתחיל
עוקבת 1570 מתחיל
עוקבת 1772 מתחיל
דמות 1172 מתחיל
דמות 5005 מתחיל
עוקבת 1629 מתחיל
דמות 1529 מתחיל
עוקבת 1729 ג'וינר
עוקבת 1172 מתחיל
עוקבת 1429 מתחיל
דמות 2657 ג'וינר
דמות 2106 מתחיל
דמות 2542 מתחיל
דמות 1667 מתחיל
דמות 2067 מתחיל
דמות 1567 מתחיל
דמות 1767 מתחיל
עוקבת 1175 ג'וינר
סינגל ח7 1191 ג'וינר
דמות 1467 מתחיל
עוקבת 1471 מתחיל
שלשה ח6 1495 מתחיל
דמות 1230 מתחיל
עוקבת 1311 ג'וינר
דמות 1608 מתחיל
דמות 2013 מתחיל
דמות 1023 מתחיל
עוקבת 1277 מתחיל
דמות 1978 מתחיל
עוקבת 2013 מתחיל
עוקבת 2309 ג'וינר
דמות 3011 מתחיל
אולטרה 3016 מתחיל
דמות 2485 מתחיל
דמות 2413 מתחיל
דמות 2438 מתחיל
דמות 1506 מתחיל
דמות 7006 מתחיל
דמות 2255 מתחיל
דאבל ב10 2914 מתחיל
עוקבת 1123 מתחיל
עוקבת 1034 סניור
דמות 1160 מתחיל
עוקבת 1775 מתחיל
סינגל ח7 1791 מתחיל
סינגל ב6 1148 מתחיל
סינגל ב6 1547 מתחיל
עוקבת 2043 מתחיל
עוקבת 2039 ג'וינר
דמות 1630 מתחיל
דמות 2717 מתחיל
עוקבת 2023 מתחיל
שלשה ח10 1796 מתחיל
עוקבת 1771 מתחיל
דמות 1439 מתחיל
עוקבת 1539 מתחיל
עוקבת 2038 ג'וינר
עוקבת 1543 מתחיל
דמות 1283 מתחיל
דמות 3010 מתחיל
אולטרה 3015 מתחיל
דמות 7119 מתחיל
דמות 1578 מתחיל
דמות 1735 מתחיל
עוקבת 1977 מתחיל
דמות 1580 מתחיל
דמות 1136 מתחיל
דמות 1635 מתחיל
שלשה ב6 2930 מתחיל
שלשה ב6 2950 מתחיל
דמות 1408 מתחיל
עוקבת 1509 מתחיל
דמות 7060 מתחיל
דמות 7220 מתחיל
דמות 7221 מתחיל
עוקבת 7146 מתחיל
אולטרה 7142 מתחיל
שלשה ח10 1496 מתחיל
דמות 2687 מתחיל
עוקבת 7085 מתחיל
דמות 2688 מתחיל
דמות 2408 מתחיל
דמות 2838 מתחיל
דמות 2761 מתחיל
דמות 7099 מתחיל
דמות 7079 מתחיל
דמות 7140 מתחיל
דמות 1813 מתחיל
דמות 2588 סניור
עוקבת 1030 מתחיל
דמות 1935 מתחיל
דמות 2313 מתחיל
דמות 1138 מתחיל
דמות 1568 מתחיל
דאבל ב9 2971 מתחיל
עוקבת 1433 מתחיל
עוקבת 1442 מתחיל
עוקבת 7046 מתחיל
עוקבת 7086 מתחיל
עוקבת 1623 מתחיל
דאבל ב9 2933 מתחיל
דמות 2308 מתחיל
דמות 2077 מתחיל
דמות 1638 מתחיל
סינגל ח7 1991 מתחיל
סינגל ב7 2048 מתחיל
עוקבת 1975 מתחיל
עוקבת 2032 סניור
דמות 1133 מתחיל
דמות 1432 מתחיל
דמות 2075 מתחיל
עוקבת 1271 מתחיל
שלשה ח6 1295 מתחיל
דמות 7217 מתחיל
עוקבת 1017 מתחיל
עוקבת 1035 סניור
דאבל ח9 1194 מתחיל
דמות 2785 מתחיל
דמות 2784 מייג'ור
עוקבת 1111 סניור
דמות 1460 מתחיל
דמות 1660 מתחיל
עוקבת 1512 סניור
עוקבת 1734 סניור
עוקבת 1735 סניור
עוקבת 1170 מתחיל
עוקבת 2010 מייג'ור
עוקבת 1134 מייג'ור
עוקבת 1633 מתחיל
עוקבת 1242 ג'וינר
עוקבת 1742 מתחיל
עוקבת 1236 מתחיל
דמות 1238 מתחיל
דמות 1267 מתחיל
דמות 1167 מתחיל
דמות 5009 מתחיל
דמות 1265 מתחיל
דאבל ח7 1493 מתחיל
דמות 1483 מתחיל
עוקבת 1774 מתחיל
עוקבת 1984 מתחיל
עוקבת 1731 מתחיל
עוקבת 1674 מתחיל
סינגל ח6 1690 מתחיל
עוקבת 1684 מתחיל
עוקבת 1531 מתחיל
דמות 2315 מתחיל
דמות 2715 מתחיל
דאבל ב7 2947 מתחיל
עוקבת 1631 מתחיל
דמות 1629 מתחיל
דמות 1272 מתחיל
דמות 1729 מתחיל
עוקבת 1541 מתחיל
עוקבת 1323 מתחיל
עוקבת 2041 מתחיל
דמות 1056 מתחיל
אולטרה 1066 מתחיל
עוקבת 1270 מתחיל
עוקבת 1229 מתחיל
עוקבת 2040 ג'וינר
דמות 2367 מתחיל
דמות 2267 מתחיל
דמות 1478 מתחיל
עוקבת 1042 מתחיל
דמות 7160 מתחיל
עוקבת 1759 מתחיל
עוקבת 1159 סניור
עוקבת 1259 מתחיל
דמות 1577 מתחיל
דמות 1235 מתחיל
דמות 2038 מתחיל
דמות 1618 מתחיל
דמות 1772 מתחיל
עוקבת 1180 מתחיל
דמות 2409 מתחיל
עוקבת 1186 מתחיל
דמות 1967 מתחיל
דמות 7208 מתחיל
שלשה ב10 2330 מתחיל
עוקבת 1962 מתחיל
עוקבת 1462 מתחיל
עוקבת 2321 מתחיל
דמות 2585 מתחיל
עוקבת 2080 מתחיל
עוקבת 2074 מתחיל
סינגל ב6 1247 מתחיל
עוקבת 1173 סניור
עוקבת 1730 מתחיל
עוקבת 1530 מתחיל
סינגל ב6 2325 ג'וינר
עוקבת 2307 ג'וינר
דמות 2837 מתחיל
דמות 2812 מתחיל
דמות 2716 מתחיל
עוקבת 1479 מתחיל
עוקבת 1185 מתחיל
דמות 2684 מתחיל
עוקבת 1179 מתחיל
עוקבת 1582 מתחיל
עוקבת 1586 מתחיל
סינגל ח6 1790 מתחיל
עוקבת 1129 מתחיל
עוקבת 1109 מתחיל
עוקבת 1237 מתחיל
עוקבת 1779 מתחיל
עוקבת 1563 מתחיל
עוקבת 1785 מתחיל
עוקבת 1243 מתחיל
עוקבת 1910 מתחיל
עוקבת 2063 מתחיל
דאבל ח7 1993 מתחיל
עוקבת 1324 מתחיל
דמות 2566 מתחיל
עוקבת 1578 סניור
עוקבת 1585 מייג'ור
עוקבת 1535 סניור
דמות 2863 סניור
דמות 2862 סניור
שלשה ב6 1337 סניור
דאבל ח7 2377 מתחיל
דמות 1683 מתחיל
עוקבת 2669 ג'וינר
דאבל ב7 8011 ג'וינר
דמות 5020 מתחיל
דמות 3012 מתחיל
עוקבת 1207 מתחיל
דמות 2666 סניור
עוקבת 1560 מתחיל
עוקבת 1960 מתחיל
עוקבת 1760 מייג'ור
עוקבת 1443 מתחיל
עוקבת 1511 מתחיל
עוקבת 1612 סניור
עוקבת 1959 מתחיל
עוקבת 1678 מתחיל
עוקבת 1178 סניור
עוקבת 1278 מתחיל
עוקבת 1978 מתחיל
עוקבת 1643 מתחיל
דאבל ב9 2923 מתחיל
עוקבת 1177 מתחיל
דמות 2861 מתחיל
דמות 2808 מתחיל
עוקבת 1736 מתחיל
עוקבת 1685 מתחיל
עוקבת 2077 מייג'ור
עוקבת 1423 מתחיל
דמות 2815 מתחיל
עוקבת 1439 מתחיל
עוקבת 1440 סניור
עוקבת 1574 מתחיל
עוקבת 1640 ג'וינר
דמות 2073 מתחיל
עוקבת 1630 מתחיל
עוקבת 1557 ג'וינר
דמות 2882 מתחיל
דמות 2257 מתחיל
דמות 1060 מתחיל
דמות 1059 מתחיל
דמות 1600 מתחיל
דמות 2000 מתחיל
דמות 2300 מתחיל
עד דקה 15 מתחיל
דמות 1500 מתחיל
דמות 2500 מתחיל
עוקבת 1452 ג'וינר
דמות 2750 ג'וינר
דמות 2650 מתחיל
דמות 2800 מתחיל
עוקבת 2818 ג'וינר
דמות 2825 סניור
דמות 2826 מתחיל
סינגל ח3 1987 מתחיל
סינגל ח3 2596 מתחיל
עוקבת 1950 ג'וינר
עוקבת 7054 ג'וינר
עוקבת 1711 מתחיל
עוקבת 2034 מתחיל
עוקבת 1923 מתחיל
עוקבת 7045 סניור
עוקבת 1023 מתחיל
עוקבת 2042 מתחיל
דאבל ב7 2327 מתחיל
דמות 2436 מתחיל
עוקבת 1762 מתחיל
עוקבת 1262 מתחיל
עוקבת 1733 סניור
עוקבת 7145 ג'וינר
עוקבים (0)
דמויות עוקבות (0)
 
סטטסטיקות לפי ענפי ספורט
ספורט מספר טפסים פגיעות תשואה רווח
לא נמצאו נתונים לתחום תאריכים הנבחר.
רווח/הפסד
טפסים פתוחים
העתק ת. שליחה סוג תוכניה משחק ענף ליגה תיאור ההימור סימון יחס ס.יחסים בטחון ז.נותר תוצאה פרטים
אודות יצחק רבן

המומחה טרם הזין טקסט אודות.

גרף רווח שנתי
ניתוח מערכת

יצחק רבן נרשם לאתר בתאריך 03 אוקטובר 2021.

הרשמה לניוזלטרס