נעקבים (636)
דמות 1060 מתחיל
דמות 1000 מתחיל
דמות 1059 מתחיל
דמות 1900 מתחיל
דמות 1400 מתחיל
דמות 1600 מתחיל
דמות 1008 מתחיל
דמות 1070 מתחיל
דמות 1100 מתחיל
דמות 1200 מתחיל
דמות 3000 מתחיל
דמות 1500 מתחיל
דמות 1700 מתחיל
דמות 1650 מתחיל
דמות 1750 מתחיל
דמות 2000 מתחיל
דמות 1150 מתחיל
דמות 1450 מתחיל
דמות 1250 מתחיל
דמות 1950 מתחיל
דמות 2300 מתחיל
דמות 1550 מתחיל
דמות 1350 מתחיל
דמות 2200 מתחיל
עד דקה 15 מתחיל
דמות 1800 מתחיל
דמות 1078 מתחיל
דמות 2050 מתחיל
דמות 1850 מתחיל
דמות 1300 מתחיל
דמות 2100 מתחיל
דמות 2250 מתחיל
דמות 2500 מתחיל
דמות 5000 מתחיל
דמות 2350 מתחיל
דמות 2525 מתחיל
דמות 5015 סניור
דמות 2776 מתחיל
עוקבת 1503 מתחיל
דמות 2425 מתחיל
דמות 2750 ג'וינר
דמות 2150 מתחיל
דמות 2726 מתחיל
סינגל ב4 1087 סניור
סינגל ב3 1444 מתחיל
סינגל ח3 2272 סניור
עוקבת 1401 מתחיל
עוקבת 2204 ג'וינר
עוקבת 2251 ג'וינר
דמות 2475 מתחיל
דמות 2700 מתחיל
דמות 2775 מתחיל
סינגל ח3 1287 מתחיל
סינגל ב3 1744 מתחיל
סינגל ח3 1787 מתחיל
סינגל ב3 1944 מתחיל
סינגל ב3 2222 מתחיל
סינגל ב4 2223 מתחיל
סינגל ב3 2871 מתחיל
עוקבת 1073 ג'וינר
עוקבת 1701 מתחיל
עוקבת 1751 מתחיל
עוקבת 1901 סניור
עוקבת 2203 ג'וינר
עוקבת 2357 ג'וינר
Tair Perez מתחיל
דמות 2600 מתחיל
דמות 2650 מתחיל
דמות 2675 סניור
דמות 2676 מתחיל
דמות 2725 מתחיל
עוקבת 2743 ג'וינר
עוקבת 2744 מתחיל
עוקבת 2794 מתחיל
דמות 2800 מתחיל
עוקבת 2818 ג'וינר
דמות 2825 סניור
דמות 2826 ג'וינר
דמות 2839 מתחיל
דמות 2875 מתחיל
סינגל ח3 2900 מתחיל
סינגל ב3 1544 מתחיל
סינגל ב3 1829 מתחיל
דאבל ב5 1833 ג'וינר
סינגל ח3 1987 מתחיל
סינגל ב3 2109 ג'וינר
סינגל ב6 2112 מתחיל
סינגל ח6 2275 ג'וינר
שלשה ח6 2379 ג'וינר
סינגל ח3 2447 מתחיל
סינגל ח5 2449 מתחיל
סינגל ח3 2547 סניור
סינגל ב5 2623 ג'וינר
סינגל ח3 2646 מתחיל
דמות 2450 מתחיל
דמות 2590 מתחיל
עוקבת 2869 מתחיל
משולבת 9048 מתחיל
סינגל ב4 2952 מתחיל
שלשה ב6 2958 מתחיל
סינגל ח6 2960 מתחיל
שלשה ב6 2972 מתחיל
דאבל ח5 2975 מתחיל
סינגל ח3 2596 מתחיל
סינגל ח4 2597 מתחיל
סינגל ח6 2599 מתחיל
סינגל ב4 2622 מתחיל
סינגל ח3 2696 מתחיל
סינגל ח5 2698 מתחיל
סינגל ב3 2721 מתחיל
סינגל ח3 2746 מתחיל
סינגל ח5 2748 ג'וינר
דאבל ח5 8022 מתחיל
סינגל ב3 2771 מתחיל
סינגל ח3 2796 מתחיל
סינגל ח5 2798 מתחיל
סינגל ח6 2799 מתחיל
דאבל ח5 8030 מתחיל
סינגל ב3 2821 ג'וינר
סינגל ב4 2822 ג'וינר
סינגל ב5 2823 ג'וינר
סינגל ב6 2824 מתחיל
סינגל ח5 2848 מתחיל
סינגל ב5 2873 מתחיל
דאבל ב5 8042 מתחיל
בני וואלה מתחיל
Raanan Lavian מתחיל
עופר דנגור מתחיל
Eli Ofri מתחיל
Alon Naim מתחיל
Yaniv Zaguri מתחיל
דני לוי ג'וינר
Evgeny Levin מתחיל
דני לוי מתחיל
עוקבת 1000 מתחיל
עוקבת 1250 ג'וינר
עוקבת 1400 מתחיל
עוקבת 1452 ג'וינר
עוקבת 1501 סניור
משה אהרון מתחיל
עוקבת 1008 ג'וינר
עוקבת 1350 ג'וינר
עוקבת 1450 ג'וינר
עוקבת 1500 ג'וינר
עוקבת 1550 ג'וינר
עוקבת 1552 ג'וינר
עוקבת 1650 ג'וינר
עוקבת 1700 מתחיל
עוקבת 1750 מתחיל
עוקבת 1801 מתחיל
עוקבת 1804 ג'וינר
עוקבת 1850 ג'וינר
עוקבת 1900 מתחיל
עוקבת 1950 ג'וינר
עוקבת 2000 ג'וינר
עוקבת 2050 ג'וינר
עוקבת 2100 ג'וינר
עוקבת 2103 מתחיל
עוקבת 2250 ג'וינר
עוקבת 2252 ג'וינר
עוקבת 2257 ג'וינר
עוקבת 2300 ג'וינר
עוקבת 2351 מתחיל
עוקבת 2354 ג'וינר
עוקבת 2502 ג'וינר
עוקבת 2526 ג'וינר
עוקבת 2530 ג'וינר
N2208 מתחיל
Tomer Beno מתחיל
איתי קיסוס מתחיל
נבו בן חמו מתחיל
אבי ישראלי מתחיל
MrGreenDaniel . מתחיל
המהמר מתחיל
Yarin Miara מתחיל
Gev Elimelech מתחיל
Faraz Pashai מתחיל
Eyal Biebar מתחיל
Asaf Oknin מתחיל
אלי לוי ג'וינר
Yaz Goaya מתחיל
קיילר מתחיל
איתמר שובי מתחיל
oofek111 ישראל מתחיל
עילאי גולן מתחיל
Shalev Sharaby מתחיל
Meir Twogrman מתחיל
לידור אדרי מתחיל
Nir Ozbenzer מתחיל
matan aqua מתחיל
Osher haim מתחיל
Haim Kalamaro מתחיל
דמות 2002 מתחיל
דמות 1655 מתחיל
דמות 2001 מתחיל
דמות 2054 מתחיל
דמות 1601 מתחיל
דמות 1253 מתחיל
דמות 1455 מתחיל
דמות 2531 מתחיל
דמות 1154 מתחיל
דמות 1254 מתחיל
דמות 1955 מתחיל
דמות 1048 מתחיל
דמות 1554 מתחיל
דמות 1551 מתחיל
דמות 2530 מתחיל
דמות 1302 מתחיל
דמות 2253 מתחיל
דמות 2503 מתחיל
דמות 2355 מתחיל
דמות 2255 מתחיל
דמות 2254 מתחיל
דמות 2526 מתחיל
דמות 1951 מתחיל
דמות 1502 מתחיל
דמות 1501 מתחיל
דמות 2056 מתחיל
דמות 1802 מתחיל
דמות 1251 מתחיל
דמות 2051 מתחיל
דמות 2301 מתחיל
דמות 1049 מתחיל
דמות 5016 מתחיל
דמות 1053 מתחיל
דמות 5018 מתחיל
שלשה ב10 2936 מתחיל
עוקבת 1624 מתחיל
דמות 2811 מתחיל
דמות 2211 מתחיל
דמות 2411 מתחיל
דמות 2711 מתחיל
דמות 2462 מתחיל
דמות 2420 מתחיל
עוקבת 2423 מתחיל
שלשה ב10 2959 מתחיל
עוקבת 2473 מתחיל
שלשה ב10 2973 מתחיל
שלשה ב10 1338 מתחיל
דמות 2469 מתחיל
עוקבת 1324 מתחיל
עוקבת 1042 מתחיל
דאבל ב10 2939 מתחיל
דמות 2443 מתחיל
דמות 2561 מתחיל
עוקבת 2321 מתחיל
דמות 2583 סניור
עוקבת 1412 מתחיל
דמות 2836 מתחיל
דמות 2638 מתחיל
עוקבת 2358 ג'וינר
דמות 2584 מתחיל
עוקבת 2536 מתחיל
דמות 2637 מתחיל
עוקבת 2060 מתחיל
דאבל ב9 2913 מתחיל
עוקבת 1170 מתחיל
1 מ-2 7099 מתחיל
עוקבת 1470 מתחיל
עוקבת 1712 מתחיל
עוקבת 1958 סניור
דמות 7159 מתחיל
דמות 2761 מתחיל
דמות 2441 מתחיל
עוקבת 2058 מתחיל
דמות 2659 מייג'ור
עוקבת 2059 מתחיל
1 מ-2 7100 מתחיל
עוקבת 1362 סניור
עוקבת 1810 מתחיל
עוקבת 1035 סניור
עוקבת 1410 מתחיל
דאבל ב9 2933 מתחיל
דאבל ב9 2328 ג'וינר
דמות 2560 מתחיל
עוקבת 1762 מתחיל
עוקבת 1479 מתחיל
עוקבת 1022 מתחיל
דמות 2437 מתחיל
עוקבת 1770 מתחיל
עוקבת 1763 מתחיל
עוקבת 1576 סניור
דמות 2709 מתחיל
עוקבת 2546 מתחיל
שלשה ח10 2993 מתחיל
עוקבת 1676 מתחיל
דאבל ב9 2923 מתחיל
דאבל ח9 2094 מתחיל
עוקבת 2819 ג'וינר
דאבל ב9 8036 מתחיל
עוקבת 1960 מתחיל
עוקבת 2508 ג'וינר
עוקבת 1685 מתחיל
עוקבת 1310 מתחיל
עוקבת 1437 מתחיל
X פקטור מתחיל
עוקבת 1478 מתחיל
עוקבת 1776 מתחיל
עוקבת 1513 סניור
1 מ-2 7179 מתחיל
עוקבת 1563 מתחיל
עוקבת 1710 ג'וינר
עוקבת 1679 מתחיל
עוקבת 1859 מתחיל
עוקבת 1176 מתחיל
עוקבת 1433 מתחיל
עוקבת 2077 מייג'ור
עוקבת 1633 מתחיל
דמות 2710 מתחיל
עוקבת 1309 מתחיל
עוקבת 1976 מייג'ור
עוקבת 1963 מתחיל
עוקבת 2042 מתחיל
עוקבת 1213 ג'וינר
שלשה ב6 1337 סניור
עוקבת 1678 מתחיל
עוקבת 1242 ג'וינר
עוקבת 1777 מתחיל
דמות 2608 מתחיל
עוקבת 2534 ג'וינר
דמות 2412 מתחיל
עוקבת 1635 ג'וינר
עוקבת 1909 סניור
עוקבת 1978 מתחיל
דמות 2862 סניור
עוקבת 1235 מתחיל
עוקבת 1278 סניור
עוקבת 2036 סניור
דמות 2763 מתחיל
עוקבת 1786 מתחיל
דמות 2640 מתחיל
עוקבת 1113 סניור
דאבל ח7 2093 מתחיל
שלשה ב6 2930 מתחיל
עוקבת 1638 ג'וינר
עוקבת 1486 מתחיל
דמות 2888 מתחיל
דמות 1181 מתחיל
סינגל ב7 1149 מתחיל
דאבל ח7 1193 מתחיל
דאבל ח7 1293 מתחיל
סינגל ב7 2048 מתחיל
עוקבת 1133 מתחיל
עוקבת 2032 סניור
שלשה ב6 2935 מתחיל
עוקבת 1439 מתחיל
דמות 1475 מתחיל
דמות 1175 מתחיל
דמות 1532 מתחיל
עוקבת 1443 מתחיל
עוקבת 2070 מתחיל
שלשה ב6 2920 מתחיל
עוקבת 1940 מתחיל
עוקבת 1243 מתחיל
עוקבת 1483 מתחיל
עוקבת 2545 מתחיל
דאבל ח7 2990 מתחיל
עוקבת 1174 מתחיל
דמות 1474 מתחיל
עוקבת 1641 מתחיל
סינגל ח6 1590 מתחיל
עוקבת 1438 מתחיל
אולטרה 7122 מתחיל
דמות 7124 מתחיל
עוקבת 1560 מתחיל
עוקבת 2509 ג'וינר
עוקבת 2510 סניור
דמות 1539 מתחיל
Eagle Eyes מתחיל
דמות 1061 מתחיל
דמות 1002 מתחיל
דמות 1001 מתחיל
דמות 1013 מתחיל
דמות 1702 מתחיל
דמות 1652 מתחיל
דמות 1010 מתחיל
דמות 1104 מתחיל
דמות 1405 מתחיל
דמות 1604 מתחיל
דמות 2005 מתחיל
דמות 1102 מתחיל
דמות 1606 מתחיל
דמות 1704 מתחיל
דמות 1155 מתחיל
דמות 1255 מתחיל
דמות 1011 מתחיל
דמות 1602 מתחיל
דמות 1902 מתחיל
דמות 1156 מתחיל
דמות 1756 מתחיל
דמות 1009 מתחיל
דמות 1202 מתחיל
דמות 1404 מתחיל
דאבל ח9 1378 מתחיל
דמות 2866 ג'וינר
עוקבת 1370 מתחיל
סינגל ח7 1691 מתחיל
עוקבת 1675 מתחיל
עוקבת 1684 מתחיל
עוקבת 1574 מתחיל
דמות 2440 ג'וינר
דמות 2765 סניור
עוקבת 2320 מתחיל
דאבל ב7 2912 מתחיל
עוקבת 1631 מתחיל
עוקבת 1640 ג'וינר
עוקבת 1142 מתחיל
עוקבת 1240 מתחיל
עוקבת 1183 מתחיל
עוקבת 1430 מתחיל
עוקבת 1930 מתחיל
סינגל ב6 1647 מתחיל
עוקבת 2073 מתחיל
סינגל ח6 2090 מתחיל
עוקבת 1783 ג'וינר
עוקבת 1270 מתחיל
דמות 1973 מתחיל
עוקבת 1629 מתחיל
עוקבת 1929 מתחיל
עוקבת 2072 מתחיל
עוקבת 1529 מתחיל
דמות 1629 מתחיל
עוקבת 1130 סניור
עוקבת 3018 מתחיל
סינגל ח6 2375 ג'וינר
סינגל ב6 2968 ג'וינר
דמות 2617 מתחיל
דמות 7079 מתחיל
עוקבת 1323 מתחיל
דאבל ב9 1335 מתחיל
עוקבת 1138 מתחיל
עוקבת 1180 מתחיל
עוקבת 1980 מתחיל
עוקבת 1139 ג'וינר
עוקבת 1238 מתחיל
עוקבת 1986 מתחיל
שלשה ב6 1837 מתחיל
דמות 2715 מתחיל
דמות 2615 מתחיל
דאבל ב7 2984 מתחיל
דמות 2882 מתחיל
סינגל ח6 1875 ג'וינר
סינגל ח6 2899 מתחיל
דאבל ב10 2924 מתחיל
עוקבת 1043 מתחיל
עוקבת 2061 סניור
עוקבת 1561 מתחיל
דמות 2683 מתחיל
עוקבת 1262 מתחיל
עוקבת 1760 מייג'ור
דמות 2684 מתחיל
עוקבת 1435 מתחיל
דמות 7120 מתחיל
דמות 7140 מתחיל
עוקבת 1178 סניור
עוקבת 1363 מתחיל
דמות 1281 מתחיל
עוקבת 1132 מתחיל
עוקבת 1141 ג'וינר
עוקבת 1779 מתחיל
עוקבת 1785 מתחיל
דאבל ח7 1793 מתחיל
עוקבת 5012 מתחיל
דמות 2682 מייג'ור
דמות 2212 מתחיל
דמות 2738 מתחיל
אולטרה 1083 מתחיל
סינגל ח6 1190 מתחיל
עוקבת 1184 מתחיל
דמות 1972 מתחיל
עוקבת 1172 מתחיל
עוקבת 1229 מתחיל
דמות 2520 מתחיל
דמות 1421 מתחיל
דמות 1420 מתחיל
דמות 1920 מתחיל
דמות 1917 מתחיל
דמות 2068 מתחיל
דמות 1668 מתחיל
דמות 1568 מתחיל
דמות 1319 מתחיל
דמות 1219 מתחיל
דמות 2518 מתחיל
דמות 1919 מתחיל
דמות 1619 מתחיל
דמות 2318 מתחיל
דמות 1611 מתחיל
דמות 2011 מתחיל
דמות 1861 מתחיל
דמות 1019 מתחיל
דמות 1361 מתחיל
דמות 2516 מתחיל
דמות 1116 מתחיל
דמות 1716 מתחיל
דמות 1766 מתחיל
דמות 2016 מתחיל
דמות 1416 מתחיל
דמות 1216 מתחיל
דמות 1666 מתחיל
דמות 1166 מתחיל
דמות 2266 מתחיל
דמות 2541 מתחיל
דמות 1616 מתחיל
דמות 1916 מתחיל
דמות 2216 מתחיל
דמות 1266 מתחיל
דמות 2316 מתחיל
דמות 1312 מתחיל
דמות 2734 מתחיל
דמות 1212 מתחיל
דמות 1020 מתחיל
דמות 1612 מתחיל
דמות 1762 מתחיל
דמות 1812 מתחיל
דמות 1912 מתחיל
דמות 1112 מתחיל
דמות 1262 מתחיל
דמות 1512 מתחיל
דמות 2512 מתחיל
דמות 1808 מתחיל
דמות 1562 מתחיל
דמות 2059 מתחיל
דמות 1362 מתחיל
דמות 2737 מייג'ור
דמות 1708 מתחיל
דמות 1712 מתחיל
דמות 1162 מתחיל
דמות 1559 מתחיל
דמות 2262 מתחיל
דמות 1959 מתחיל
דמות 1462 מתחיל
דמות 1960 מתחיל
דמות 1460 מתחיל
דמות 1962 מתחיל
דמות 2362 מתחיל
דמות 2060 מתחיל
דמות 1576 מתחיל
דמות 1160 מתחיל
דמות 2076 מתחיל
דמות 1809 מתחיל
דמות 1310 מתחיל
דמות 1910 מתחיל
דמות 1309 מתחיל
דמות 1137 מתחיל
דמות 2537 מתחיל
דמות 1779 מתחיל
דמות 1936 מתחיל
דמות 1933 מתחיל
דמות 2063 מתחיל
דמות 1733 מתחיל
דמות 1534 מתחיל
דמות 1613 מתחיל
דמות 1236 ג'וינר
דמות 2313 מתחיל
דמות 1513 מתחיל
דמות 1713 מתחיל
דמות 1533 מתחיל
דמות 1113 מתחיל
דמות 1179 מתחיל
דמות 1213 מתחיל
דמות 1433 מתחיל
דמות 2033 מתחיל
דמות 1963 מתחיל
דמות 1233 מתחיל
דמות 2513 מתחיל
דמות 1363 מתחיל
דמות 2034 מתחיל
דמות 1780 מתחיל
דמות 1138 מתחיל
דמות 1180 מתחיל
דמות 0001 מתחיל
דמות 1980 מתחיל
דמות 1238 מתחיל
דמות 1581 מתחיל
דמות 1981 מתחיל
דמות 2065 מתחיל
דמות 1565 מתחיל
דמות 1575 מתחיל
דאבל ב7 2227 סניור
דמות 1432 מתחיל
דמות 2032 מתחיל
דמות 1133 מתחיל
דמות 2082 מתחיל
עוקבת 1123 מתחיל
עוקבת 1034 סניור
דמות 2156 מתחיל
עוקבת 1862 מתחיל
עוקבת 1041 מתחיל
דאבל ב10 2914 מתחיל
עוקבת 1612 סניור
עוקבת 1017 מתחיל
שלשה ח10 1496 מתחיל
דמות 2612 סניור
דמות 2666 סניור
דמות 2436 מתחיל
דאבל ח9 1194 מתחיל
דמות 2758 ג'וינר
דמות 2562 סניור
דמות 2566 מתחיל
דמות 2613 מתחיל
דאבל ב9 2985 מתחיל
דמות 2563 ג'וינר
עוקבת 1459 מתחיל
עוקבת 1758 מתחיל
עוקבת 2034 מתחיל
עוקבת 7085 מתחיל
עוקבת 1923 מתחיל
עוקבת 7045 סניור
דמות 2633 מתחיל
עוקבת 1111 סניור
עוקבת 1711 מתחיל
עוקבת 1311 ג'וינר
עוקבת 2063 מתחיל
עוקבת 1578 סניור
עוקבת 2522 מתחיל
עוקבת 1585 מייג'ור
עוקבת 1736 מתחיל
עוקבת 7145 ג'וינר
עוקבת 1134 מייג'ור
עוקבת 1030 מתחיל
עוקבת 1109 מתחיל
עוקבת 1237 מתחיל
עוקבת 1734 סניור
עוקבת 1735 סניור
עוקבים (0)
דמויות עוקבות (0)
 
סטטסטיקות לפי ענפי ספורט
ספורט מספר טפסים פגיעות תשואה רווח
לא נמצאו נתונים לתחום תאריכים הנבחר.
רווח/הפסד
טפסים פתוחים
העתק ת. שליחה סוג תוכניה משחק ענף ליגה תיאור ההימור סימון יחס ס.יחסים בטחון ז.נותר תוצאה פרטים
אודות יצחק פרץ

המומחה טרם הזין טקסט אודות.

גרף רווח שנתי
ניתוח מערכת

יצחק פרץ נרשם לאתר בתאריך 18 ספטמבר 2021.

הרשמה לניוזלטרס