נעקבים (421)
דמות 1603 מתחיל
דמות 1602 מתחיל
דמות 1906 מתחיל
דמות 1653 מתחיל
דמות 1406 מתחיל
דמות 2004 מתחיל
דמות 1504 מתחיל
דמות 1071 מתחיל
דמות 2201 מתחיל
דמות 1750 מתחיל
רמבו 10% מתחיל
דמות 1400 מתחיל
דמות 1070 מתחיל
דמות 1900 מתחיל
דמות 1139 מתחיל
דמות 1500 מתחיל
דמות 2301 מתחיל
דמות 1650 מתחיל
דמות 1600 מתחיל
דמות 1150 מתחיל
דמות 1503 מתחיל
Idan Falco מתחיל
דמות 1114 מתחיל
דמות 1551 מתחיל
דמות 1903 מתחיל
דמות 1204 מתחיל
דמות 1754 מתחיל
דמות 1572 מתחיל
דמות 1107 מתחיל
דמות 1972 מתחיל
דמות 2054 מתחיל
דמות 1564 מתחיל
דמות 1552 מתחיל
דמות 1854 מתחיל
דמות 1354 מתחיל
דמות 1254 מתחיל
דמות 1048 מתחיל
דמות 1000 מתחיל
דמות 2430 מתחיל
עוקבת 1323 מתחיל
עוקבת 1045 מתחיל
עוקבת 1907 סניור
עוקבת 1976 מייג'ור
סינגל ח6 1690 מתחיל
דמות 2253 מתחיל
דאבל ב10 2949 מתחיל
עוקבת 1363 מתחיל
עוקבת 1863 סניור
דמות 1455 מתחיל
עוקבת 1580 מתחיל
עוקבת 1960 מתחיל
עוקבת 1484 מאסטר
עוקבת 1032 מתחיל
עוקבת 2361 מתחיל
דמות 2153 סניור
עוקבת 1478 מתחיל
שלשה ב10 2330 מתחיל
עוקבת 2041 מתחיל
סינגל ב6 1747 מתחיל
סינגל ב6 2047 מתחיל
דמות 1155 מתחיל
עוקבת 1311 ג'וינר
עוקבת 1412 מתחיל
דמות 1356 מתחיל
סינגל ב5 1646 מתחיל
דמות 5000 מתחיל
דמות 2440 ג'וינר
עוקבת 1282 מתחיל
עוקבת 1959 מתחיל
עוקבת 2308 מתחיל
עוקבת 1671 מתחיל
שלשה ח10 1696 מתחיל
עוקבת 1684 מתחיל
עוקבת 1236 מתחיל
עוקבת 1581 מתחיל
דמות 5021 מתחיל
דמות 3040 מתחיל
עוקבת 1179 מתחיל
עוקבת 1611 מייג'ור
סינגל ב5 1088 מתחיל
דאבל ב9 1335 מתחיל
סינגל ב7 1948 מתחיל
עוקבת 1030 מתחיל
עוקבת 1932 מתחיל
עוקבת 1659 מתחיל
עוקבת 1759 מתחיל
עוקבת 1135 מתחיל
דמות 2711 מתחיל
סינגל ח5 2374 מתחיל
עוקבת 1711 מתחיל
דמות 2307 מתחיל
עוקבת 2077 מייג'ור
עוקבת 2354 ג'וינר
עוקבת 3043 מתחיל
עוקבת 1457 מתחיל
סינגל ח3 2900 מתחיל
דמות 2402 מתחיל
דמות 3045 מתחיל
עוקבת 1359 סניור
עוקבת 2262 מתחיל
סינגל ח3 1090 מתחיל
עוקבת 1770 מתחיל
דאבל ח9 1794 מתחיל
עוקבת 5028 ג'וינר
עוקבת 1509 מתחיל
דמות 2464 מתחיל
עוקבת 1510 מתחיל
סינגל ח3 1287 מתחיל
דמות 3035 מתחיל
דאבל ח7 1593 מתחיל
עוקבת 2221 מתחיל
שלשה ב6 2229 מתחיל
עוקבת 1943 מתחיל
עוקבת 1313 ג'וינר
עוקבת 1938 סניור
עוקבת 1112 מתחיל
דאבל ב7 2922 מתחיל
סינגל ב5 1746 מתחיל
עוקבת 1958 סניור
עוקבת 1910 מתחיל
סינגל ח4 1688 מתחיל
עוקבת 1653 מתחיל
סינגל ב3 1944 מתחיל
עוקבת 1778 מתחיל
עוקבת 1322 מתחיל
סינגל ב3 1329 מתחיל
עוקבת 2082 סניור
עוקבת 1758 מתחיל
עוקבת 1533 מייג'ור
עוקבת 1443 מתחיל
עוקבת 1039 מתחיל
עוקבת 1962 מתחיל
עוקבת 1438 מתחיל
סינגל ח5 1689 מתחיל
עוקבת 1178 מייג'ור
שלשה ב6 1837 מתחיל
דאבל ב5 2911 מתחיל
עוקבת 1014 סניור
עוקבת 1263 מתחיל
עוקבת 1931 מתחיל
עוקבת 1933 מתחיל
עוקבת 2009 מתחיל
עוקבת 2301 מתחיל
דמות 2352 מתחיל
דאבל ב7 2927 מתחיל
סינגל ח3 1787 מתחיל
עוקבת 1934 מתחיל
עוקבת 1969 מתחיל
סינגל ח3 1987 מתחיל
סינגל ב3 2524 מתחיל
סינגל ח3 2547 סניור
עוקבת 1009 מתחיל
עוקבת 1251 מתחיל
עוקבת 1583 מתחיל
עוקבת 1651 מתחיל
עוקבת 2501 מתחיל
עוקבת 2526 ג'וינר
עוקבת 1230 מתחיל
עוקבת 2073 מתחיל
דמות 3048 מתחיל
עוקבת 1269 מתחיל
דמות 2427 מתחיל
סינגל ח7 1491 מתחיל
סינגל ח7 1991 מתחיל
עוקבת 1239 ג'וינר
עוקבת 1475 מתחיל
עוקבת 1504 סניור
עוקבת 1975 מתחיל
דאבל ב7 2932 מתחיל
אולטרה 3015 מתחיל
סינגל ח4 1588 מתחיל
עוקבת 1505 מתחיל
עוקבת 1144 מתחיל
סינגל ב5 1246 מתחיל
עוקבת 1139 ג'וינר
עוקבת 1205 מתחיל
עוקבת 1774 מתחיל
עוקבת 2031 מתחיל
עוקבת 1273 סניור
עוקבת 1473 סניור
דמות 2429 מתחיל
עוקבת 1469 מתחיל
עוקבת 1130 סניור
סינגל ב3 1062 מתחיל
עוקבת 1079 מתחיל
דמות 2400 מתחיל
עוקבת 1729 ג'וינר
עוקבת 1730 מתחיל
עוקבת 1003 מתחיל
עוקבת 1673 סניור
דמות 1355 מתחיל
דאבל ב7 2947 מתחיל
עוקבת 1672 מתחיל
עוקבת 1000 מתחיל
עוקבת 2029 מתחיל
עוקבת 1401 ג'וינר
עוקבת 1901 סניור
עוקבת 1951 מתחיל
עוקבת 1572 מתחיל
עוקבת 1750 מתחיל
סינגל ב6 1089 מתחיל
סינגל ב4 1545 מתחיל
עוקבת 1077 מתחיל
עוקבת 1407 מתחיל
עוקבת 1602 מתחיל
עוקבת 2007 מתחיל
עוקבת 1909 סניור
עוקבת 1650 ג'וינר
דמות 5020 מתחיל
דאבל ב5 1333 מתחיל
דמות 3037 מתחיל
עוקבת 2532 ג'וינר
דמות 3052 מתחיל
סינגל ח6 2988 ג'וינר
עוקבת 2004 מתחיל
סינגל ב3 1544 מתחיל
דאבל ב5 2049 מתחיל
סינגל ב5 1068 מתחיל
סינגל ח5 1589 מתחיל
עוקבת 1006 מתחיל
עוקבת 1506 סניור
עוקבת 1556 מתחיל
עוקבת 1607 מתחיל
עוקבת 1706 מתחיל
עוקבת 1756 מתחיל
דמות 1973 מתחיל
עוקבת 2107 מתחיל
סינגל ח3 2087 מתחיל
סינגל ב6 2112 מתחיל
עוקבת 1606 מתחיל
עוקבת 2103 מתחיל
דמות 2507 מתחיל
דאבל ב5 1249 מתחיל
דמות 2405 מתחיל
עוקבת 1553 מתחיל
עוקבת 1300 מתחיל
עוקבת 1656 מתחיל
עוקבת 2209 מתחיל
דאבל ב5 2326 מתחיל
עוקבת 1301 מתחיל
עוקבת 1075 מתחיל
עוקבת 1078 ג'וינר
עוקבת 1655 מתחיל
עוקבת 1705 מתחיל
דמות 5011 מתחיל
סינגל ח5 1374 ג'וינר
סינגל ח5 2089 מתחיל
עוקבת 1012 סניור
עוקבת 1204 מתחיל
עוקבת 1354 ג'וינר
עוקבת 1904 מתחיל
עוקבת 2054 מתחיל
עוקבת 1076 ג'וינר
דאבל ב5 1749 מתחיל
סינגל ח5 1289 מייג'ור
סינגל ח5 2449 מתחיל
סינגל ח5 2549 ג'וינר
עוקבת 1074 ג'וינר
עוקבת 1254 סניור
עוקבת 2529 מתחיל
דמות 2367 מתחיל
דאבל ב5 1549 מתחיל
דאבל ח5 1592 ג'וינר
דאבל ח5 1692 ג'וינר
דמות 5015 סניור
סינגל ח4 1788 מתחיל
עוקבת 1605 מתחיל
עוקבת 1753 מתחיל
סינגל ב4 1087 סניור
סינגל ח4 1373 מתחיל
דמות 7003 מתחיל
עוקבת 7304 ג'וינר
דמות 1061 מתחיל
דמות 1060 מתחיל
דמות 1002 מתחיל
דמות 1003 מתחיל
דמות 1059 מתחיל
דמות 1902 מתחיל
דמות 1013 מתחיל
דמות 2072 מתחיל
דמות 1702 מתחיל
דמות 1101 מתחיל
דמות 1401 מתחיל
דמות 1706 מתחיל
דמות 1011 מתחיל
דמות 1074 מתחיל
דמות 1203 מתחיל
דמות 1201 מתחיל
דמות 1901 מתחיל
דמות 1672 מתחיל
דמות 1076 מתחיל
דמות 2005 מתחיל
דמות 1012 מתחיל
דמות 1075 מתחיל
דמות 1100 מתחיל
דמות 1501 מתחיל
דמות 1502 מתחיל
דמות 1200 מתחיל
דמות 1606 מתחיל
דמות 1556 מתחיל
דמות 2052 מתחיל
דמות 2031 מתחיל
דמות 1008 מתחיל
דמות 1073 מתחיל
דמות 1553 מתחיל
דמות 1655 מתחיל
דמות 1253 מתחיל
דמות 1753 מתחיל
דמות 3000 מתחיל
דמות 1714 מתחיל
דמות 1255 מתחיל
דמות 1950 מתחיל
דמות 2050 מתחיל
דמות 2303 מתחיל
עוקבת 1922 מתחיל
דמות 1152 מתחיל
דמות 1153 מתחיל
דמות 1250 מתחיל
דמות 1252 מתחיל
דמות 1454 מתחיל
דמות 1752 מתחיל
עוקבת 1081 מתחיל
דמות 1550 מתחיל
דמות 1651 מתחיל
דמות 1301 מתחיל
דמות 1251 מתחיל
דמות 1751 מתחיל
דמות 2051 מתחיל
דמות 2300 מתחיל
דמות 1151 מתחיל
דמות 1951 מתחיל
דמות 1801 מתחיל
דמות 1450 מתחיל
דמות 1452 מתחיל
עוקבת 1622 מתחיל
דמות 1853 מתחיל
דמות 1300 מתחיל
דמות 2350 מתחיל
דמות 2501 מתחיל
דמות 2502 מתחיל
דמות 2526 מתחיל
דמות 1314 מתחיל
דמות 1353 מתחיל
דמות 1451 מתחיל
דמות 1052 מתחיל
דמות 2252 מתחיל
דמות 2500 מתחיל
andrey kovalchuk מתחיל
עוקבת 1569 מתחיל
דמות 2451 מתחיל
סינגל ב3 1086 מתחיל
דמות 2251 מתחיל
דמות 3051 ג'וינר
דמות 2479 מתחיל
דמות 2480 מתחיל
עוקבת 1869 מתחיל
דמות 5016 מתחיל
עוקבת 1071 מתחיל
דמות 2478 מתחיל
דמות 2539 מתחיל
דמות 3032 מתחיל
עוקבת 1369 מתחיל
דמות 2477 מתחיל
דמות 2104 מתחיל
עוקבת 2444 ג'וינר
דמות 2475 מתחיל
דמות 2476 מתחיל
דמות 5023 מתחיל
סינגל ח3 1372 מתחיל
סינגל ח3 1487 סניור
סינגל ח5 1874 מתחיל
סינגל ב3 1644 מתחיל
עוקבת 1104 מתחיל
עוקבת 1105 מתחיל
עוקבת 1272 מתחיל
עוקבת 1500 ג'וינר
עוקבת 1550 ג'וינר
עוקבת 1850 ג'וינר
עוקבת 1854 מתחיל
עוקבת 1900 מתחיל
עוקבת 1702 מתחיל
עוקבת 1600 מתחיל
עוקבת 2050 ג'וינר
עוקבת 2304 ג'וינר
עוקבת 3014 מתחיל
Omer Koren מתחיל
עוקבת 3053 מתחיל
עוקבת 2471 מתחיל
עוקבת 5027 מתחיל
סינגל ח4 1091 מתחיל
סינגל ב4 1830 מתחיל
סינגל ח4 1873 מתחיל
סינגל ח3 2372 מתחיל
סינגל ב4 2966 מתחיל
סינגל ב4 2980 מתחיל
עוקבת 1073 ג'וינר
עוקבת 1080 מתחיל
עוקבת 1101 מתחיל
עוקבת 1151 מתחיל
עוקבת 1201 מתחיל
עוקבת 1501 סניור
עוקבת 1502 ג'וינר
עוקבת 1450 ג'וינר
עוקבת 1250 ג'וינר
עוקבת 1350 ג'וינר
עוקבת 1353 ג'וינר
עוקבת 1552 ג'וינר
עוקבת 1503 מתחיל
עוקבת 1751 מתחיל
עוקבת 1800 מתחיל
עוקבת 1802 מתחיל
עוקבת 1853 ג'וינר
עוקבת 1950 ג'וינר
עוקבת 1902 מתחיל
עוקבת 2051 מתחיל
עוקבת 2350 ג'וינר
עוקבת 2502 ג'וינר
עוקבת 3000 מתחיל
עוקבים (0)
דמויות עוקבות (0)
 
סטטסטיקות לפי ענפי ספורט
ספורט מספר טפסים פגיעות תשואה רווח
לא נמצאו נתונים לתחום תאריכים הנבחר.
רווח/הפסד
טפסים פתוחים
העתק ת. שליחה סוג תוכניה משחק ענף ליגה תיאור ההימור סימון יחס ס.יחסים בטחון ז.נותר תוצאה פרטים
אודות עוזי דוני

המומחה טרם הזין טקסט אודות.

גרף רווח שנתי
ניתוח מערכת

עוזי דוני נרשם לאתר בתאריך 08 יולי 2021.

הרשמה לניוזלטרס